Steeds hui­we­rig

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek Simon Sê -

Bar­clays A­fri­ca Group (BGA) se re­sul­ta­te was min of meer soos ver­wag, maar een ding wat my ge­tref het, was die vlak­ke van sleg­te skuld. Ons weet ver­brui­kers is onder druk, maar sleg­te skuld op hul boe­ke bly baie laag met Bar­clays op 0,96%. Ek het ver­wag dat sleg­te skuld tot so­wat 1,5% sal styg, maar al vier die groot ban­ke het hul de­bi­teu­re­boek goed be­stuur. Dit is deels te dan­ke aan nu­we wet­ge­wing, maar ook net ou­tyd­se ver­sig­tig­heid deur ban­ke wat tot hul voor­deel was in hier­die moei­li­ke tyd­perk. Onder die groot vier bly Bar­clays my guns­te­ling. Maar ek bly meest­al weg van die ban­ke, om­dat ek ver­wag sleg­te skuld gaan styg en, selfs be­lang­ri­ker, om­dat stren­ger re­gu­la­sies be­sig­heid moei­li­ker en duur­der maak, met BGA se kos­te-tot-in­kom­ste-ver­hou­ding wat tot 56,4% styg. My keu­se in die sek­tor bly Ca­pi­tec*, met ’n een­vou­di­ge en goed­ko­per sa­ke­mo­del.

Ons weet ver­brui­kers is

onder druk, maar sleg­te skuld op hul boe­ke bly

baie laag met Bar­clays op 0,96%.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.