Regs­pro­ble­me

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Mark - Plek -

s­tein­hoff In­ter­na­ti­o­nal volg ’n beerten­dens se­dert hy ver­le­de Ok­to­ber ’n dub­bel­bo­punt teen 9 500c per aan­deel be­ves­tig het. Die aan­deel­prys het ge­suk­kel om ver­lie­se te her­win, en kan ver­der daal.

Die groep het die af­ge­lo­pe maan­de be­dui­den­de korporatiewe ak­ti­wi­teit be­leef, in­slui­ten­de die ver­kry­ging van Mat­tress Firm in A­me­ri­ka ter waar­de van $3,8 mil­jard en die no­te­ring van S­tein­hoff A­fri­ca Re­tail (S­tar), sy af­de­ling van sy A­fri­ka-klein­han­del­ket­tings, ver­al Ac­ker­mans en Pep. S­tein­hoff be­sit 78% van S­tar. Be­leg­gers­ver­troue is ge­demp deur reg­stap­pe in Ne­der­land deur ’n voor­ma­li­ge ven­noot in ’n ge­sa­ment­li­ke on­der­ne­ming, wat ’n on­der­soek na S­tein­hoff se re­ke­nin­ge vir ver­le­de jaar aan­ge­vra het. Die hof sal na ver­wag­ting bin­ne die vol­gen­de twee maan­de ’n be­sluit neem. S­tein­hoff ont­ken e­ni­ge oor­tre­ding.

Op die gra­fiek:

S­tein­hoff het deur die on­der­ste hel­ling ge­breek van ’n sim­me­trie­se drie­hoek wat se­dert De­sem­ber ver­le­de jaar vorm. Met die re­la­tie­we sterk­te-in­deks (RSI) vir drie we­ke wat da­lend op­tree, sal ’n aan­sien­li­ke her­stel eers ge­sien word wan­neer die RSI styg.

Hoe om hom te ver­han­del:

Gaan kort: S­tein­hoff het ’n ne­ga­tie­we deur­bre­king uit sy drie­hoek­pa­troon on­der 6 375c per aan­deel be­ves­tig. Hy het pro­beer her­stel, maar het on­der die on­der­ste hel­ling van die pa­troon om­ge­keer. Maar voort­ge­set­te af­waart­se po­ten­si­aal on­der 6 375c per aan­deel, te­sa­me met die drie­week-rsi wat daal, is ’n te­ken om te verkoop – met moont­li­ke af­waart­se po­ten­si­aal tot 5 050c per aan­deel, of selfs 4 610c.

Gaan lank: S­tein­hoff sal bo 7 750c per aan­deel moet ver­han­del om uit die me­di­um­ter­myn-daal­mark te ont­snap en ver­lie­se tot 9 500c per aan­deel te her­win. ’n Nuwe bul­fa­se sal bo 9 700c per aan­deel be­gin, en wins­te tot 11 650c per aan­deel kan volg. ■

BRON: Me­tas­tock Pro (Reu­ters)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.