B­ri­tish A­me­ri­can To­bac­co

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Voorblad Belegging -

Wood van Pru­den­ti­al sê oor die be­leg­gings­ar­gu­ment vir B­ri­tish A­me­ri­can To­bac­co (BAT) die maat­skap­py is ’n in­ter­na­si­o­na­le, de­fen­sie­we on­der­ne­ming van hoë ge­hal­te. Hy meen dat die mark die A­me­ri­kaan­se voed­selen-me­di­sy­ne­ad­mi­nis­tra­sie (FDA) se plan om die ni­ko­tien­vlak in tra­di­si­o­ne­le si­ga­ret­te te ver­laag en ro­kers na die vei­li­ger [hit­te­son­der-brand-soort] pro­duk­te oor te ska­kel, ver­keerd in­ter­pre­teer. Vol­gens Wood be­haal BAT gro­ter mar­ges met vei­li­ger pro­duk­te as met tra­di­si­o­ne­le si­ga­ret­te.

BAT het deur die kon­so­li­da­sie van die deel van Reynolds wat hy nie be­sit het nie, sy bloot­stel­ling aan die A­me­ri­kaan­se mark ver­dub­bel, sê hy. “In die toe­koms sal so­wat 50% van BAT se wins uit A­me­ri­ka kom – een van die wê­reld se goed­koop­ste plek­ke om te rook.”

Wood sê ook dat BAT blyk­baar ne­ga­tie­wer as an­der si­ga­ret­maat­skap­pye op die FDA se aan­kon­di­ging ge­re­a­geer het. “Hy ver­han­del op grond van die PV nou teen ’n historiese laag­te­punt teen­oor die breë ver­brui­ker­sta­pel­groe­pe.”

C­het­ty sê staats­re­gu­le­ring het BAT in werk­lik­heid wins­ge­wen­der ge­maak. Met ge­wel­di­ge druk op men­se om nie te rook nie, daal die vo­lu­me. Maar toe die ka­pa­si­teits­be­nut­ting van BAT se fa­brie­ke on­der 100% ge­daal het, het hy se­ke­re ge­rie­we ge­sluit en die pro­duk­sie na an­der fa­brie­ke ver­skuif om die ka­pa­si­teits­be­nut­ting hoog te hou. Dit be­te­ken dat BAT jaar­liks so­wat 5% se kos­te uit sy on­der­ne­ming ver­wy­der, sê C­het­ty. “Dit gaan nie vir al­tyd só aan­hou nie, maar hy is in werk­lik­heid dank­sy die staats­re­gu­le­ring nou in ’n goeie po­si­sie.”

Nog ’n aan­deel wat C­het­ty kies, is JSE Be­perk. “Wat JSE Be­perk aan­trek­lik maak, is dat dit die e­nig­ste aan­deel op die beurs is wat deur markwis­sel­val­lig­heid be­voor­deel word. Men­se raak op­ge­won­de oor mark­te; hul­le koop aan­de­le; die mark­te styg; vo­lu­mes neem toe; en die JSE maak geld.”

En wan­neer mark­te daal en men­se pa­nie­ke­rig van aan­de­le ont­slae raak, neem die vo­lu­me toe – en die JSE maak geld. “Ons hou van on­der­ne­mings wat – op die reg­te tyd – an­ders as die mark gaan op­tree,” sê C­het­ty.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.