Dit is ’n di­gi­ta­le geld­een­heid wat mak­lik o­ral die wê­reld ge­stuur kan word.”

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Mark­plek Bit­coin -

“Bit­coin is aan­trek­lik vir be­drie­ërs, om die­self­de re­de dat dit vir be­leg­gers aan­trek­lik is:

ver­loor nie, en twee­dens kort­ter­myn­s­kom­me­ling ig­no­reer en ’n vas­te rand­be­drag met vas­te tus­sen­po­ses be­lê. “Ons sien ’n toe­na­me van in­sti­tu­si­o­ne­le be­leg­gers en ver­skan­sings­fond­se wat ’n klein per­sen­ta­sie van hul to­ta­le net­to waar­de in di­gi­ta­le geld­een­he­de soos Bit­coin be­lê,” sê hy.

2. Is dit ’n pro­ble­ma­tie­se be­leg­ging om­dat dit so moei­lik is om waar­de te skat en om­dat daar so­veel prys­wis­sel­val­lig­heid is?

Ja, sê Mag­ui­re, want die waar­de ag­ter die munt is “niks wat jy kan vas­hou of raak nie, maar daar is waar­de daar­in in die sin dat die net­werk waar­de be­wys”. Daar is ’n paar teg­nie­se ma­nie­re om waar­de te meet, in­slui­ten­de din­ge soos to­ta­le e­lek­tri­si­teit van die Bit­coin-net­werk en wins­ge­wend­heid van die aan­munt.

Van Rooy­en sê die prys “word een­vou­dig be­paal deur vraag en aan­bod, soos al­les”.

“Die wis­sel­val­lig­heid lok be­leg­gers met ’n se­ke­re ri­si­ko-ap­tyt, om­dat baie han­de­laars voor­deel kan trek uit die prys­be­we­gings,” sê hy en voeg by dat hoe­wel skom­me­lings hoog lyk, neem die al­ge­he­le on­be­sten­dig­heid af.

3. Waar moet be­leg­gers gaan om Bit­coin te koop?

Vol­gens bit­coi­n­zar.co.za is daar twee ge­li­sen­si­eer­de beur­se, Ice Cu­bed en Lu­no. Jy kan met an­der ge­brui­kers op lo­cal­bit­coins.com ver­han­del en kan Bit­coin selfs by ’n BTM, ’n Bit­coin­kits­bank, kry. Die eer­ste een in Suid-a­fri­ka is in Ky­a­la­mi ge­ïn­stal­leer.

As jy ar­ti­kels aan­lyn ver­koop, kan jy ook Bit­coin ver­dien deur ko­pers die keu­se te gee om in die di­gi­ta­le geld­een­heid te be­taal, soos ver­skeie plaas­li­ke aan­lyn web­tuis­tes reeds doen.

Van Rooy­en waar­sku dat ko­pers na­vor­sing moet doen oor die maat­skap­pye (of in­di­vi­due) waar hul­le hul Bit­coin koop of stoor. “Bit­coin is aan­trek­lik vir be­drie­ërs, om die­self­de re­de dat dit vir be­leg­gers aan­trek­lik is: dit is ’n di­gi­ta­le geld­een­heid wat mak­lik o­ral in die wê­reld ge­stuur kan word.”

4. Wat is die gel­de en tran­sak­sie­of ver­bor­ge kos­te?

Van Rooy­en sê daar is geen kos­te om ’n de­po­si­to van jou Suid-a­fri­kaan­se bank­re­ke­ning in Lu­no te doen nie, ’n klein kos­te­be­ta­ling as jy tus­sen rand en Bit­coin om­skep en ’n klein kos­te­be­ta­ling as jy Bit­coin stuur of ont­vang. “Hier­die kos­te word aan Bit­coin-mun­ters be­taal en hang af van hoe be­sig die Bit­coin-net­werk is,” ver­dui­de­lik hy.

Daar is gel­de van R8,50 be­taal­baar as jy geld uit jou bank­re­ke­ning ont­trek. Aan­ge­sien tran­sak­sie­kos­te wis­sel vol­gens die op­een­ho­ping in die net­werk, is gel­de tans baie hoog weens skaal­pro­ble­me, sê Mag­ui­re.

5.

Daar is ’n groei­en­de aan­tal in­te­res­san­te keu­ses met goeie teg­no­lo­gie­pro­po­si­sies, sê Mag­ui­re. Ter­wyl Et­he­reum eks­po­nen­si­eel ge­groei het, het hy ge­sê dat baie van die prys­sty­ging spe­ku­la­sie weer­spie­ël.

An­der in­te­res­san­te geld­een­he­de sluit in Ci­vic – ’n be­gin­maat­skap­py van die Suid-a­fri­ka­ner Vin­ny Ling­ham, ook die voor­sit­ter van die Bit­coin Foun­da­ti­on, wat on­langs $33 mil­joen in ’n ICO in­ge­sa­mel het.

S­teem, ’n so­si­a­le net­werk wat op sy eie blok­ket­ting loop, stel jou in staat om krip­to­geld­een­he­de te ver­dien deur in­houd te be­stuur, te pos en in ’n blog te be­spreek.

“Nog ’n krip­to­geld­een­heid om voor uit te kyk, is S­tra­tis – ’n plat­form wat werk aan op­los­sings om blok­ket­ting­teg­no­lo­gie vir on­der­ne­mings be­skik­baar te stel,” sê Mag­ui­re.

Van Rooy­en voeg by dat hy in Et­he­reum be­lang­stel, “nie as ’n geld­een­heid nie, maar as ’n slim­kon­trak­net­werk”.

6. Is daar an­der krip­to­geld­een­he­de wat die moei­te werd is om nou in te be­lê? Bit­coin word ge­wild as ’n werk­li­ke geld­een­heid – be­skou jy dit as ’n be­leg­ging of ’n geld­een­heid of al­bei?

Bit­coin is ’n ma­nier van be­ta­ling en die stoor van ryk­dom (’n al­ter­na­tie­we ba­te­klas), sê Van Rooy­en. “Dit het die ei­en­skap­pe van geld, maar ook van ’n be­perk­te hulp­bron. Die bes­te be­skry­wing tot dus­ver is om dit te ver­ge­lyk met ’n di­gi­ta­le weer­ga­we van goud: iets wat skaars is, waar­de het en in die mees­te lan­de in die wê­reld vir die plaas­li­ke geld­een­heid uit­ge­ruil kan word.

Mag­ui­re voeg by: “Ek sien dit as ’n teg­no­lo­gielaag. Geld­een­heid is een toe­pas­sing daar­voor, maar tal­le an­der toe­pas­sings word tans ont­wik­kel, soos die oor­drag van eien­dom, wat tien maal goed­ko­per as met hui­di­ge stel­sels ge­doen kan word.” ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.