DIE GOEIE

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kortliks -

Bill Ga­tes het in Ju­nie sy groot­ste sken­king se­dert die be­gin van die eeu ge­doen, deur Mi­cro­soft Corp.-aan­de­le ter waar­de van 5% van sy for­tuin weg te gee, be­rig Bloom­berg. Hy het 64 mil­joen van sy Mi­cro­soft-aan­de­le, ge­waar­deer op $4,6 mil­jard, ge­skenk, vol­gens ’n voor­leg­ging aan die Se­cu­ri­ties & Ex­chan­ge Com­mis­si­on. Dis op 15 Au­gus­tus aan­ge­kon­dig. Die ont­van­ger van die sken­king is on­be­kend, maar Ga­tes het die meer­der­heid van sy sken­kings aan die Bill & Me­lin­da Ga­tes-stig­ting ge­doen, die lief­da­dig­heids­or­ga­ni­sa­sie wat hy en sy vrou ge­bruik vir fi­lan­tro­pie­se werk. Die 61-ja­ri­ge Ga­tes het Mi­cro­soft-aan­de­le van $16 mil­jard in 1999 weg­ge­gee, en $5,1 mil­jard ’n jaar la­ter, vol­gens Bloom­berg-be­re­ke­nin­ge.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.