Plaas­li­ke ri­si­ko’s

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Voorblad Belegging -

Ont­lui­ken­de mark­te het van­jaar sterk op­brengs op­ge­le­wer, en UBS We­alth Ma­na­ge­ment noem C­hi­na, In­do­ne­sië, Rus­land, T­hai­land en Tur­kye as moont­li­ke be­leg­gings­be­stem­mings, maar ver­my Sui­d­a­fri­ka weens duur waar­da­sies, lae ver­dien­ste­koer­se en po­li­tie­ke bin­ne­ge­veg­te.

Ons be­leg­gings­baan wyk van dié van an­der ont­lui­ken­de mark­te af, en vir plaas­li­ke be­leg­gers voeg die plaas­li­ke ri­si­ko’s nog ’n laag ri­si­ko by, wat nie be­moe­di­gend is nie.

“Plaas­lik gaan al­les oor po­li­tiek,” sê San­tan­ge­lo.

■ Die ANC se ver­kie­sings­kon­fe­ren­sie in De­sem­ber kan ’n keer­punt vir belegging wees, maar dit is on­waar­skyn­lik as ge­volg van die ANC se on­ver­moë om teen Zu­ma op te tree. As ad­junk­pre­si­dent Cy­ril Ra­map­ho­sa wen, kan daar ’n meer be­leg­gers­vrien­de­li­ke om­ge­wing wees, maar die kans is gro­ter dat swak e­ko­no­mie­se be­stuur, toe­ne­men­de ar­moe­de en werk­loos­heid en ho­ër vlak­ke van kor­rup­sie en ver­kwis­ten­de be­ste­ding sal voort­duur – wat al­les e­ko­no­mie­se groei en gro­ter be­leg­gings­po­ten­si­aal knou.

■ Ver­de­re ver­la­gings deur gra­de­rings­a­gent­skap­pe vorm ook ’n be­drei­ging. Moody’s, wat ná ’n gra­de­rings­ver­la­ging in Ju­nie ’n soe­we­rei­ne kre­diet­gra­de­ring van een vlak bo ris­kan­te sta­tus vir die land het, sal na ver­wag­ting sy vol­gen­de kre­diet­be­oor­de­ling in No­vem­ber gee. Hy het aan­ge­dui dat hy nie po­si­tie­we te­kens sien nie en noem spe­si­fiek ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie en die ri­si­ko’s wat dit vir groei in­hou en om be­leg­gers­ver­troue te on­der­myn. Moody’s sê in die aan­loop tot die ver­kie­sing “is die ver­bin­te­nis ver­swak tot moei­li­ke (en ge­volg­lik min­der ge­wil­de) her­vor­mings wat daar­op ge­mik is

Noord-ko­rea se Ko­re­aan­se Volks­le­ër lan­seer vier bal­lis­tie­se mis­sie­le ty­dens ’n mi­li­tê­re oe­fe­ning in Maart by ’n on­be­ken­de plek.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.