Jou be­leg­gings: Hou vloer­moer in ys­kas

Ten spy­te van die po­li­tie­ke woe­lin­ge in die land, én in die wê­reld, is dit be­lang­rik dat jou e­mo­sies nie jou be­leg­gings­be­slui­te be­ïn­vloed nie. Bly kalm en ont­hou dat jy vir die lang ter­myn be­trok­ke is.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

be­leg­gers moes plaas­lik baie din­ge ver­teer: die af­dan­king van twee mi­nis­ters van fi­nan­sies, kre­die­taf­gra­de­rings, aan­ty­gings van staat­skaping en ver­skeie op­roe­pe vir pre­si­dent Ja­cob Zu­ma om te be­dank, om maar ’n paar te noem. Ge­moe­de­re loop hoog en die on­se­ke­re be­leg­gings­om­ge­wing hou baie plaas­li­ke be­leg­gers, én hul kon­tant, op die kant­lyn.

Maar al maak die po­li­tiek jou kwaad of bang, waak daar­teen dat jou e­mo­sies jou be­leg­gings­be­slui­te stuur. Dit is nie u­niek aan Suid-a­fri­ka om ’n kon­tro­ver­si­ë­le pre­si­dent en on­voor­spel­ba­re po­li­tie­ke si­tu­a­sie te hê nie. ’n Po­li­tie­ke war­boel heers wê­reld­wyd. Rus­land se be­trok­ken­heid by die A­me­ri­kaan­se ver­kie­sings bly ’n las­tig­heid in Do­nald Trump se pre­si­dent­skap. ’n Per­ma­nen­te nood­toe­stand heers in Tur­kye en Noord-ko­rea se mis­siel­pro­gram skep wê­reld­wye angs­tig­heid. B­rex­it het e­nor­me on­se­ker­heid by ver­brui­kers en be­sig­he­de in B­rit­tan­je laat oont­staan, ter­wyl an­ti-im­mi­gra­sie­sen­ti­ment in Eu­ro­pa ‘n ska­du­wee oor die kon­ti­nent werp.

Po­li­tie­ke uit­da­gings staar baie lan­de in die ge­sig. Die sleu­tel van­uit ’n be­leg­gings­per­spek­tief, is dat ons nie al­leen is nie.

Ekonomie is goue draad

Ons glo die ekonomie is die on­der­lig­gend fak­tor aan die wê­reld­wye po­li­tie­ke angst. In ant­woord op die fi­nan­si­ë­le kri­sis 10 jaar ge­le­de, het sen­tra­le ban­ke geld in die fi­nan­si­ë­le stel­sel ge­stort en ba­te­pry­se het die hoog­te in­ge­skiet. Die ryk­dom van baie ba­te-ei­e­naars het in die vol­gen­de 10 jaar baie ge­groei, maar die ge­mid­del­de wer­ker se le­wen­stan­daard het ge­daal.

E­ko­no­mie­se kwel­lin­ge ma­ni­fes­teer na­tuur­lik ver­skil­lend in el­ke land. Ons meen eg­ter dat die be­sef dat die ekonomie die kern van die po­li­tie­ke war­boel hier én wê­reld­wyd is, plaas­li­ke be­leg­gers sal help om ge­leent­he­de meer ob­jek­tief te tak­seer en e­mo­si­o­ne­le be­sluit­ne­ming te ver­my. Buitelandse be­leg­gers kyk im­mers nie deur ’n e­mo­si­o­ne­le lens na Suid-a­fri­ka nie. Hul­le kyk nie na die land in i­so­la­sie nie, maar weeg ons ver­sig­tig op teen an­der ont­wik­ke­len­de mark­te wan­neer hul­le be­leg­gings­ge­leent­he­de soek.

Selfs al staar ’n taai po­li­tie­ke en e­ko­no­mie­se om­ge­wing ons in die ge­sig, lyk Suid-a­fri­ka van­uit ’n va­lu­a­sie­per­spek­tief re­de­lik ver­ge­le­ke met sy e­we­knieë. Suid-a­fri­ka se staats­ef­fek­te met ’n loop­tyd van 10 jaar bied tans ’n op­brengs van 8,5% en klop dus in­fla­sie, met die in­fla­sie­koers wat na 4% neig. Ter­wyl baie plaas­li­ke be­leg­gers Suid-a­fri­kaan­se ef­fek­te ver­my het, het buitelandse be­leg­gers in ons mark in­ge­klim tot die be­drag van R100 mil­jard (in die ses maan­de gee­ïn­dig Ju­nie).

Van­jaar het die In­deks van al­le ef­fek­te reeds met so­wat 7% ver­ste­wig, ter­wyl die rand met so­wat 6% teen­oor die A­me­ri­kaan­se dol­lar toe­ge­neem het. Buitelandse be­leg­gers wat in ons mark be­lê, het ook ver­le­de jaar op­brengs aan­ge­help. Ten spy­te van die ne­ga­tie­we nuus­vloei en po­li­tie­ke on­se­ker­heid, het Suid-a­fri­kaan­se ef­fek­te oor 2016 vir ’n 16%-op­brengs ge­sorg, ter­wyl die rand die dol­lar met 13% ge­klop het. Plaas­li­ke be­leg­gers wat vas­te de­po­si­to’s ver­kies het, het dié ge­leent­heid mis­ge­loop.

Suid-a­fri­ka­ners was ge­fik­seer op die ka­bi­net­her­sa­me­stel­ling in Maart. Wyd­ver­sprei­de pa­niek het be­te­ken dat tal­le plaas­li­ke be­leg­gers nie ver­by die po­li­tie­ke dra­ma kon sien nie, in teen­stel­ling met buitelandse be­leg­gers wat ons ef­fek­te­mark ge­steun het van­weë guns­ti­ge toe­stan­de wê­reld­wyd. Nou fo­kus plaas­li­ke mark­deel­ne­mers weer op die moont­li­ke uit­koms­te van die ANC se kies­kon­fe­ren­sie in De­sem­ber.

Ons pro­beer ver­by De­sem­ber kyk en oor­weeg die fun­da­men­te­le fak­to­re van Suid-a­fri­ka in die kon­teks van ’n gro­ter ont­wik­ke­len­de mark­te- en wê­reldom­ge­wing. Swak e­ko­no­mie­se ak­ti­wi­teit en lae in­fla­sie be­hoort die re­po­koers la­er te dwing. La­er koer­se steun ge­woon­lik die ef­fek­te­mark. Ons neem na­tuur­lik die po­li­tie­ke si­tu­a­sie in ag en ons het die op­sie om be­sker­ming vir ons por­te­feul­jes te koop wan­neer die po­li­tie­ke ri­si­ko hoog is.

Hoe po­si­si­o­neer ons die In­ves­tec Di­ver­si­fied Income Fund?

Ons het ’n hoë oor­tui­gings­po­si­sie in be­leg­gings­graad­kre­diet. Ons het ver­le­de jaar voorspel dat Suid-a­fri­ka ’n re­ses­sie sal bin­ne­gaan. Maar ons het eers in die mid­del van ver­le­de jaar ge­glo dat kre­diet­strek­ke ge­prys was vir ’n re­ses­sie. Ons het be­lê in goei­e­ge­hal­te be­sig­he­de soos Santam, Fir­strand, Gro­wt­hpoint en Mer­ce­des-benz waar ons ’n aan­trek­li­ke op­brengs van na­by aan kon­tant plus 2% kry.

Hul­le ro­buus­te ba­lans­sta­te be­hoort veer­krag­tig te wees in ’n om­ge­wing van e­ko­no­mie­se en po­li­tie­ke teen­win­de. Ons het ’n klein toe­wy­sing aan staats­ef­fek­te en gee voor­keur aan daar­die in­stru­men­te wat be­taal­baar is in min­der as 10 jaar. Daar­die ef­fek­te is sen­si­tief vir ren­te­koers­be­we­gings en be­hoort daar­by te baat as koer­se ver­der ver­laag. Lae groei be­te­ken be­las­ting­in­kom­stes kan te­leur­stel. Ons is be­kom­merd oor die fis­kus en ver­my dus ef­fek­te met lan­ger op­sie­da­tums

Ons sie­ning oor die rand is neu­traal. Ge­du­ren­de die laas­te 18 maan­de het C­hi­na en die op­swaai in kom­mo­di­tei­te die plaas­li­ke geld­een­heid aan­ge­dryf. C­hi­na vaar goed en sy ekonomie is na­ge­noeg op kruis­hoog­te. Ons hou ’n klein buitelandse bloot­stel­ling om die por­te­feul­je teen po­li­tie­ke teen­win­de te help be­skerm, in­dien toe­stan­de sou ver­sleg.

Die plaas­li­ke po­li­tie­ke en e­ko­no­mie­se land­skap sal son­der twy­fel voort­gaan om baie uit­da­gend te wees. En ter­wyl po­li­tie­ke ont­wik­ke­lin­ge jou mag ont­stel, wil ons jou aan­raai om nie kwaad te raak vir jou be­leg­gings nie; be­slui­te oor jou spaar­geld be­no­dig hel­der den­ke. ■

Pe­ter Kent en Mal­colm C­har­les In­ves­tec Ba­te­be­stuur.

is por­te­feul­je­be­stuur­ders by

Po­li­tie­ke uit­da­gings staar baie lan­de in die ge­sig. Die sleu­tel, van­uit ’n be­leg­gings­per­spek­tief, is om dat ons nie al­leen is nie.

Mal­colm C­har­les Por­te­feul­je­be­stuur­der by In­ves­tec Ba­te­be­stuur

Pe­ter Kent Por­te­feul­je­be­stuur­der by In­ves­tec Ba­te­be­stuur

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.