Kom­bi­na­sie van in­no­ve­ring en ver­kry­gings

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Mark - Plek -

Wat ver­wag­tin­ge be­tref, is Dis­co­ve­ry ’n be­lang­ri­ke aan­deel in my por­te­feul­je. As die maat­skap­py slaag, is hy ’n kom­bi­na­sie van Ca­pi­tec* en Nas­pers**. Hy is soos Ca­pi­tec om­dat hy in­no­ve­rend is in ’n saai bedryf – Dis­co­ve­ry het in die ge­sond­heids­be­dryf be­gin, maar be­weeg nou na fi­nan­sies/ver­se­ke­ring. Nas­pers was ge­luk­kig met Ten­cent, en Dis­co­ve­ry kan dalk ook ’n slag slaan met Ping An He­alth. Die C­hi­ne­se ver­se­ke­rings­fir­ma toon dub­bel­sy­fer­groei, hoe­wel dit van ’n lae ba­sis is, met die land se ge­sond­heids­org­sek­tor wat ver­an­der na­ma­te hy ’n ver­brui­kers­land word.

On­lang­se re­sul­ta­te toon dat die maat­skap­py goeie wins ver­dien. Vi­ta­li­ty brei steeds uit, nes sy al­ge­he­le aan­bie­ding, met sy bank­af­de­ling wat na ver­wag­ting vol­gen­de jaar sal o­pen. Dis­co­ve­ry gaan voort om groot be­drae aan in­no­ve­ring te be­stee, en hoe­wel dit ver­dien­ste tans be­perk, sal dit in die toe­koms die moei­te werd wees.

Daar is ri­si­ko’s, en ge­sond­heids-en fi­nan­si­ë­le diens­te word streng ge­re­gu­leer (’n voor­deel en ’n uit­da­ging) en dis nie mak­lik om in dié vel­de ge­ves­tig te raak nie. Maar tot dus­ver het die be­stuur hul­self be­wys, en ek is ge­luk­kig om on­der R156 te koop. ■

*Die skry­wer be­sit aan­de­le in Dis­co­ve­ry en Ca­pi­tec. **fin­week is ’n pu­bli­ka­sie van Me­dia24, ’n fi­li­aal van Nas­pers.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.