Ken­ner kies: Rei­net is ’n ge­di­ver­si­fi­seer­de groep wat ’n waar­de­be­leg­gings­ge­leent­heid bied

Rei­net, wat teen ’n groot dis­kon­to op sy ba­te­waar­de ver­han­del, is be­lê in B­ri­tish A­me­ri­can To­bac­co en ’n aan­tal an­der ge­hal­te-ba­tes, en is ’n op­sie vir be­leg­gers met ’n lan­ger tyd­ho­ri­son.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - Deur S­haun Mu­ri­son

rei­net In­ves­t­ments SCA het in we­se uit Ri­che­mont SA ont­staan om ’n be­leg­gings­be­heer­maat­skap­py te word waar­van die pri­mê­re ba­te B­ri­tish A­me­ri­can To­bac­co (BAT) is. ’n Be­leg­ging in Rei­net se­dert sy aan­vang laat in 2008, sou ’n be­leg­ger ’n op­brengs van 16% per jaar ge­le­wer het in­dien die ka­pi­taal­wins en die di­vi­den­de wat uit­be­taal is, in­ge­sluit word. Hoe­wel die pres­ta­sie­ge­skie­de­nis nie toe­koms­ti­ge wins waar­borg nie, is daar me­rie­te in die feit dat die groep se kon­se­kwent­heid in die ver­le­de ’n op­brengs vir aan­deel­hou­ers sal le­wer. Op sy hui­di­ge vlak ver­han­del Rei­net teen ’n his­to­ries hoë dis­kon­to op sy net­to ba­te­waar­de (NBW) wat dit tans ’n oor­tui­gen­de waar­de­be­leg­ging maak.

Rei­net be­sit die Rei­net Fund ten vol­le, wat die groep se kon­tant en ba­te­be­leg­gings be­stuur. Die groep se groot­ste ba­te is, soos reeds ge­noem, steeds BAT, wat 70,8% van die por­te­feul­je ver­teen­woor­dig.

On­ge­veer 19,6% van die por­te­feul­je be­staan uit sy be­lan­ge in die B­rit­se Pen­si­on In­su­ran­ce Cor­po­ra­ti­on en die res van die por­te­feul­je be­staan uit pri­va­te-e­kwi­teits­be­sit, an­der be­leg­gers, as­ook kon­tant en fi­nan­sie­rings­mid­de­le.

B­ri­tish A­me­ri­can To­bac­co

Rei­net be­sit 3,7% van BAT se uit­ge­reik­te aan­de­le­ka­pi­taal. BAT bly ’n ba­te van die hoog­ste ge­hal­te. Die maat­skap­py se por­te­feul­je van voor­aan­staan­de han­dels­mer­ke sluit in Dun­hill, Pe­ter S­tuy­ve­sant, Kent, en Benson & Hed­ges, om ’n paar te noem. BAT se pro­duk­te dek tal­le prys­pun­te wat oor et­li­ke ge­o­gra­fieë strek – die A­sië-pa­si­fie­se streek, Noord- en Suid-a­me­ri­ka, die Mid­de-oos­te, Oos-eu­ro­pa, Wes-eu­ro­pa en A­fri­ka. Die maat­skap­py se damp­si­ga­ret­be­sig­heid het ge­groei so­dat dit tans die groot­ste bui­te A­me­ri­ka is, ter­wyl dié pro­duk­reeks ’n hup­stoot gaan kry met die ver­kry­ging van Reynolds A­me­ri­can Inc. Die groep is po­si­tief oor hier­die “vol­gen­de-ge­ne­ra­sie­pro­duk­te” wat ’n bron vir lang­ter­myn­ver­dien­ste­groei gaan wees en wat die groep se pro­duk­te ver­der gaan uit­brei.

Pen­si­on In­su­ran­ce Cor­po­ra­ti­on

Die Pen­si­on In­su­ran­ce Cor­po­ra­ti­on is Rei­net se groot­ste on­ge­no­teer­de ba­te (19,6% van die to­ta­le por­te­feul­je en op een ná die groot­ste groep­ba­te). Dit is een van B­rit­tan­je se voor­ste voor­sie­ners van ri­si­ko­be­stuurs­op­los­sings aan vas­te­voor­deel-pen­si­oen­fond­se. Die groep het by­ko­men­de ka­pi­taal ver­kry om ’n ver­wag­te toe­na­me in die vraag na sy pro­duk­te te steun oor wat ver­wag word om die groei­fa­se van die maat­skap­py te wees.

Pri­va­te e­kwi­teit en ven­noot­skap­pe

Pri­va­te e­kwi­teit en ver­wan­te ven­noot­skap­pe ver­teen­woor­dig on­ge­veer 13% van Rei­net se por­te­feul­je. Hier­die be­leg­gings het in die af­ge­lo­pe fi­nan­si­ë­le jaar met by­kans 20% ge­groei, ge­lei deur groei in pri­va­te e­kwi­teit in Noord-a­me­ri­ka en Wes-eu­ro­pa en ge­steun deur die fonds se groei in A­sië.

An­der ge­no­teer­de be­leg­gings, kon­tant en fi­nan­sie­rings­mid­de­le

On­ge­veer 5% van Rei­net se be­leg­gings­por­te­feul­je word ge­hou in SPDR Gold S­ha­res (die groot­ste goud­beurs­ver­han­del­de fonds in die wê­reld) en Se­lec­ta Bi­o­s­cien­ces (’n Nas­daq-ge­no­teer­de bi­o­far­ma­seu­tie­se maat­skap­py). Die SPDR Gold-be­leg­ging is ge­deel­te­lik ’n in­fla­sie­skans, en nie ver­ba­send nie in ’n lae-in­fla­sie-om­ge­wing, is dit die groep se on­der­pres­te­ren­de ba­te. Die groep se kon­tant- en fi­nan­sie­rings­ver­plig­tin­ge het ’n ne­ga­tie­we by­drae (-8%) tot die por­te­feul­je ge­had.

Be­leg­ging­saak

Die Rei­net-por­te­feul­je be­staan uit ’n aan­tal ge­hal­te-ba­tes en hoe­wel die aan­deel­prys­be­we­gings sy­dig is weens ’n groot ge­wig in B­ri­tish A­me­ri­can To­bac­co, kan geen waar­de (mis­kien ’n ne­ga­tie­we waar­de) waar­skyn­lik aan an­der ba­tes toe­ge­wys word nie – ver­al nie dié van die Pen­si­on In­su­ran­ce Cor­po­ra­ti­on en die pri­va­te e­kwi­teit en ven­noot­skap­pe nie.

Ons raam ’n “som van die de­le”-waar­da­sie vir Rei­net op on­ge­veer R44,77 per aan­deel. Aan­ge­sien die aan­deel teen on­ge­veer R30 ver­han­del, ver­on­der­stel dit ’n dis­kon­to van 33% op dié waar­da­sie, wat be­te­ken dat BAT on­ge­veer 105% van Rei­net se prys ver­teen­woor­dig. Hoe­wel be­stuurs­gel­de dik­wels ge­lyk­ge­stel word aan be­leg­gings­be­stuurs­maat­skap­pye wat ver­han­del teen kor­tings op hul NBW, lyk dit of Rei­net se hui­di­ge kor­ting te groot is. Met dit in ge­dag­te dink ons dat die maat­skap­py ’n waar­de­be­leg­gings­ge­leent­heid bied aan daar­die be­leg­gers met ’n lan­ger tyds­ho­ri­son. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

S­haun Mu­ri­son is ’n se­ni­or mark­ont­le­der by IG.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.