Dub­bel­be­las­ting op bui­te­land­se in­kom­ste

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Voorblad Belasting -

Suid-a­fri­ka­ners wat in die bui­te­land werk, het die voor­deel ge­niet dat hul bui­te­land­se in­kom­ste van die plaas­li­ke be­las­ting­net uit­ge­sluit was, so­lank hul­le aan se­ke­re kri­te­ria vol­doen het.

Dié toe­ge­wing kan eg­ter op 1 Maart 2019 ein­dig as die na­si­o­na­le te­sou­rie sy sin kry. Hy stel in die jong­ste Kon­sep­wy­si­gings­wets­ont­werp op Belasting voor dat die vry­stel­ling heel­te­mal af­ge­skaf word.

Die be­gro­ting in Fe­bru­a­rie het daar­op ge­dui dat die vry­stel­ling nie meer sal geld as die bui­te­land­se in­kom­ste nie aan belasting in die an­der land on­der­wor­pe is nie. Die te­sou­rie het toe ge­sê die vry­stel­ling “lyk oor­ma­tig vry­ge­wig” om­dat die bui­te­land­se in­kom­ste deur dub­be­le nie­be­las­ting be­voor­deel kan word.

Hy het aan­vank­lik ’n aan­ge­pas­te vry­stel­ling voor­ge­stel waar die bui­te­land­se in­kom­ste net van belasting vry­ge­stel sal wees as dit in die an­der land aan belasting on­der­wor­pe is.

E­ri­ka de Vil­liers, hoof vir be­las­ting­be­leid van die South A­fri­can In­s­ti­tu­te of Tax Pro­fes­si­o­nals (SAIT), sê dit be­te­ken dat as Suid-a­fri­ka­ners se in­kom­ste uit bui­te­land­se werk in die gas­heer­land aan belasting on­der­wor­pe is, hul­le op hul Suid-a­fri­kaan­se be­las­ting­op­ga­we ’n kre­diet vir bui­te­land­se belasting sal moet eis om dub­be­le belasting te voor­kom.

“Dis nie so mak­lik as wat dit klink nie en lei tot prak­tie­se pro­ble­me soos wat die­ge­ne met kort­ter­myn­kon­trak­te wat nooit deur die vry­stel­ling be­voor­deel is nie, reeds on­der­vind het. Want dit duur dik­wels baie lank voor­dat die voor­deel van die bui­te­land­se be­las­ting­kre­diet ont­vang word.”

In­tus­sen dra die werk­ne­mer die kon­tant­vloei­las van die dub­be­le belasting. Een van die re­des vir die ver­tra­ging is die moei­li­ke ver­eis­te om te be­wys dat die bui­te­land­se belasting aan ’n bui­te­land­se re­ge­ring be­taal­baar was. Dit is dik­wels moei­lik om dié be­wys te ver­kry om­dat be­las­ting­stel­sels ver­skil en som­mi­ge in­kom­ste­diens­te nie be­wy­se ver­skaf nie.

Mi­ke Ab­bott, wel­vaarts­hoof van Sa­ble In­ter­na­ti­o­nal, sê Suid-a­fri­ka­ners wat in die bui­te­land werk, kan ver­lig­ting in­ge­vol­ge ’n dub­bel­be­las­ting­oor­een­koms met die gas­heer­land eis.

“Jy moet ’n ser­ti­fi­kaat van be­las­ting­re­si­den­sie van die an­der land hê, maar dit is hul ver­ant­woor­de­lik­heid om te be­wys dat hul­le aan die kri­te­ria van die be­pa­lings in die oor­een­koms oor dub­be­le belasting vol­doen,” sê Ab­bott.

Suid-a­fri­ka­ners wat in die bui­te­land werk, kan aan die voor­ge­stel­de wy­si­ging ont­kom as daar ge­meen word dat hul­le nie nor­maal­weg in SuidA­fri­ka woon nie en dat hul­le vol­gens die be­pa­lings van ’n oor­een­koms oor dub­be­le belasting in die an­der land woon.

Dit is eg­ter die be­las­ting­be­ta­ler se ver­ant­woor­de­lik­heid om dit te be­wys. De Vil­liers sê die kans is gro­ter dat jon­ger men­se in mid­del­be­stuur hul ban­de met Suid-a­fri­ka sal ver­breek en die pyn van die een­ma­li­ge ver­trek­hef­fing (ka­pi­taal­wins­be­las­ting op die ver­ko­pe van alle Suid-a­fri­kaan­se ba­tes) ten guns­te van gro­ter in­kom­ste­be­spa­rings in die toe­koms sal ver­duur. ■

Marc Se­vitz Di­rek­teur en fi­nan­si­ë­le hoof van Tax­tim

Mi­ke Ab­bott Wel­vaarts­hoof van Sa­ble In­ter­na­ti­o­nal

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.