Ver­ba­tim

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Duwweltjie -

Si­mon Bro­wn @Si­monpb

Niks vat die sa­ke­mo­del van ’n ca­si­no so goed saam as die feit dat hul­le jou by jou aan­koms vir jou par­ke­ring laat be­taal nie.

Deep F­ried Man @Deep­fried­man

As die aar­de deur ’n kern­oor­log ver­nie­tig gaan word wil ek dit weet, want daar is geen ma­nier wat ek my Tv-li­sen­sie gaan be­taal nie.

Da­vid S­ha­pi­ro @da­vids­ha­pi­ro61

Om pen­si­oen­geld te ge­bruik om suk­ke­len­de staats­on­der­ne­mings te fi­nan­sier is er­ger as om jou kind se spaar­var­kie te be­roof vir ’n aand saam met die man­ne.

lies­chen to your @lies­chenv

Wat die le­we in Suid-a­fri­ka moei­lik maak, is dat ons teg­nies ’n Grond­wet het maar prak­ties funk­si­o­neer die land vol­gens vriend­skap­li­ke oor­een­koms­te.

Karl S­har­ro @Kar­l­re­marks

Kom­mu­nis­me be­te­ken jy koop als by net een staats­on­der­ne­ming en vol­waar­di­ge ka­pi­ta­lis­me be­te­ken jy koop als by A­ma­zon.

Chris Moer­dyk @chris­moer­dyk

Soms kry ek die i­dee Lin­ke­din is soos ’n ge­meen­skap met dui­sen­de win­kels en geen klan­te nie.

Cat­her­i­ne Cas­sells @cathjen­kin

Die te­leur­stel­ling van “Ri­pe and Re­a­dy”a­vo­ka­do’s wat in werk­lik­heid “Rot­ten and Re­vol­ting” is.

Rick Aa­ron @Rickaar­on

“Ek het ’n hal­we ma­ra­thon ge­hard­loop” klink so­veel be­ter as, “Ek het half­pad deur ’n ma­ra­thon tou op­ge­gooi”.

“Om iets te be­reik, moet jy dit wil be­reik. ’n Ge­brek­ki­ge wil bring ge­brek­ki­ge re­sul­ta­te mee.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.