Die erg­ste is ver­by

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek Simon Sê -

Dis­tri­bu­ti­on and Wa­re­hou­sing Net­work (Da­wn) se re­sul­ta­te was skok­kend, hoe­wel die we­sens­ver­lies per aan­deel van 269,2c be­ter was as die ver­lies van 318,3c die vo­ri­ge jaar. Ná die re­sul­ta­te het hul­le R358 mil­joen in ’n reg­te-uit­gif­te ver­kry, waar­van R275 mil­joen ge­bruik is om kort­ter­myn-oor­brug­gings­le­nings te­rug te be­taal. Die af­ge­lo­pe jaar was daar ook erns­ti­ge her­struk­tu­re­ring vir die groep, in­slui­tend ’n af­waart­se waar­de­ring van R352,2 mil­joen. Maar die erg­ste be­hoort ver­by te wees, en met die reg­te-uit­gif­te sal hy ho­pe­lik kan be­gin her­stel en ver­lo­re mark­aan­deel her­win. Ek sal die si­tu­a­sie voor­lo­pig dop­hou, want om­stan­dig­he­de is steeds moei­lik en, hoe­wel die be­stuur baie van die no­di­ge har­de werk ge­doen het, lê die laas­te stap nog voor om die groep weer wins­ge­wend te maak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.