Vas­vra en blok­kies­raai­sel

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhound -

Van­dees­week se weg­gee­prys is ’n ek­sem­plaar van die boek A­fri­ca’s Bil­li­o­nai­res – In­spi­ra­ti­o­nal Sto­ries from the Con­ti­nent’s We­al­thiest Pe­op­le deur Chris Bis­hop, stig­ters­re­dak­teur van For­bes A­fri­ca. Om in aan­mer­king te kom vir die prys, vul die aan­lyn weer­ga­we van die vas­vra in, wat van 21 Au­gus­tus op fin24.com/fin­week be­skik­baar sal wees.

1 Ang­lo A­me­ri­can se uit­voe­ren­de hoof, fi­nan­si­ë­le hoof en tegniese di­rek­teur is al­mal bur­gers van

■ Suid-a­fri­ka

■ Amerika

■ Aus­tra­lië 2 Vul in die woord wat uit­ge­laat is: OESO staan vir Or­ga­ni­sa­sie vir E­ko­no­mie­se en Ont­wik­ke­ling

3 Reg of ver­keerd? Die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria het on­langs die O­pen­ba­re Be­sker­mer se re­me­di­ë­ren­de stappe om die Re­ser­we­bank se man­daat te ver­an­der, ter sy­de ge­stel. 4 In wat­ter wed­loop het Cas­ter Se­me­nya ty­dens die on­lang­se Wê­reldat­le­tiek­kam­pi­oen­skap die goue me­dal­je ge­wen?

5 Wie is Zim­bab­we se pre­si­dents­vrou?

6 Reg of ver­keerd? Die A­me­ri­kaan­se ei­land­ge­bied van Gu­am is in die In­die­se O­se­aan ge­leë.

7 In wat­ter land is die stad E­din­burg ge­leë?

8 Reg of ver­keerd? Die voor­blad­sto­rie in die vo­ri­ge uit­ga­we van fin­week (die uit­ga­we van 10-23 Au­gus­tus) was oor die uit­wer­king van kli­maats­ver­an­de­ring op Suid-a­fri­ka.

9 Wat is ’n be­ken­de by­naam vir die re­ge­ring van Rus­land?

■ Die Rooi Gar­de

■ Die K­rem­lin

■ Den Haag

10 Van wat­ter land kom die po­li­tie­ke lei­er Rai­la O­din­ga?

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.