Entrepreneur: Haal die ‘ei­na’ uit ver­se­ke­ring

Gi­de­on Galloway, stig­ter van King P­ri­ce, ver­tel hoe hy die oor­heer­sers van die plaas­li­ke ver­se­ke­rings­be­dryf die stryd aan­ge­sê het deur ’n voer­tuig­ver­se­ke­rings­pro­duk met da­len­de pre­mies te bied.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

toe­ne­men­de on­te­vre­den­heid oor die “baan­tjies vir boe­ties”-struk­tuur van die plaas­li­ke ver­se­ke­rings­be­dryf het die ver­se­ke­rings­ve­te­raan en entrepreneur Gi­de­on Galloway aan­ge­spoor om die kor­po­ra­tie­we wê­reld in Ju­nie 2012 te laat vaar en die ont­wrig­ten­de ver­se­ke­raar King P­ri­ce te stig. King P­ri­ce het met 23 werk­ne­mers be­gin en die mark met ’n ver­nu­wen­de voer­tuig­ver­se­ke­rings­pro­duk ge­tref waar­van pre­mies el­ke jaar daal – ’n wê­reldeer­ste, vol­gens Galloway. Meer as 102 000 kli­ën­te het al die i­dee aan­ge­gryp. Die maat­skap­py het nou 700 werk­ne­mers en bied nou ook dek­king van on­der meer ge­boue, huis­in­houd en sa­ke­on­der­ne­mings – en selfs ’n op­sie om Ap­ple-hor­lo­sies en gholf­stok­ke teen R1 per maand te ver­se­ker.

Waar het die i­dee ont­staan om ’n ver­se­ke­rings­maat­skap­py te be­gin?

Ek het ’n ge­leent­heid raak­ge­sien om die ver­se­ke­rings­be­dryf te ver­an­der, want na my me­ning word dit oor­heers deur reu­se wat nie be­sef dat hul kli­ën­te meer on­der­skei­dend word nie. Mo­tors de­pre­si­eer by­voor­beeld el­ke maand; hoe­kom ver­laag al­le ver­se­ke­raars dan nie mo­tor­ver­se­ke­rings­pre­mies el­ke maand nie?

Ek het ge­frus­treerd ge­raak met die ge­brek aan in­no­ve­ring in die be­dryf en die ver­waan­de ma­nier waar­op tra­di­si­o­ne­le ver­se­ke­raars nie eens met hul kli­ën­te wil kom­mu­ni­keer nie. Daar was ’n ge­leent­heid om be­ter in die be­dryf te vaar – die ge­leent­heid om die ei­na uit ver­se­ke­ring te haal. Dit het ge­lyk of die sa­ke­mo­del ge­wel­dig baie uit­ge­brei kon word, ver­al as dit reg ge­doen word, en daar­om het ons die kans aan­ge­gryp.

Hoe het jy aan­vangs­fi­nan­sie­ring ge­kry?

Ek het die be­leg­gings­in­kom­ste ge­bruik uit die ver­skeie maat­skap­pye wat ek deur die ja­re op­ge­bou het, en ’n groe­pie vrien­de en fa­mi­lie­le­de het (ge­luk­kig) in my vi­sie ge­glo en my met R50 mil­joen on­der­steun. Dit het ons deur die eer­ste drie jaar ge­dra om die stel­sel op te bou en groot be­leg­gers te kry om dit be­kend te stel.

Die groot­ste pro­ble­me wat jy moes oor­kom?

Die be­dryf is on­ge­loof­lik ge­na­de­loos, met kwaai me­de­din­ging deur gro­ter maat­skap­pye. Ons het gou be­sef dat ons ’n nis­mark­be­na­de­ring moes volg op grond van wat klan­te reg­tig wil hê: meer geld in die sak. Ons eer­ste stap was pre­mies wat el­ke maand daal.

Die an­der pro­bleem wat met ’n nu­we on­der­ne­ming ge­paard­gaan, is be­gro­ting. Ons het nie baie geld om aan luuk­se ad­ver­ten­sies te be­stee nie, maar ons het ’n on­ge­loof­li­ke, mal­se, pas­sie­vol­le maat­skap­py­kul­tuur en ’n ver­nu­wen­de be­na­de­ring tot ver­se­ke­ring. Ons laat el­ke sent tel om bo die ge­raas uit te styg en met die pu­bliek te kom­mu­ni­keer. Doel­tref­fend­heid is een van ons se­we fa­mi­lie­waar­des. Ons pas die be­gin­sel op el­ke deel van ons on­der­ne­ming toe.

Wat was on­ver­wags?

So­veel din­ge ... om te sien hoe ons han­dels­merk ont­wik­kel, groei en men­se se har­te, hui­se, on­der­ne­mings en ge­meen­skap­pe oral in Suid-a­fri­ka en Na­mi­bië raak. Om el­ke dag die span­werk te sien wat die maat­skap­py aan­dryf. En die laas­te tyd hoe­veel ons nou op da­ta steun. Ont­le­ding vorm die on­der­ne­ming en maak dit moont­lik om pro­duk­te vir ’n spe­si­fie­ke pu­bliek en ri­si­ko’s te skep. Ons dek­king ver­skil baie van die ge­ne­rie­se pro­duk­te wat baie ver­se­ke­raars nog bied.

Groot­ste les ge­leer?

Geen ri­si­ko nie be­te­ken geen be­lo­ning nie. Ek moes el­ke sent in­ves­teer en het in die pro­ses baie ver­loor. Maar dís hoe mens leer.

Hoe erg is die me­de­din­ging in jou sek­tor en wat on­der­skei jou pro­duk of diens?

Die me­de­din­ging is baie straf. Maar ons slaag dank­sy ons prys­be­pa­ling­stra­te­gie – ’n wê­reldeer­ste – as­ook in­tyd­se in­lig­ting­teg­no­lo­gie­stel­sels en da­ta­ont­le­ding en ons u­nie­ke kul­tuur­ge­gron­de sa­ke­mo­del. Ons re­kla­me, ons pro­duk­te en hoe ons ons kli­ën­te be­han­del, ver­skil ook heel­te­mal van ons me­de­din­gers.

Die bes­te sa­ke­ad­vies wat jy al ont­vang het?

Niks werk heel­te­mal soos die oor­spronk­li­ke plan en ont­le­ding­staat nie, maar moe­nie dat dit jou pla nie! Dit ge­beur; wees daar­om buig­baar en pas aan. Met die reg­te span kan din­ge al­tyd reg­ge­stel word. Pro­ble­me lei nie net tot o­plos­sings nie, maar ook tot ver­be­te­rings en nu­we ge­leent­he­de. Aan­vaar die hin­der­nis­se, leer daar­uit ... Maar moe­nie die­self­de fout twee keer maak nie.

Wat­ter nie­werk­ge­woon­tes help jou met die ba­lans tus­sen werk en le­we?

Ons eer­ste stap was pre­mies wat el­ke maand af­neem.

Ek is ’n y­we­ri­ge a­von­tu­rier! Ek het Ki­li­man­dja­ro uit­ge­klim en ge­niet a­von­tuur­sport, soos skerm­sweef. Ek is mal oor draf en het ’n paar ma­ra­thons en fiets­ry­ge­leent­he­de as­ook Ys­ter­man vol­tooi. Die lek­ker­ste is om saam met my ge­sin te reis – dít is wan­neer ek werk­lik ont­span.

Wat is jou drie­jaar-doel­wit vir King P­ri­ce?

Ons het ver­le­de jaar na Na­mi­bië uit­ge­brei en ons het ook sa­ke­ver­se­ke­ring be­gin. Ons sal in die ko­men­de maan­de ’n paar nu­we pro­duk­reek­se be­gin. En ons sal an­der vas­te­lan­de gou on­der­soek! Ons bly ook op ont­le­ding in­ge­stel – ons be­nut da­ta en teg­no­lo­gie el­ke dag om ons gra­de­ring­s­en­jin ver­der te ver­fyn en ver­se­ke­ring te bied wat bil­lik en lo­gies is: soos ons dink dit ge­doen moet word. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Gi­de­on Galloway Stig­ter van King P­ri­ce

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.