DIE LELIKE

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kortliks -

Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van fi­nan­sies, sê daar is “geen po­gings om pen­si­oe­ne om ge­we­ten­lo­se re­des te plun­der nie,” ná be­rig­te dat die re­ge­ring be­plan om die O­pen­ba­re Be­leg­gings­kor­po­ra­sie (OBK) te dwing om suk­ke­len­de staats­on­der­ne­mings, ver­al die SAL, te help red. Die ver­kla­ring volg op ’n nuus­be­rig in van 24 Sep­tem­ber waar­vol­gens Dan Mat­ji­la, uit­voe­ren­de hoof, ge­sê het “men­se met po­li­tie­ke ban­de” pro­beer hom uit die OBK werk “om­dat hul­le die sleu­tels van die groot brand­kluis soek”. Ter­wyl Mat­ji­la hom op 26 Sep­tem­ber op ’n pers­kon­fe­ren­sie met Gi­ga­ba van die be­rig ge­dis­tan­si­eer het, lyk sy pos dui­de­lik in die ge­drang.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.