Vu­ki­le Pro­per­ty Fund

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Voorblad -

Mark­ka­pi­ta­li­sa­sie: R15 mil­jard

Waar­de van ba­tes: R18,7 mil­jard

Fo­kus: Klein­han­del

Ge­o­gra­fie­se bloot­stel­ling: Suid-a­fri­ka (79%), Na­mi­bië, B­rit­tan­je, S­pan­je

Le­ning-tot-waar­de-verhouding: 23% (sal ná Dié REIT het se­dert 2004 on­on­der­bro­ke uit­ke­rings­groei aan­ge­te­ken. Uit­ke­rings­groei vir die jaar tot 31 Maart van­jaar was 7,1%, en groei van 7% tot 8% word vir die hui­di­ge jaar ver­wag.

Plaas­lik val die klem steeds op klein­han­del. K­lein­han­del­ei­en­doms­ba­tes ver­teen­woor­dig 91% van Vu­ki­le se reg­streek­se por­te­feul­je, met klein­han­del­leeg­stand op

3,6% teen die jaar­ein­de.

Vu­ki­le se be­lang in At­lan­tic Leaf bied bloot­stel­ling aan lo­gis­tiek, ny­wer­heids­pak­hui­se en klein­han­del­par­ke in B­rit­tan­je.

Daar is geen leeg­stand nie en die uit­ke­rings­groei vir die 2017-boek­jaar het met 21% ge­styg.

S­pan­je is ’n sleu­tel­groei­ter­rein vir Vu­ki­le. Die maat­skap­py het ’n S­paan­se klein­han­del­por­te­feul­je van ne­ge ei­en­dom­me

S­paan­se tran­sak­sie na ver­wag­ting 31,7% wees)

Skuld ver­skans: 95% (ge­mid­del­de ter­myn: 3,4 jaar)

Di­vi­dend­op­brengs­koers: 7,96%

I­ress-saam­ge­stel­de ont­le­ders­gra­de­ring:

een koop

teen R2,8 mil­jard ver­kry wat sy bui­te­land­se bloot­stel­ling tot 21% en sy Cas­tel­la­na-por­te­feul­je tot 11 ei­en­dom­me ver­groot het.

Die tran­sak­sie ver­sterk Vu­ki­le se stra­te­gie om in die ont­wik­kel­de mark­te van Wes-eu­ro­pa te be­lê, sê

Lau­ren­ce Rapp, uit­voe­ren­de hoof.

“Dit skep ’n ste­wi­ge, be­dui­den­de ba­sis vir toe­ne­men­de ver­kry­gings in die streek.”

Me­to­pe se Hook sê aan fin­week:

“Die por­te­feul­je wat ver­kry is, is de­fen­sief, met lang ge­weeg­de ge­mid­del­de huur­ter­my­ne en mark­ver­wan­te huur­geld. Vu­ki­le het die ver­kry­ging ge­struk­tu­reer om lae oor­se­se fi­nan­sie­rings­kos­te te be­nut en die tran­sak­sie ver­sterk dus sy por­te­feul­je. Ons meen be­perk­te styg­po­ten­si­aal be­staan vir op­brengs­koer­se, al kan die ba­tes huur­geld­groei op­le­wer en dus waar­desty­gings bied.” ■

K­lein­han­dels­ei­en­doms9 1 % ba­tes v er­tee nwoor­dig van Vu­ki­le se reg­streek­se por­te­feul­je met klein­han­del­leeg­stand op 3,6% teen jaar­ein­de.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.