Na­vi­geer by uit­da­gings ver­by in moei­li­ke tye

Ter­wyl on­se­ker­heid steeds heers, is daar ’n aan­tal fond­se wat in­druk­wek­ken­de op­brengs­te toon. Be­leg­gers moet, soos al­tyd, op die lang ter­myn ge­fo­kus bly.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

dit is won­der­li­ke nuus dat die plaas­li­ke ekonomie uit die re­ses­sie ge­breek het, maar ons bly steeds kwes­baar en swak. Dit ver­eis van jou om jou por­te­feul­je daar­vol­gens aan te pas om dit teen on­no­di­ge ka­pi­taal­ver­lies te be­skerm.

Dié weer­ga­we van Fondsfokus be­trag hoe om dit te ver­my om in kort­ter­myn­strik­ke te trap, vir die lang ter­myn te be­plan, ’n ge­ba­lan­seer­de be­na­de­ring te hê in on­se­ke­re tye en om te ver­se­ker dat jy ge­noeg­saam ge­di­ver­si­fi­seer is.

“Wan­neer ’n mens ’n ef­fek­te­trust kies, moet jy die op­brengs wat jy no­dig het om jou doel­wit­te te be­reik, die ver­lies­ri­si­ko wat jy kan be­kos­tig en die ver­lies­ri­si­ko waar­mee jy ge­mak­lik is, met me­kaar ba­lan­seer,” sê Clau­dia Del Fan­te, sa­ke­ont­le­der van Al­lan Gray.

Dit kan dalk ’n moei­li­ke ruil­wis­se­ling tus­sen jou doel­wit­te en jou ge­mak met ri­si­ko in­hou. Dis eg­ter be­ter om ’n wel­oor­woë be­sluit aan die be­gin te neem en daar­by te hou as om la­ter ver­ras te word en so te skrik dat jy op die ver­keer­de tyd dis­in­ves­teer.

S­tan­lib se Her­man van Vel­ze her­in­ner ons daar­aan dat wat Suid-a­fri­ka se po­li­tiek ook al dalk kan be­hels, moet mens nie die ver­skeie wê­reld­ge­hal­te-maatskappye mis­kyk nie wat in­ge­stel is vir ver­de­re suk­ses op lang ter­myn. Hul­le is so goed as wat mens e­ni­ge plek ter wê­reld sal vind. Hy noem ’n paar van dié ju­we­le.

’n Uit­ste­kend ge­ba­lan­seer­de op­sie wat ons uit­stal is die in­ter­na­si­o­naal ge­di­ver­si­fi­seer­de Coro­na­ti­on Op­ti­mum Fund, wat hoogs aan­pas­baar is en ’n ge­dug­te re­pu­ta­sie oor die af­ge­lo­pe 20 jaar op­ge­bou het. Ga­vin Jou­bert, die lei­er­por­te­feul­je­be­stuur­der, wys daar­op dat dit i­de­aal is vir be­leg­gers wat op soek is na ge­ba­lan­seer­de bloot­stel­ling aan plaas­li­ke en in­ter­na­si­o­na­le ba­tes met ’n mi­ni­mum van ’n vyf­jaar­ho­ri­son.

Ka­pi­taal­mark­in­stru­men­te was tra­di­si­o­neel be­lang­rik vir be­leg­gers om op te­rug te val, en ter­wyl som­mi­ge por­te­feul­je­be­stuur­ders tans nie eers met ’n be­sem­stok aan hul­le wil raak nie, hand­haaf In­ves­tec se Pe­ter Kent en Mal­colm C­har­les ’n an­der me­ning.

Hul­le voer aan dat jy nie ’n woe­de jeens jou be­leg­gings moet hê nie. Buitelandse be­leg­gers het in die plaas­li­ke ka­pi­taal­mark met so­wat R100 mil­jard in­ge­klim in die ses maan­de ge­ëin­dig Ju­nie. Van­jaar het ef­fek­te reeds so­wat 7% ge­wen, ter­wyl die rand met so­wat 6% teen­oor die dol­lar ver­ste­wig het. Suid-a­fri­kaan­se ef­fek­te se op­brengs was so­wat 16% in 2016, ter­wyl die rand met 13% be­ter as die dol­lar ge­vaar het.

Hul­le noem ook ge­hal­te­maat­skap­pye waar­in hul­le be­lê is soos Santam, Fir­strand, Gro­wt­hpoint en Mer­ce­des-benz, wat ’n aan­trek­li­ke op­brengs van na­by aan kon­tant plus 2% le­wer.

Pru­den­ti­al se Johny Lam­bri­dis voer aan dat ak­tie­we belegging meer po­si­tie­we as­pek­te as pas­sie­we belegging het en wys daar­op dat pas­sie­we belegging in Suid-a­fri­ka ge­grond is op som­mi­ge wan­in­druk­ke en nie nood­wen­dig so suk­ses­vol is as wat dit in A­me­ri­ka is nie.

Aan die an­der kant fo­kus ons op die aan­trek­li­ke ei­en­skap­pe van pro­mi­nen­te Old Mu­tu­al kwant­ge­dre­we fond­se, naam­lik die Co­re Di­ver­si­fied en die Al­ba­ra­ka Ba­lan­ced. Ar­gu­men­te in hul­le guns is dat dit moont­lik is om spe­si­fie­ke mark­bloot­stel­ling te kry teen ’n la­er prys son­der om pres­ta­sie in ge­vaar te stel, en dat die ge­mid­del­de pas­sie­we be­stuur­der nie on­der­pres­teer, ge­meet aan die in­deks nie.

Laas­tens wens ons Li­ber­ty Li­fe ge­luk met sy on­lang­se 60ste her­den­king. ’n Uit­son­der­li­ke suk­ses­ver­haal op eie bo­dem.

Ons hoop u lees lek­ker. ■

Hoe om dit te ver­my om in kort­ter­myn­strik­ke te trap, vir die lang ter­myn te be­plan, ’n ge­ba­lan­seer­de be­na­de­ring te hê in on­se­ke­re tye en om te ver­se­ker dat jy ge­noeg­saam ge­di­ver­si­fi­seer is.

Le­on Kok is ’n on­af­hank­li­ke skry­wer oor o­pen­ba­re be­leid en be­leg­gings­mark­te.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.