Self­doen: Nee, die Etf-ei­e­naars be­knoei jou nie

Dit blyk dat baie hou­ers van beurs­ver­han­del­de fond­se (ETF’S) nie die gel­de wat van di­vi­den­de af­ge­trek word, ten vol­le ver­staan nie.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

beurs­ver­han­del­de fond­se (ETF’S) be­taal ge­reeld di­vi­den­de, soms kwar­taal­liks, soms twee keer per jaar. Maar toe ek in Ju­lie ge­twiet het oor my db X-trac­ker­di­vi­den­de wat ek ont­vang het, het ek tal­le bood­skap­pe ge­kry van my Twit­ter-aan­han­gers oor die gel­de en belasting wat af­ge­trek word.

Die pro­bleem was dat die di­vi­dend-aan­kon­di­ging ook ’n uit­voe­ri­ge uit­een­set­ting be­vat het van die belasting en kos­te wat van die di­vi­dend af­ge­trek word. Dit lyk as­of se­ke­re ma­ke­laars vir die eer­ste keer al die be­son­der­he­de in die kon­tant­staat op kli­ënt­re­ke­nin­ge aan­ge­bring het. Vir baie van hul­le (die kli­ën­te) was dit die eer­ste keer dat hul­le ’n uit­een­set­ting van hier­die af­trek­kings ge­sien het.

Ek is een van die min di­vi­den­d­ont­van­gers wat al­tyd die Sens-aan­kon­di­gings lees, dus het ek ge­weet wat in belasting en gel­de be­taal word. Maar o­ën­skyn­lik het baie Twit­ter-ge­brui­kers dit nie voor­heen ge­sien nie, want baie van hul­le was vrees­lik ont­steld en het be­we­rings ge­maak van ui­ter­ma­ti­ge gel­de-af­trek­kings en ys­li­ke kos­te­ver­ho­gings.

Met die DBXWD* (wat ek as voor­beeld sal ge­bruik om­dat dit baie ge­wild is en ek dit be­sit) was die gel­de so­wat 24% van die di­vi­dend, met belasting ’n ver­de­re 16%. Met die eer­ste oog­op­slag lyk dit dalk hoog, maar dit is niks nuuts nie. En Syg­nia, die nu­we ei­e­naar van hier­die ETF’S, is nie – soos wat som­mi­ge men­se te ken­ne ge­gee het – skie­lik be­sig om Etf-hou­ers te ver­neuk nie.

Kom ons kyk in meer be­son­der­he­de na die sy­fers soos dit ge­pu­bli­seer is. Die di­vi­dend is eers vroeg in Ju­lie ver­klaar, maar met die waar­des in A­me­ri­kaan­se dol­lars, aan­ge­sien dit die ba­sie­se geld­een­heid van die ETF is. Syg­nia het toe ’n Sens­aan­kon­di­ging uit­ge­reik met wis­sel­koer­se en die rand­be­son­der­he­de van die di­vi­dend.

As ons na die Sens van 26 Ju­lie 2017 kyk, sien ons die vol­gen­de:

■ Bru­to bui­te­land­se di­vi­den­de van 33,791c (alle sy­fers is in ZAR);

■ Mi­nus: Bui­te­land­se weer­hou­dings­be­las­ting van 5,49c;

■ Plus: Bui­te­land­se va­lu­ta-wins van 0,038c;

■ Plus: Ge­lyk­ma­king van 0,405c;

■ Mi­nus: Be­stuurs­gel­de van 8,114c.

Daar is vol­le­di­ge deur­sig­tig­heid, en hoe­wel ons be­slis gel­de be­taal, is dit nie oor­ma­tig nie, en ook nie ’n ge­heim nie.

Die be­stuurs­gel­de van 8,114c is dus so­wat 24% van die di­vi­dend.

’n He­le 24% van die di­vi­dend in een half­jaar lyk be­slis hoog, maar as ’n per­sen­ta­sie van die Etf-prys wat teen so­wat 2 530c ver­han­del, is dit on­ge­veer 0,32% van die Etf-waar­de.

Om dit met net die di­vi­dend te ver­ge­lyk, dien geen doel nie. Ons moet dit teen­oor die kos­te van die ETF meet om die werk­li­ke to­ta­le­kos­te­ver­hou­ding (TKV) te kry. Dit is ’n half­jaar­lik­se be­drag vir gel­de, en ons moet dit dus ver­dub­bel, wat ons ’n TKV van 0,64% gee. Vol­gens die fei­te­blaad­jie van 30 Ju­nie 2017 maak Deut­sche Bank aan­spraak op ’n TKV van 0,68%. Hier­die gel­de van 8,114c is eint­lik ef­fens la­er as die ver­klaar­de TKV.

Die punt is dat daar vol­le­di­ge deur­sig­tig­heid is, en hoe­wel ons be­slis gel­de be­taal, is dit nie oor­ma­tig nie, en ook nie ’n ge­heim nie. En ek hou baie van die vol­le­di­ge uit­een­set­ting soos dit op Sens ge­pu­bli­seer word.

Die an­der pro­bleem was die belasting be­taal­baar. On­ge­luk­kig is dit ’n re­a­li­teit, en ons moet plaas­li­ke en bui­te­land­se belasting op di­vi­den­de be­taal, en plaas­lik het daar­die koers tot 20% ge­styg. Jy sal sien geen plaas­li­ke belasting word hier­bo ge­noem nie, maar dit word in die laas­te stap af­ge­trek en word op jou ma­ke­laar se kon­tant­staat uit­een­ge­sit. Maar ont­hou, ons kan die plaas­li­ke be­las­ting­be­ta­ling van 20% ver­my deur die ETF’S in ’n be­las­ting­vrye re­ke­ning te hou. Jy sal steeds bui­te­land­se belasting be­taal, maar jy sal spaar op die plaas­li­ke di­vi­dend­weer­hou­dings­be­las­ting.

’n Laas­te punt is dat aan­ge­sien gel­de uit Etf­di­vi­den­de ge­neem word, is ETF’S se di­vi­dend­op­brengs­te ge­woon­lik be­skeie, dik­wels selfs vir di­vi­dend­ti­pe ETF’S soos ei­en­dom en slim­be­ta-etf’s met hoë op­brengs­te. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za *Die skry­wer be­sit DBXWD.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.