Hou dop

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek Woekerwys - Deur Mox­i­ma Ga­ma

die be­le­ër­de sel­foon­o­pe­ra­teur MTN se eer­ste half­jaar was wel weer wins­ge­wend, maar sy ver­wag­te ver­dien­ste bly so­wat 65% on­der­kant sy wins voor­dat die Ni­ge­rie­se re­gu­leer­der hom in 2015 met ’n re­kord­be­drag be­boet het.

Die Ni­ge­rie­se boe­te het om­vat­ten­de be­stuurs­ver­an­de­rings by die groep mee­ge­bring na­dat MTN in 2016 sy eer­ste ver­lies in 20 jaar aan­ge­te­ken het. MTN sou sy tus­sen­tyd­se re­sul­ta­te op 3 Au­gus­tus, na­dat hier­die uit­ga­we reeds in druk was, be­kend maak.

Op die gra­fiek:

MTN ver­han­del tus­sen 15 650c en 10 475c per aan­deel, moont­lik in die kon­so­li­da­sie­fa­se van ’n ron­de bo­dem wat bo­kant 15 650c per aan­deel sal ein­dig om ’n po­si­tie­we om­swaai­pa­troon in te lui. Met sy nu­we be­stuur­span voel be­leg­gers op­ti­mis­ties dat MTN sy we­sen­li­ke re­gu­la­to­rie­se, ma­kro-e­ko­no­mie­se en po­li­tie­ke uit­da­gings sal oor­kom. Ver­han­del hom só:

Gaan lank: In ’n nou­er band ver­han­del MTN tus­sen 10 475c en 13 500c per aan­deel. ’n Slui­ting bo­kant 13 500c kan mee­bring dat MTN die be­lang­ri­ke weer­stands­vlak by 15 650c per aan­deel toets. Die drie­week­lik­se re­la­tie­we s­terk­te-in­deks (RSI) is nou be­sig om uit ’n oor­koop­te po­si­sie te­rug te sak. S­teun­vlak­ke bo­kant 10 955c per aan­deel, wat sty­gen­de laag­te­pun­te vorm, is po­si­tief. Gaan lank na­dat die aan­deel­prys steun op 13 500c per aan­deel vind. Die tei­ken is 15 650c. Bly lank aan die bo­kant die 15 650c-vlak. Die vol­gen­de weer­stand lê by 18 750c per aan­deel.

Gaan kort: Ver­koop onder 10 475c per aan­deel, want dit sal ’n be­lang­ri­ke steun­vlak deur­breek en die aan­deel kan moont­lik ak­tief af­ver­koop tot by 7 345c per aan­deel. ■

BRON: Me­tas­tock Pro (Reu­ters)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.