Self­doen: Hoe be­leg­gers keer­ver­lie­se moet ge­bruik

Keer­ver­lie­se be­skerm jou por­te­feul­je, maar be­leg­gers moet dié me­ga­nis­me heel­te­mal an­ders be­na­der as han­de­laars.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - Deur Si­mon Bro­wn

in my ru­briek “Dit gaan al­les oor die sy­fers” in die uit­ga­we van 29 Ju­nie het ek ge­skryf oor die ge­bruik van’ n keer ver­lies om’ n ver­han­de­lings por­te­feul­je te be­skerm en wins­te maak deur al­le groot ver­loor­ders te ver­wy­der. Dit het tot ’n vlaag le­sers­brie­we ge­lei. Daar­om wei ek van­dees­week ver­der uit oor die kon­sep.

Die eer­ste vraag is: Ver­han­del jy of be­lê jy? Ver­skeie be­leg­gers was be­kom­merd oor my op­mer­kings en ek stem saam, want be­leg­ging ver­skil baie van ver­han­de­ling. Jy sal keer­ver­lie­se ver­skil­lend ge­bruik, af­han­gend van wat­ter pro­ses jy volg.

Ge­woon­lik ge­bruik ’n han­de­laar pry­se meest­al (selfs uit­sluit­lik) om be­leg­ging­toe­tre­de te ge­ne­reer, hul­le hou vir min­der as drie jaar, en ge­bruik dik­wels af­ge­lei­de in­stru­men­te. ’n Be­leg­ger ge­bruik meest­al fun­da­men­te­le fak­to­re om te be­paal wat­ter aan­de­le om te koop en ge­bruik prys net vir waar­de, het ’n hou­tyd­perk van meer as drie jaar, en ge­bruik nooit af­ge­lei­de in­stru­men­te vir die po­si­sie nie.

My bo­ge­noem­de ru­briek was slegs op han­de­laars ge­mik, nie op be­leg­gers nie.

As be­leg­gers moet ons eg­ter steeds ’n keer­ver­lies ge­bruik wat sal wys wan­neer ons ver­keerd was en dit tyd is om te ver­koop. My ge­heim is om nie pry sas’ n be­leg­ging k eer­ver­lies te ge­bruik nie. Voor­dat ek e­ni­ge aan­deel vir lang­ter­myn-be­leg­ging koop, doen ek na­vor­sing en hou dit as ver­wy­sing. Ek te­ken ook die drie be­lang­rik­ste re­des aan hoe­kom ek die aan­deel koop. Dié drie pun­te is nood­saak­lik, want hul­le dien as my keer­ver­lies. Sê ek koop ’n maat­skap­py en een van die drie re­des is ’n fan­tas­tie­se be­dryfs­mar­ge, maar dan be­gin sy be­dryfs­mar­ge krimp. Wel, dan is daar ’n ge­vaar­te­ken en waar­skyn­lik ’n re­de om te ver­koop.

Die drie re­des help ook om my denk­pro­ses dui­de­lik te maak en te be­paal pre­sies wat my na ’n aan­deel aan­lok. As e­ni­ge van die drie re­des dan op­hou om waar te wees, ver­koop ek. Dié metode is nie per­fek nie en het ver­oor­saak dat ek Sa­bmil­ler meer as ’n de­ka­de ge­le­de ver­koop het, want een van my drie re­des was “on­ge­ë­we­naar­de plaas­li­ke ver­sprei­ding”. Toe die maat­skap­py in die bui­te­land be­gin uit­brei het, het dié punt ver­swak en ek het – as ek reg ont­hou – teen so­wat R100 ver­koop.

Ge­bruik keer­ver­lie­se doel­tref­fend

Vir han­de­laar sis die k eer­ver­lies pro­ses mak­li­ker, want jy het ’n en­ke­le maat­staf en as dit oor­skry word, ver­koop jy. Dit kan die prys of ’n teg­nie­se uit­bre­king, ’n aan­wy­ser of ’n os­sil­la­tor wees. Wat dit ook al is – as dit oor­skry word, ver­koop jy.

Han­de­laars is ge­neig om hier twee fou­te te maak. Eer­stens wil hul­le ’n ab­so­luut per­fek­te keer­ver­lies hê, maar dit sal nooit ge­beur nie. In die al­ge­meen is keer­ver­lie­se net so­veel ’n las as ’n hulp. Jy sal uit­ge­skop word, waar­na die aan­deel om­swaai en son­der jou styg. Dit ge­beur en ons moet daar­mee saam­leef, want daar is nie iets soos ’n vol­maak­te keer­ver­lies nie. Die be­lang­ri­ke punt is eg­ter dat hul­le ons ka­pi­taal be­skerm en groot ver­lie­se ver­hin­der.

Die twee­de fout wat baie han­de­laars maak, is dat hul­le hul keer­ver­lies­vlak te na aan die toe­tree­punt maak, wat geen ruim­te vir na­tuur­li­ke wis­sel­val­lig­heid laat nie. Ek het van­jaar, ná 22 jaar van ver­han­de­ling, in dié slag­gat ge­trap toe ek ter­myn­kon­trak­te van die in­deks van al­le aan­de­le vol­gens ’n uur­lik­se gra­fiek be­gin ver­han­del het. Ek het ’n uur­lik­se ge­mid­del­de wa­re strek as my keer­ver­lies ge­bruik en dit was ge­mid­deld so­wat 250 tot 300 pun­te. Ek het dit eg­ter kon­se­kwent oor­skry. Ek het dit na die daag­lik­se ge­mid­del­de wa­re strek ver­an­der en die toe­treepro­ses die­self­de ge­hou. Die stel­sel het veel meer wins be­gin maak, want die ver­han­de­lings het ruim­te vir wis­sel­val­lig­heid ge­had.

Met aan­de­le ge­bruik han­de­laars dik­wels 3% tot 5% vir ’n keer­ver­lies. Dit is dik­wels te be­per­kend – aan­de­le moet ruim­te hê en i­de­aal ge­spro­ke moet ’n keer­ver­lies 8% tot 10% on­der die toe­tree­punt wees. Ons be­stuur ri­si­ko dan deur die groot­te van die po­si­sie te ver­klein.

Dus, stel vas of jy ver­han­del of be­lê. Ge­bruik dan ’n toe­pas­li­ke k eer­ver­lies metode en ver­wag’ n bie­tjie pyn, want jy kan nie in die mark wins maak son­der om soms te­rug te gee nie. Die be­lang­rik­ste is om ge­na­de­loos met jou keer­ver­lie­se te word. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Ek te­ken ook die drie be­lang­rik­ste re­des aan hoe­kom ek die aan­deel koop. Dié drie pun­te is nood­saak­lik, want hul­le dien as my keer­ver­lies.

Aan­de­le moet ruim­te hê en i­de­aal ge­spro­ke moet 10% ’n keer­ver­lies 8% tot on­der die toe­tree­punt wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.