Die nuwe Altron: Le­ni­ger en meer ge­di­ver­si­fi­seer

Altron is be­sig met ’n pro­ses van her­struk­tu­re­ring en ver­nu­wing; die groep is be­sig om sy ver­vaar­di­ging­sa­ke te verkoop en brei na Aus­tra­lië uit. Die maat­skap­py se nuwe uit­voe­ren­de hoof, Mteto Nyati, gesels oor sy vi­sie vir die groep.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

die Altron-groep se uit­voe­ren­de hoof, Mteto Nyati, moes voor­waar skou­er aan die wiel sit in sy eer­ste paar we­ke by die maat­skap­py. Nyati het vroe­ër van­jaar sy be­dan­king by MTN aan­ge­kon­dig, na­dat hy aan­ge­stel is om oor te neem by Rob­bie Ven­ter, die seun van Altron-stig­ter, Bill Ven­ter.

Nyati sê die er­va­ring wat hy in sy loopbaan op­ge­doen het, het hom goed te pas ge­kom in sy Al­tron­pos. Hy het in Ok­to­ber 2014 by MTN aan­ge­sluit as groep­on­der­ne­mings­hoof en is kort daar­na as uit­voe­ren­de hoof van MTN Suid-a­fri­ka aan­ge­stel.

Voor­heen was hy ses jaar lank be­stu­ren­de di­rek­teur van Mi­cro­soft South A­fri­ca, en was ook 12 jaar by IBM. Die er­va­ring by sui­wer It-maat­skap­pye soos dié is be­lang­rik om­dat hul­le oor­leef het deur hul aan­bie­din­ge te ver­an­der na ge­lang van die ver­an­de­ring in die vraag, ver­dui­de­lik hy.

“MTN was my eer­ste bloot­stel­ling aan die JSE, sa­ke-ont­le­ders en pro­mo­sie­toe­re vir be­leg­gers,” sê Nyati. “Ook die eer­ste keer wat ek moei­li­ke ge­sprek­ke met be­leg­gers oor die on­der­ne­ming moes voer. Dis tans sen­traal tot my werk by Altron.”

Wat by Altron ge­volg het, was ’n ra­si­o­na­li­se­ring­sen her­struk­tu­re­rings­pro­ses wat dit klei­ner, le­ni­ger en meer doel­ge­rig ge­maak het.

Altron is nou be­sig om te ver­an­der van ’n reus van R30 mil­jard tot ’n meer ver­een­vou­dig­de maat­skap­py van R15 mil­jard, al­dus die nuwe uit­voe­ren­de hoof.

Hul­le het be­gin deur hul­le toe te spits op waar Altron se toe­koms lê. Om ka­pa­si­teit bin­ne die maat­skap­py te bou om na ek­ster­ne fak­to­re te kyk, en om die maat­skap­py vir dié werk­lik­he­de te po­si­si­o­neer, was ook be­lang­rik, sê hy. Hier­die ta­ke het ’n se­ke­re soort in­di­vi­du ge­verg; hy be­skryf hul­le as “weet­gie­ri­ge” men­se wat “ver­an­de­ring om­arm”. “Ons moes na die mark gaan en bin­ne die maat­skap­py kyk om hul­le te vind,” sê Nyati.

Vereen­vou­dig die on­der­ne­ming

“Ons ont­trek ons aan som­mi­ge van die ver­vaar­di­gings­be­dry­we wat nie ons kern­fo­kus is nie,” ver­dui­de­lik hy. “Ons spits ons toe op die Ikt-sek­tor. Al­les wat nie deel van dié vi­sie is nie, sal verkoop word.”

Nyati sê C­hi­na is die “mid­del­punt van ver­vaar­di­ging in die wê­reld” en dit is baie moei­lik vir Sui­d­a­fri­kaan­se maat­skap­pye om die skaal­be­spa­rings te be­reik wat hul­le in staat sal stel om mee te ding.

Al­tech UEC en die e­lek­trie­se on­der­ne­ming, Po­wer­tech Trans­for­mers gaan na ver­wag­ting teen die ein­de van Fe­bru­a­rie 2018 verkoop wees. Nyati be­skryf Al­tech UEC as ’n “won­der­li­ke on­der­ne­ming” met ’n ver­vaar­di­gings­aan­leg in Dur­ban en Mul­ti­choi­ce as sy groot­ste klant. “Dit hou waar­de vir ie­mand in, maar nie vir ons nie,” ver­dui­de­lik hy. “Dit pas nie by ons Ikt-toe­koms nie.”

Die her­struk­tu­re­ring by Altron het tot ’n he­le paar werk­ver­lie­se ge­lei. Die maat­skap­py het vol­gens be­rig­te van 40% van al­le pos­te by sy hoof­kan­toor ont­slae ge­raak en groot kos­te­be­spa­rings te­weeg­ge­bring.

“Ons het be­paal waar ons moes wees en hoe die hoof­kan­toor her­struk­tu­reer moes word om dit te be­reik,” sê Nyati. “Ui­ters moei­li­ke be­spre­kings” is ge­voer met baie van die Altron-per­so­neel wat die maat­skap­py moes ver­laat.

“Ons kyk nie na die aan­deel­prys nie. Ons taak is om in­tern op ons stra­te­gie toe te spits.”

Mteto Nyati Altron-groep se uit­voe­ren­de hoof

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.