Fo­kus­ver­skui­wing: Vyf be­leg­gings­voor­stel­le van fondsbestuurders

Die wê­reld is aan tal­le fron­te in rep en roer, wat dit moei­lik maak om die reg­te be­leg­gings­be­slui­te te neem. Daar is eg­ter se­ke­re beginsels wat kon­stant bly.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhound - Deur Na­ta­lie G­re­ve

met po­li­tie­ke, so­si­a­le en teg­no­lo­gie­se ont­wrig­ting die nu­we wê­reld­or­de, het meer as 500 fondsko­pers on­langs by die Ned­group In­ves­t­ment Sum­mit 2017 in Jo­han­nes­burg ver­ga­der om i­dees uit te ruil oor hoe om ’n toe­ne­mend on­voor­spel­ba­re be­leg­gings­ter­rein te ver­ken. Hier is die vyf bes­te wen­ke van ver­skeie van die wê­reld se voor­ste fondsbestuurders wat ge­du­ren­de die be­spre­kings na vo­re ge­kom het:

1. Her­sien die ba­sie­se beginsels: ri­si­ko en be­lo­ning

A­bax In­ves­t­ments se por­te­feul­je­be­stuur­der, Ras­haad Ta­yob, het ’n sto­rie ver­tel van ’n groot in­ter­na­si­o­na­le soe­we­rei­ne wel­vaart­fonds wat hom ver­le­de jaar ge­na­der het met die ge­dag­te om in die Suid-a­fri­kaan­se ef­fek­te­mark te be­lê.

Ná ’n mark­ont­le­ding het Ta­yob die kli­ënt mee­ge­deel dat ef­fek­te op daar­die tyd­stip teen op­brengs­te van 10% ver­han­del het en goeie op­brengs­te ge­le­wer het. Hy was eg­ter ver­baas toe die kli­ënt uit­ein­de­lik be­sluit het om nie te be­lê nie weens die on­se­ker­heid ra­ken­de die land se po­li­tie­ke en e­ko­no­mie­se voor­uit­sig­te.

“Ek het dit snaaks ge­vind, want ’n mens is nooit se­ker van e­nig­iets nie. Men­se praat as­of daar se­ker­heid in be­leg­gings is, maar daar is uit­ein­de­lik net twee vrae om te vra: Wat is die ri­si­ko en wat is die moont­li­ke op­brengs?” het hy ge­sê.

Ta­yob glo dat die ri­si­ko’s en die be­lo­nings in die Suid-a­fri­kaan­se be­leg­ging­sek­tor steeds goed ge­ba­lan­seerd is. Ter­wyl skuld toe­neem en fis­ka­le te­kor­te en struk­tu­re­le kwes­sies voort­duur, was daar die af­ge­lo­pe maan­de ’n ver­be­te­ring in die po­li­tie­ke toe­drag van sa­ke, het hy ge­sê.

“Na ge­lang ons De­sem­ber na­der, sien ons ’n ma­te van struk­tu­re­le her­vor­ming en huis­op­rui­ming in maat­skap­pye in staats­be­sit. Daar kan nooit se­ker­heid wees aan­gaan­de e­ni­ge be­leg­ging in e­ni­ge ba­te­klas in Suid-a­fri­ka nie, maar ons weeg die ri­si­ko en op­brengs­te teen me­kaar op – dis ons taak,” het hy ge­sê.

2. Gryp die teg­no­lo­gie-om­wen­te­ling aan

A­bax In­ves­t­ments se be­leg­gings­be­stuur­der, Om­ri Thomas, het be­leg­gers op die be­raad aan­ge­raai om te kyk na be­leg­gings­ge­leent­he­de wat teg­no­lo­gie en ba­tes saam­smelt en het voor­beel­de ge­noem soos U­ber en Ai­rbnb.

“Bin­ne die vol­gen­de paar jaar sal ons waar­skyn­lik be­stuur­der­lo­se, ge­ou­to­ma­ti­seer­de mo­tors in Suid-a­fri­ka sien, dus be­veel ek aan dat men­se wag voor­dat hul­le ’n nu­we mo­tor koop tot­dat ge­ou­to­ma­ti­seer­de voer­tuie plaas­lik be­skik­baar is,” het hy aan­be­veel.

Meer teg­no­lo­gie­se vor­de­ring en ou­to­ma­ti­se­ring ver­groot tal­le van die be­staan­de vraag­stuk­ke wat die wê­reld­e­ko­no­mie raak – in­slui­tend ’n swak vraag, ge­demp­te in­fla­sie, lae groei in lo­ne, en on­ge­lyk­heid, het A­li­ce Lee­da­le, vas­te-in­kom­ste­stra­teeg by S­chro­ders ge­sê.

Met in­fla­sie wat per­ma­nent la­er is, sal ef­fek­te-op­brengs­te in die ont­wik­kel­de wê­reld waar­skyn­lik nog la­er daal. Dit is om­dat die pre­mie wat die ef­fek­te­be­leg­gers ge­woon­lik ver­eis om hul­le te ver­goed vir die ri­si­ko van in­fla­sie groot­liks la­er gaan wees, het sy ge­sê.

“As ons op­ti­mis­ties is en die wê­reld­e­ko­no­mie kan van sy hui­di­ge toe­stand her­stel van­weë die op­koms van ou­to­ma­ti­se­ring en teg­no­lo­gie­se vor­de­ring, be­hoort ef­fek­te­op­brengs­te in ont­wik­kel­de mark­te uit­ein­de­lik op­waarts deur sy vyf­jaar­strek te b­reek en be­hoort po­si­tie­wer sen­ti­ment selfs le­wen­di­ge, vraag­ge­dre­we in­fla­sie aan te dryf. In ’n sin sal dit ’n ver­ster­king ver­teen­woor­dig van die ‘re­fla­sie­han­del’ wat ná die ver­kie­sing van pre­si­dent Trump na vo­re ge­tree het,” het Lee­da­le in ’n on­lang­se be­leg­gings­no­ta ge­sê.

Hier­die om­ge­wing be­hoort die po­ten­si­aal vir groei in ri­si­ko-ba­tes in die ont­wik­kel­de wê­reld aan te wak­ker, ter­wyl kom­mo­di­tei­te en in­fla­sie­be­skerm­de ba­tes ins­ge­lyks goed kan vaar, het sy ge­sê.

3. Op ta­bak ver­trou ons?

An­tho­ny Sedg­wick van A­bax In­ves­t­ments, neem ’n po­ten­si­eel on­ge­wil­de stand­punt in en glo dat op­waart­se be­leg­gings­po­ten­si­aal ge­vind kan word deur die meer he­do­nis­tie­se ei­en­skap­pe van mens­li­ke ge­drag te be­stu­deer.

Vol­gens die fonds­be­stuur­der is men­se ge­woon­lik voor­spel­baar in die ver­brui­kers­be­slui­te wat hul­le neem – ver­al as hier­die aan­ko­pe ’n kor­ter­myn­ple­sier­tjie ver­sa­dig. “Hoe­kom hou men­se aan om goed te ver­bruik wat sleg vir jou is? Om­dat die ver­bruik van ple­sier­pro­duk­te die le­we die moei­te werd maak. Dit is hoe­kom die vraag na dié pro­duk­te nie ver­dwyn nie,” het hy be­weer.

On­der die sek­to­re wat hul­le op mens­li­ke ple­sier toe­spits, is die Suid-a­fri­kaan­se al­ko­hol­be­dryf nie die bes­te plek om aan­vank­lik in te be­lê nie, waar­sku hy, weens be­perk­te ge­leent­he­de, ’n ver­sa­dig­de mark, hoë waar­da­sies en be­drei­gings in die vorm van ’n flo­re­ren­de boe­tiek­bier­be­dryf.

Die plaas­li­ke dob­bel­sek­tor is ins­ge­lyks hoë ri­si­ko, met die mees­te ca­si­no-ont­wik­ke­lings wat be­ne­de hul spits­pry­se ver­han­del, ’n on­vol­hou­ba­re skuld­vlak, ’n on­ver­moë om prys­sty­gings weens in­fla­sie deur te gee en “e­nor­me” uit­ga­wes wat ver­band hou met die in­stand­hou­ding van ge­boue.

Sedg­wick se aan­be­ve­ling? Be­lê in die ta­bak­be­dryf.

“Dit is nie vir my om die e­tiek om voor­deel uit die feil­baar­heid van die mens te be­vraag­te­ken nie, wees dus op die uit­kyk na dié ge­leent­he­de,” het hy aan­be­veel.

“Die ta­bak­be­dryf is lank reeds die tei­ken van kwel­len­de en hef­ti­ge aan­val­le, maar hy wil nie sy klan­te dood­maak nie. Hy het in­der­daad mil­jar­de dol­lars be­stee om ge­son­der rook­ge­woon­tes soos die ge­bruik van e­lek­tro­nie­se si­ga­ret­te te ont­wik­kel. Die ta­bak­be­dryf het prys­be­pa­lings­mag en word al hoe ge­wil­der en ge­son­der.

“Voeg dit al­les saam en dit is ’n be­son­der oor­tui­gen­de be­leg­gings­ge­leent­heid,” het hy ge­sê.

“Men­se praat as­of daar se­ker­heid in be­leg­gings is, maar daar is uit­ein­de­lik net twee vrae om te vra: Wat is die ri­si­ko en wat is die moont­li­ke op­brengs?”

4. Kyk na die meng­sel van klieks en ste­ne

Truf­fle As­set Ma­na­ge­ment se fonds­ad­vi­seur, Iain Po­wer, raai be­leg­gers aan om op die uit­kyk te wees na ge­leent­he­de wat spruit uit aan­sien­li­ke ver­an­de­rings in klein­han­dels­ge­drag jeens e-han­del.

Hoe­wel aan­lyn in­ko­pies re­de­lik sta­dig in Suid-a­fri­ka af­ge­skop het, het dit on­langs mo­men­tum ge­kry, met ’n Pay­pal- en Ip­sos- han­dels­ver­slag wat oor lands­gren­se strek, wat toon dat 58% van aan­lyn vol­was­se­nes in Suid-a­fri­ka oor die af­ge­lo­pe 12 maan­de aan­lyn ge­koop het, wat ’n to­ta­le ge­raam­de be­ste­ding van R37,1 mil­jard ver­teen­woor­dig.

“Die eind­re­sul­taat van die klein­han­del­sek­tor sal ’n kom­bi­na­sie van steen-en­se­ment-in­fra­struk­tuur wees, wat na­by aan ver­brui­kers ge­leë is, met aan­lyn plat­forms en skaal,” het Po­wer aan die ge­hoor ge­sê.

Aan­lyn be­ste­ding in Suid-a­fri­ka gaan na ver­wag­tig teen 2018 tot meer as R53 mil­jard toe­neem, wat be­dui­den­de groei­po­ten­si­aal vir aan­lyn ver­ko­pers soos Ta­ke­a­lot, S­pree en Su­per­ba­list ver­teen­woor­dig, wat al­mal deur Nas­pers* be­sit word.

5. Fo­kus op wat jy ver­staan, en ken die kon­teks

Be­lê in be­dry­we wat jy be­gryp, sê Andrew He­ad­ley, fond­be­stuur­der en hoof van die wê­reld­af­de­ling by Ve­ri­tas As­set Ma­na­ge­ment.

“Hou jou by die goed wat jy ver­staan om­dat dit waar­skyn­li­ker is dat jy hul­le sal kan voor­spel, en ver­my ge­bie­de wat moont­lik ont­wrig­tend kan wees. S­pits jou toe op maat­skap­pye met e­nor­me me­de­din­gen­de voor­sprong en groot mark­aan­de­le,” het hy ty­dens die be­raad ge­sê.

“Voor­spel­lings word groot­liks be­ïn­vloed deur die kon­teks waar­in hul­le ge­maak word,” het He­ad­ley voorts ge­sê. “Daar is ’n on­ver­moë om te aan­vaar dat die sta­tus quo ty­de­lik is en ’n on­ver­moë om groot ver­an­de­rings te voor­spel, selfs wan­neer hul­le op die ho­ri­son ver­skyn. Al ons hi­po­te­ses [as be­leg­gers] be­hoort moont­li­ke on­juis­he­de in te sluit,” het hy aan­be­veel. ■

’n Pay­pal- en Ip­sos- han­dels­ver­slag wat oor lands­gren­se 5 8 % s trek, too n dat van aan­lyn vol­was­se­nes in Suid-a­fri­ka oor die af­ge­lo­pe 12 maan­de aan­lyn ge­koop het, wat ’n to­ta­le ge­raam­de be­ste­ding van R37,1 mil­jard ver­teen­woor­dig.

Om­ri Thomas Be­leg­gings­be­stuur­der by A­bax In­ves­t­ments

Andrew He­ad­ley Fonds­be­stuur­der en hoof van die wê­reld­af­de­ling by Ve­ri­tas As­set Ma­na­ge­ment

An­tho­ny Sedg­wick Me­de­stig­ter van A­bax In­ves­t­ments

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.