We­sen­li­ke ri­si­ko’s

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Mark - Plek -

4Sig­ht Hol­dings no­teer laat in Ok­to­ber op die Al­tx-beurs van die JSE, en wil tot R300 mil­joen deur ’n pri­va­te pla­sing in­sa­mel. Die maat­skap­py se be­skry­wing van sy e­nig­ste on­der­ne­ming, on­langs ver­kry, is vol gons­woor­de, syn­de “’n kern­fo­kus op die ver­skaf­fing van teg­no­lo­gie-op­los­sings vir die on­der­steu­ning van be­sluit wat on­der meer in­tel­li­gen­te prys­be­pa­ling en be­slui­te oor ver­skil­len­de sek­to­re heen moont­lik maak”. Kort­om, die maat­skap­py sal vir kli­ën­te groot­da­ta myn en an­der sa­ke­on­der­ne­mings in soort­ge­ly­ke ken­nis­vel­de oor­neem. Die pro­spek­tus be­vat groei­voor­uit­skat­tings wat uit­ste­kend lyk (2018 se in­kom­ste meer as dub­bel dié van 2017), maar ek bly ui­ters skep­ties. Die ri­si­ko’s hier is we­sen­lik van aard. Die veld van groot­da­ta is wê­reld­wyd me­de­din­gend en ek sal ’n paar ste­wi­ge stel­le re­sul­ta­te uit­ge­reik wil sien voor­dat ek hier be­trok­ke sal wil raak. Be­leg­gers wat be­sluit om in te spring, moet ’n wis­sel­val­li­ge rit ver­wag wat baie wins­ge­wend kan wees, maar ook sleg kan skeef­loop.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.