‘DAAR IS ANC-MI­NIS­TERS WAT OOR HUL KERNPORTEFEULJEFUNKSIES AAN MOGOENG MOGOENG, DIE HOOFREGTER VAN DIE KONSTITUSIONELE HOF, VERSLAG MOET DOEN. DIT IS ’N VERLEENTHEID OM­DAT DIE HOWE NOU DIE FUNKSIE VAN DIE ANC-NUK OORNEEM. DIT IS VIR MY ’N VERLEENTHEID OM

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kortliks -

– B­he­ki Ce­le, ad­junk-mi­nis­ter van land­bou en lid van die ANC se na­si­o­na­le uit­voe­ren­de ko­mi­tee (NUK), ty­dens ’n toe­spraak op 15 Au­gus­tus aan Anc-tak­ke in Um­la­zi, K­wa­zu­lu-na­tal. Hy het ge­sê die Anc-lei­ers­korps on­der pre­si­dent Ja­cob Zu­ma het nie daar­in ge­slaag om die par­ty te ver­e­nig of dras­tie­se stappe teen erns­ti­ge be­we­rings van kor­rup­sie te doen nie en het ge­volg­lik hier­die ver­ant­woor­de­lik­he­de aan die howe oor­ge­laat. Business Day Li­ve (Bd­li­ve) be­rig dat die mis­luk­king van die ANC-NUK om lei­er­skaps­kwes­sies op te los, on­te­vre­de le­de toe­ge­laat het om die howe te na­der. Die howe het ge­volg­lik oor baie kwes­sies be­sluit wat deur die Anc-lei­ers ge­ta­kel moes word.

B­he­ki Ce­le is ad­junk-mi­nis­ter van land­bou en lid van die ANC se na­si­o­na­le uit­voe­ren­de ko­mi­tee (NUK)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.