Per­soon­li­ke fi­nan­sies: Het Bitcoin se tyd nou aangebreek?

Be­lang­stel­ling in die krip­to­geld­een­heid Bitcoin neem vin­nig toe. Som­mi­ge e-klein­han­de­laars aan­vaar dit selfs nou as ’n vorm van be­ta­ling. Die waar­de van die een­heid het on­langs die hoog­te in­ge­skiet, maar is dit nou ’n goeie tyd om in dié geld­een­heid te be

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - Deur Mar­cia Klein

die me­te­o­rie­se sty­ging in die prys van Bitcoin be­te­ken dat dit nie meer as ’n moont­li­ke be­leg­gings­op­sie ge­ïg­no­reer kan word nie. Maar slegs die dap­pe­res sal tans hul geld op hier­die kript o geld­een­heid( ook be­ken das di­gi­ta­le geld­een­he­de) waag.

Die prys­sty­ging is ge­deel­te­lik weens on­se­ker­heid oor die toe­koms van ge­wo­ne be­leg­gings, en deels as ge­volg van die toe­ne­men­de aan­vaar­ding van kript o geld­een­he­de deur’ n groei­en­de aan­tal men­se en in­stan­sies.

Sen­tra­le ban­ke, groot maat­skap­pye en fi­nan­si­ë­le in­stel­lings oor­weeg al­mal die in­stel­ling van di­gi­ta­le geld­een­he­de, en be­gin­maats kap­pye vir di­gi­ta­le geld­een­he­de en oor­spronk­li­ke mun­taan­bie­dings (ICO'S) kom nou al­ge­meen voor.

Maar met ’n Bitcoin wat se­dert 1 Ju­lie tus­sen $2 400 en $2 600 kos en in die eer­ste ses maan­de van­jaar met 150% in waar­de ge­styg het, te­sa­me met wyd­ver­sprei­de waar­sku­wings van ’n Bit­coin­bor­rel, is dit ’n baie dap­per be­leg­ger of da­g­han­de­laar wat dit nou teen hier­die prys sal koop.

’n S­kuif na di­gi­ta­le geld­een­he­de is eg­ter ’n re­a­li­teit, en om deel te word van ’n be­trek­lik nu­we (dit be­staan se­dert 2009) en groei­en­de be­leg­gings ten­dens kan vir be­leg­gers al aan­trek­lik lyk.

’n New York Post-blog­skry­wer wat ’n oor­sig van Bitcoin-han­del ge­doen het, het ge­vind dat die geld­een­heid meest­al on­der­steun word deur men­se in A­me­ri­ka, ge­volg deur C­hi­na. Maar hy het op­ge­merk dat die “ver­ras­send­ste” deel­ne­men­de land Suid-a­fri­ka was, wat ver­ant­woor­de­lik was vir 2,5% van die ver­ko­pe.

Ge­ge­we die land se e­ko­no­mie­se si­tu­a­sie is dit mak­lik om te sien hoe­kom Suid-a­fri­ka­ners op soek is na al­ter­na­tie­we be­leg­gings.

Maar Bitcoin is nie vir die­ge­ne wat ri­si­ko wil ver­sprei nie. Dit is ’n ris­kan­te be­leg­ging en ’n vrug­ba­re speel­grond vir han­de­laars wat hou van wis­sel­val­lig­heid.

Die geld­een­heid is ook baie moei­lik om te ver­staan, maar be­leg­gers hoef nie nood­wen­dig te weet hoe Bitcoin ge­munt word nie, of hoe die teg­no­lo­gie ag­ter kript o geld­een­he­de werk nie.

Hul­le moet eg­ter ver­staan hoe om hul Bitcoin vei­lig te hou (in di­gi­ta­le beur­sies, met sleu­tels) en moet die han­dels­om­ge­wing ver­staan. In die Bitcoin-om­ge­wing is daar pro­ble­me met die ka­pa­si­teit( blok ket­ting groot­te) wat die tran­sak­sie­kos­te en die skaal­ver­mo­ëns raak, en die Bitcoin-ge­meen­skap is tans ’n bie­tjie on­se­ker oor hoe om vo­ren­toe te be­weeg.

Dit kan dalk( of dal knie) op 1 Au­gus­tus op­ge­los word wan­neer’n Bitcoin-ver­be­te­rings voor­stel (BIP148) sal pro­beer om Bitcoin-mun­ters te dwing om ’n ge­brui­ker-ge­ak­ti­veer­de sag­te­vurk te on­der­gaan – waar se­ke­re voor­heen gel­di­ge blok­ke/tran­sak­sies in die blok­ket­ting on­gel­dig ge­maak word en die res gel­dig ge­hou word. Af­han­gend van hoe men­se re­a­geer, kan die geld­een­heid waar­de ver­loor, en hui­di­ge Bit­coi­n­ei­e­naars word aan­ge­raai om hul Bitcoin af­lyn te hou tot­dat dit ver­by is.

Oor die laas­te paar we­ke het die Bit­coin­prys ge­tui­mel tot ver on­der $2 000, maar het in­tus­sen weer ge­styg ná te­kens dat die pro­ble­me oor­kom sal word.

Die di­gi­ta­le geld­een­heid Et­he­reum het soortgelyke vo­la­ti­li­teit er­vaar. Die ri­si­ko ver­bon­de aan hier­die geld­een­he­de is teen van­dees­maand be­lig, toe die han­dels­plat­form Coindash $12 mil­joen in ’n aan­vank­li­ke mun­taan­bie­ding ver­kry het, maar toe uit­ge­vind het dat by die stel­sel in­ge­breek en $7 mil­joen ge­steel is.

Bitcoin is nie vir die­ge­ne wat ri­si­ko wil ver­sprei nie. Dit is ’n ris­kan­te be­leg­ging en vrug­ba­re speel­grond vir han­de­laars wat hou van wis­sel­val­lig­heid.

fin­week het twee des­kun­di­ges se me­nings ge­vra:

1. Is dit die moei­te werd om nou in Bitcoin te be­lê, ge­ge­we die on­lang­se prys­be­we­ging?

S­ha­ne Mag­ui­re, di­rek­teur van 45i­ve Me­dia en by­dra­er tot bit­coin­hub.co.za, sê dit is nie nou ’n goeie tyd om te be­lê nie “weens die bo­haai rond­om ICO’S, die prys­sty­ging en al die be­gin­maats kap­pye”.

Hy meen die prys is nie vol­hou­baar nie, en hy ver­wag ’n moont­li­ke prys­ver­la­ging van 60% tot 70% as die bor­rel bars.

Wer­ner van Rooyen, hoof van be­mar­king en groei by Lu­no*, ’n Bitcoin-beurs, sê die to­ta­le mark­ka­pi­ta­li­sa­sie van Bitcoin was aan die be­gin van die jaar so­wat $15,5 mil­jard en is nou so­wat $40 mil­jard, maar is la­er as die Ju­nie­hoog­te­punt van $47 mil­jard. Dit is dus nie op ’n on­ge­ë­we­naar­de hoog­te­punt nie, en som­mi­ge be­leg­gers trek voor­deel uit die on­lang­se da­ling.

Dit is on­moont­lik om te voorspel wat die prys sal doen, sê hy. Be­leg­gers moet dus eer­stens nie meer be­lê as wat hul­le kan be­kos­tig om te

Wer­ner van Rooyen Hoof van be­mar­king en groei by Lu­no

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.