Woe­ker­wys: Fir­strand, EOH Hol­dings

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

suid-a­fri­ka se vier groot ban­ke – Fir­strand, Stan­dard, Bar­clays, Ned­bank – toon ver­ras­sen­de veer­krag­tig­heid on­danks moei­li­ke e­ko­no­mie­se toe­stan­de en het vo­ri­ge hoog­te­pun­te van 2015 weer ge­toets.

Fir­strand se uit­voe­ren­de hoof, Jo­han Bur­ger, sê die ekonomie laat ban­ke min ruim­te om kre­diet te ver­leen, ’n si­tu­a­sie wat nog twee tot drie jaar sal voort­duur. Ver­diens­te­groei is ver­sterk deur kos­te­be­per­king en la­er waar­de­da­lings, eer­der as om­set­groei, sê Bloom­berg.

Op gra­fiek:

Hoe­wel die sty­ging on­ge­lyk was, het Fir­strand van ver­lie­se van 2015 her­stel deur sy re­kord­hoog­te­punt van 5 850c per aan­deel in Au­gus­tus weer uit te daag. Fir­strand trek tans te­rug van ’n oor­koop­te po­si­sie en sal sy hui­di­ge op­waart­se ten­dens moet be­hou om 5 850c te oor­kom. Hoe om hom te ver­han­del:

Gaan lank: On­der­steu­ning wat bo 4 930c per aan­deel be­hou word, en nog ’n sty­gen­de bo­dem vorm, maak dit waar­skyn­li­ker dat Fir­strand deur sy re­kord­hoog­te­punt van 5 850c per aan­deel sal breek en ’n stei­ler bul­fa­se sal be­gin. Nog ’n koop­sein sal bo dié vlak ver­skyn, met me­di­um­ter­myn­op­waart­se po­ten­si­aal tot 7 895c per aan­deel.

Gaan kort: Fir­strand kan mis­luk in sy po­ging om deur sy on­ge­ë­we­naar­de hoog­te­punt te breek en te­rug­val – wat on­der 4 930c per aan­deel aan­ge­dui word. Af­waart­se po­ten­si­aal tot die on­der­steu­nings­ten­dens­lyn van sy pri­mê­re bul­ten­dens of tot by die vo­ri­ge laag­te­punt van 3 660c per aan­deel kan volg. In daar­die ge­val, gaan kort on­der 4 930c per aan­deel en ver­groot po­si­sies on­der 4 325c per aan­deel. ■

BRON: Me­tas­tock Pro (Reu­ters)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.