Be­perk jou be­ta­lings aan Jan Taks

Deur jou by­drae tot ’n pen­si­oen­fonds of uit­tree-an­nu­ï­tei­te te ver­hoog, kan jy die hoe­veel­heid be­las­ting ver­min­der wat jy jaar­liks aan die Suid-a­fri­kaan­se In­kom­ste­diens moet be­taal.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - Deur Paul Le­o­nard

die be­las­ting sei­soen – die tyd­perk waar­in jy jou jaar­lik­se in­kom­ste­be­las­ting-op­ga­we moet in­dien – het op 1 Ju­lie af­ge­skop, dus het ek ge­dink dit sal in­te­res­sant wees om te sien hoe lank ons, me­ta­fo­ries ge­spro­ke, vir die be­las­ting­gaar­der werk. As ons ver­on­der­stel dat jy nie oor na­we­ke of o­pen­ba­re va­kan­sie­dae werk nie, dan werk jy 250 dae waar­voor jy van­jaar be­taal sal word. Vir die be­re­ke­ning het ek jaar­lik­se ver­lof bui­te re­ke­ning ge­laat – jy word bui­ten­dien vir dié dae be­taal, dus het ek dit deel van die 250 dae ge­maak.

Die be­las­tingd rem­pel is van­jaar R75 750 per jaar vir men­se jon­ger as 65, wat net meer as R6 300 per maand is. Dit be­te­ken dat men­se wat R6 300 per maand of min­der ver­dien, geen in­kom­ste­be­las­ting sal be­taal nie en dat hul­le nie vir die staat werk nie.

As jy R10 000 per maand ver­dien, of R120 000 van­jaar, sal jy R7 990 be­las­ting be­taal (die be­las­ting­sy­fers in hier­die ar­ti­kel is af­ge­rond). Dit be­te­ken vir 17 werks­dae, met an­der woor­de tot 24 Ja­nu­a­rie, werk jy om die staat te be­taal. Daar­na werk jy vir jou­self.

Met ’n in­kom­ste van R25 000 per maand of R300 000 van­jaar, sal jy 41 dae vir die staat werk om net min­der as R50 000 aan be­las­ting te be­taal.

As jy R50 000 per maand of R600 000 per jaar ver­dien, sal jy net meer as R153 000 se be­las­ting be­taal en sal jy 64 dae vir die staat werk, met an­der woor­de tot 31 Maart.

As jy R100 000 per maand ver­dien, sal jy van­jaar 83 van jou 250 werks­dae vir die staat werk om net min­der as R400 000 (R396 990) in in­kom­ste­be­las­ting te be­taal en dit sal jou tot 3 Mei neem om dit te doen.

In­te­res­sant­heids­hal­we, as jy van­jaar tus­sen R1,14 mil­joen en R4 mil­joen ver­dien, sou jy tot ie­wers in Mei­maand vir die staat ge­werk het.

Men­se wat van­jaar meer as R4 mil­joen in be­las­ba­re in­kom­ste ver­dien, sal 103 dae vir die staat werk om hul in­kom­ste­be­las­ting in die eer­ste twee we­ke van ver­le­de maand te be­taal.

Teen 14 Ju­nie het al­mal – ook die­ge­ne met ul­tra­hoë in­kom­ste–hul in­kom­ste­be­las­ting af­ge­werk.

Jy kan die ge­tal dae wat jy vir die be­las­ting­gaar­der werk, ver­min­der deur tot af­tree­fond­se by te dra:

As jy by­voor­beeld R50 000 per maand ver­dien, het jy 64 be­las­ting werks­dae, maar as jy 15% van jou be­las­ba­re in­kom­ste in ’n af­tree­fonds soos ’n uit­tree-an­nu­ï­teit stort, dan ver­min­der jy jou be­las­ting­dae van 64 tot 50 dae. Dis 14 werks­dae min­der en ont­hou, dit sluit nie na­we­ke in nie, dus be­te­ken dit by­kans drie we­ke min­der.

An­ders ge­stel, as jy soos in die voor­beeld 15% tot’ n uit­tree­an­nu­ï­teit by­dra, ver­min­der jou be­las­ting werks­dae met 22% om­dat jy jou in­kom­ste­be­las­ting met 22% ver­min­der het.

Jy kan op die oom­blik 27,5% van jou be­las­ba­re in­kom­ste in ’n uit­tree­an­nu­ï­teit stort. Ont­hou dat dit tot R350 000 vir die jaar be­perk word. As jy R50 000 per maand ver­dien het en jou af­tree­by­drae was 27,5%, dan sou jy die be­las­ting werks­dae tot 39 ver­min­der het. Dus, in plaas dat jy tot 31 Maart vir die be­las­ting­gaar­der werk, maak jy van­jaar al op 23 Fe­bru­a­rie klaar. Dit is ’n goeie voor­beeld van waar dit waar­de­vol is om eers jou­self te be­taal deur af­tree­fond­se te ge­bruik – aan­ge­sien die voor­beeld toon dat as jy R50 000 per maand ver­dien, jy die tyd wat jy vir die be­las­ting­gaar­der werk met ’n he­le maand ver­min­der. te­rug­voer@fin­week.co.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.