Die ge­heim van belegging

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Voorblad Belegging -

is een­vou­dig: ver­my oor­waar­deer­de ba­tes en bly weg van aan­de­le waar­oor men­se té op­ge­won­de raak.

Dít is die raad van Andrew Lap­ping, be­leg­gings­hoof van Al­lan Gray, wat S­tan­dard Bank as ’n goeie ge­leent­heid be­skou.

“Ons meen dat twee din­ge S­tan­dard Bank van die an­der ban­ke on­der­skei. Hy in­ves­teer ge­wel­dig baie geld in in­lig­ting­teg­no­lo­gie­pro­jek­te, wat hom die laas­te paar jaar in Suid-a­fri­ka laat suk­kel het. En hy in­ves­teer die af­ge­lo­pe 25 jaar in sy A­fri­ka-on­der­ne­ming. Dié on­der­ne­ming be­gin uit­ein­de­lik lo­nen­de om­set be­reik en groei baie vin­nig. 25% van sy sa­ke kom nou uit die res van A­fri­ka, saam met die voor­deel van ver­be­ter­de in­lig­ting­teg­no­lo­gie,” het Lap­ping ein­de Au­gus­tus op Al­lan Gray se be­leg­gings­kon­fe­ren­sie ge­sê.

Al het die aan­deel die af­ge­lo­pe 12 maan­de 18,5% op­ge­le­wer, be­skou hy die waar­da­sie steeds as goed­koop en meen dat mens nie vir S­tan­dard Bank se styg­po­ten­si­aal be­taal nie.

Chris Wood van Pru­den­ti­al stem saam: “Ver­ge­lyk mens S­tan­dard Bank se ver­wag­te prys­ver­dien­ste-veel­voud (PV) van na aan tien – vol­gens ons skat­tings – met die gro­ter mark, ver­han­del hy tans teen ’n af­slag van by­na 30%.

“Soos uit die jong­ste stel re­sul­ta­te blyk, be­vind S­tan­dard Bank hom in ’n goed ge­ka­pi­ta­li­seer­de po­si­sie. Sy werk­li­ke di­vi­den­de groei vin­ni­ger as sy ver­dien­ste.”

Mens moet eg­ter ook in ag neem dat ’n ver­la­ging van die soe­we­rei­ne kre­diet­gra­de­ring steeds moont­lik is, sê Wood. Hy waar­sku teen ’n te groot po­si­sie in die bank­sek­tor. met Gour­met Bur­ger Kit­chen van B­rit­tan­je swak­ker as ver­wag ge­vaar het.

“Ons dink die aan­deel­prys se da­ling is ’n ge­leent­heid om by ’n ho­ë­ge­hal­te-on­der­ne­ming be­trok­ke te raak,” sê De Kock. “Al die maat­skap­py se maat­staw­we is al baie ja­re lank uit­ste­kend, en ek dink werk­lik dit is een van die bes­te Suid-a­fri­kaan­se on­der­ne­mings.”

Su­mesh C­het­ty, por­te­feul­je­be­stuur­der van In­ves­tec As­set Ma­na­ge­ment, stem saam dat die maat­skap­py ’n goeie lang­ter­myn-belegging kan wees, maar hy het be­den­kin­ge oor sy ka­pi­taal­toe­wy­sing­stra­te­gie.

“Wat my van Fa­mous Brands

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.