6 toe­pas­sings om jou te help s­paar

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Voorblad Spaarwenke -

Die koms van slim­foon­toe­pas­sings het sa­ke ver­an­der deur­dat dit moont­lik is om be­ste­ding en be­spa­ring in­tyds te be­stuur en na te spoor. Hier is ’n paar op­sies wat plaas­lik be­skik­baar is en wat ver­brui­kers help om die skuld­lok­val te ver­my en tred te hou met die geld wat by hul beur­sies uit­gaan:

1. 22se­ven

22se­ven is ’n gra­tis be­gro­ting-en-be­leg­gingstoe­pas­sing wat Old Mu­tu­al ont­wik­kel het. Ge­brui­kers kan hul tjek- en spaar­re­ke­nin­ge, kre­diet- en win­kel­kaar­te, be­leg­gings, le­nings en be­lo­nings aan die toe­pas­sing kop­pel om hul be­ste­ding te kon­so­li­deer. Wan­neer re­ke­nin­ge aan die toe­pas­sing ge­kop­pel is, het 22se­ven toe­gang tot die vo­ri­ge drie maan­de se tran­sak­sies in elk­een. Dit i­den­ti­fi­seer el­ke tran­sak­sie en plaas dit ou­to­ma­ties in ’n ka­te­go­rie, soos krui­de­niers­wa­re, huur­geld en troe­tel­die­re, en tel by­me­kaar wat jy in el­ke ka­te­go­rie be­stee. Die toe­pas­sing skep ook vir jou ’n be­gro­ting op grond van jou eie koop­ge­drag.

2. SNAPNSAVE

Wie wil nie graag geld op hul krui­de­niers­in­ko­pe te­rug­kry nie? Dié een­vou­di­ge, gra­tis toe­pas­sing laat jou voor­dat jy in­ko­pies gaan doen weet wat­ter i­tems as kon­tant­te­rug-be­lo­nings ge­re­gis­treer is. Na­dat die pro­duk ge­koop is, neem in­ko­pie­gan­gers ’n fo­to van hul kas­re­gis­ter­stro­kie en

laai dit op om be­spa­rings op te eis wat by ’n deel­ne­men­de klein­han­de­laar ge­bruik kan word.

3. P­ri­ce­check

P­ri­ce­check is A­fri­ka se groot­ste pro­duk- en fi­nan­si­ë­le­diens­te-plat­form wat dit vir jou moont­lik maak om mil­joe­ne pro­duk­te by dui­sen­de win­kels te ver­ge­lyk. Met die sta­fie­ko­de­skan­deer­der in die toe­pas­sing kan jy pry­se on­mid­del­lik kry en ver­ge­lyk, as­ook ken­ners­re­sen­sies en winkel- en lig­gin­gin­lig­ting om te sien of jy ’n i­tem el­ders goed­ko­per kan kry. Wan­neer jy ge­reed is om te koop, klik deur na die winkel waar jy wil koop en koop die pro­duk on­mid­del­lik.

4. S­to­card

Met die S­to­card-toe­pas­sing kan ge­brui­kers ver­skeie lo­ja­li­teits­kaar­te skan­deer wat dan ou­to­ma­ties na die kop­pel­vlak op­ge­laai word. Die toe­pas­sing word dan by die kas­re­gis­ter ge­bruik en al­le pun­te en af­slag wat met die lo­ja­li­teit­ske­ma ver­band hou, geld ou­to­ma­ties.

Dit ska­kel vir klan­te die las uit om al­tyd ver­skeie lo­ja­li­teits­kaar­te by hul­le te hou.

5. Fac­to­ry S­hops SA

Dié toe­pas­sing help jou om die naas­te fa­brieks­win­kel te soek en te sien wat hul­le aan­bied. Dit is daar­op ge­mik om die ge­brui­ker na goed­ko­per klein­han­de­laars te stuur. Ge­brui­kers soek na die soort winkel of pro­duk wat hul­le wil hê en word dan na die naas­te fa­brieks­win­kel ge­stuur wat aan die ver­eis­tes vol­doen. Die toe­pas­sing wys vir ge­brui­kers han­del­su­re, web­wer­we, e-pos­a­dres­se, foon­nom­mers en ’n Gps-lig­ging.

6. C­he­ap­flig­hts.co.za

C­he­ap­flig­hts is ’n reis­me­ta­soek­en­jin wat vlug­pry­se van lug­diens­te en aan­lyn reis­a­gen­te ver­ge­lyk. ’n On­lang­se op­na­me deur C­he­ap­flig­hts toon dat Woens­dae die goed­koop­ste dag van die week is om te vlieg, ter­wyl Mei en No­vem­ber die goed­koop­ste maan­de is om oor­see te vlieg. ■

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.