Woe­ker­wys: Lon­min, Gro­wt­hpoint Pro­per­ties

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - te­rug­voer@fin­week.co.za

gro­wt­hpoint Pro­per­ties, een van die groot­ste ge­no­teer­de ei­en­doms­maat­skap­py e op die J SE, be­sit kan­toor -, klein­han­del sen ny­wer­heids ei­en­dom. Hy is ’n groot aan­deel­hou­er in Kaap­stad se V&A Wa­ter­front. Hy het ba­tes van R126 mil­jard op ’n ge­kon­so­li­deer­de ba­sis en mark­ka­pi­ta­li­sa­sie van R 72 mil­jard. Met win­kel­sen­trums on­der druk met klein­han­de­laars wat suk­kel weens moei­li­ke e­ko­no­mie­se toe­stan­de, het Gro­wt­hpoint stra­te­gieë ge­ïm­ple­men­teer wat ge­mik is op die ver­ho­ging van bui­te­land­se ba­tes se by­drae tot sy ver­dien­ste van 19% tot 30% die vol­gen­de drie tot vyf jaar; hy het sy bloot­stel­ling aan Aus­tra­lië en Roe­me­nië on­langs ver­hoog. Plaas­li­ke ri­si­ko­fak­to­re sluit in ’n on­der­soek deur die me­de­din­ging s o­wer­he­de na eks­klu­si­wi­teit s huur­kon­trak­te met klein­han­de­laars in win­kel­sen­trums en druk om swart ei­e­naar­skap in die sek­tor te ver­hoog.

Die maat­skap­py het ook ’n ge­sond­heid s fi­li­aal ge­lood smet ’n por­te­feul­je van R2,5 mil­jard, be­staan­de uit twee hos­pi­ta­le in Kaap­stad en twee in Dur­ban, be­rig Bu­si­ness Day. Die doel is om die por­te­feul­je in vyf jaar tot R10 mil­jard te bou. Dit kan ’n aan­trek­li­ke pro­po­si­sie wees, maar be­leg­ger sen­ti­ment lyk ge­demp, met Gro­wt­hpoint se beerten­den­se. Voor­uit­skou­ing: Gro­wt­hpoint staan op die on­der­ste hel­ling van sy lang­ter­myn bul ka­naal wat te­rug­gaan tot ver­le­de Fe­bru­a­rie. Die RSI van drie we­ke be­ves­tig am­per ’n ne­ga­tie­we deur­braak on­der 2 360c per aan­deel; as hy bly daal, kan daar ver­de­re af­waart­se po­ten­si­aal wees. Hoe om hom te ver­han­del:

Gaan kort: As die drie-week-rsi bly daal, kan Gro­wt­hpoint ’n ne­ga­tie­we deur­braak uit die hoof­bul­ka­naal on­der 2 360c per aan­deel be­ves­tig, en ver­lie­se kan aan­vank­lik tot 2 075c ver­meer­der. Die vol­gen­de tei­ken sal 1 795c wees. Gaan kort on­der 2 360c per aan­deel en hou ’n streng sle­pen­de keer­ver­lies.

Gaan lank: As die drie-week-rsi sty­gen­de on­der­pun­te vorm, kan koop­mo­men­tum deur 2 570c per aan­deel ver­snel – en so die bul­ka­naal ver­leng, met po­ten­si­ë­le wins­te tot 2 960c per aan­deel. ■

Bron: Me­tas­tock Pro (Reu­ters)

GRO­WT­HPOINT PRO­PER­TIES

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.