S­teen­kool­op­le­wing laat Ang­lo se Nd­lo­vu glim­lag

op dié ge­bied verkoop, vaar sy sa­ke sy steen­kool­my­ne gaan op­ti­mis­ties. moont­lik uit­ein­de­lik Co­al South A­fri­ca, Hoe­wel Ang­lo A­me­ri­can hoof van Ang­lo A­me­ri­can Ju­ly Nd­lo­vu, uit­voe­ren­de tans heel goed en is

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - Deur Da­vid Mckay

toe Ju­ly Nd­lo­vu aan­ge­stel is as uit­voe­ren­de hoof van Ang­lo A­me­ri­can Co­al South A­fri­ca, ’n di­vi­sie van die B­rits­ge­no­teer­de groep, is daar ver­wag dat sy be­vor­de­ring tot lid van die hi­ë­rar­gie by Main­straat 45 van kor­te duur sou wees. Maan­de te­vo­re het Ang­lo A­me­ri­can se uit­voe­ren­de hoof, Mark Cu­ti­fa­ni, sy plan­ne be­kend ge­stel om die maat­skap­py ra­di­kaal te her­struk­tu­reer so­dat sy groot­maat­myn­ba­tes – ys­ter­erts en steen­kool – verkoop sal word en hy hom op pla­ti­num, ko­per en di­a­man­te kan toe­spits.

Dit het ’n ket­ting­re­ak­sie van be­stuurs­ver­an­de­rin­ge ont­ke­ten, met Nd­lo­vu wat van Ang­lo A­me­ri­can Pla­ti­num ge­skuif is, waar hy hoof van ver­wer­king was, om T­hem­ba Nkhwa­na­zi as hoof van Ang­lo A­me­ri­can Co­al SA te ver­vang. Nkhwa­na­zi het op sy beurt vir Nor­man M­ba­zi­ma by Kum­ba Iron Ore ver­vang. M­ba­zi­ma se nuwe taak was om die verkoop van ba­tes te be­stuur.

Dit is i­ro­nies dat net na­dat Cu­ti­fa­ni die her­struk­tu­re­ring be­kend ge­maak het, die kom­mo­di­teits­mark merk­waar­dig her­stel het, ver­al steen­kool en ys­ter­erts.

Waar daar groot­liks ge­spe­ku­leer is dat Kum­ba en die steen­kool­ba­tes sou saam­smelt en deur die staat se O­pen­ba­re Be­leg­gings­kor­po­ra­sie (PIC) be­heer sou word, was daar nou ’n nuwe re­a­li­teit. S­kie­lik was Ang­lo nie meer ver­plig om ou, kon­tant­vre­ten­de ba­tes te verkoop nie en kon hy sy voor­heen nie-kern­my­ne vir kon­tant be­stuur, ten­sy ’n blink aan­bod sou op­duik.

Toe Nd­lo­vu in ’n on­der­houd met fin­week ge­vra is of hy ’n tyd kon voor­sien waar Ang­lo uit­ein­de­lik sy steen­kool­my­ne sal verkoop, het hy iet­wat ge­a­mu­seerd ge­ant­woord: “As uit­voe­ren­de hoof van ’n sa­ke-een­heid moet ek eer­lik sê dat ek die on­der­ne­ming tot die bes­te van my ver­moë be­stuur om te ver­se­ker dat dit die bes­te ter­mie­se­steen­kool­be­sig­heid in die wê­reld is.

“In ie­der ge­val word ’n on­der­ne­ming deur ie­mand be­sit, dus pla dit my nie of Ang­lo ons gaan verkoop of nie. Ek het ’n rol om dit wat ons ge­ërf het op die doel­tref­fend­ste wy­se moont­lik te ont­wik­kel. Dit ge­ne­reer kon­tant, en goeie op­brengs­te,” het hy by­ge­voeg.

En dis waar. Die on­der­lig­gen­de voor­be­las­te wins vir Ang­lo A­me­ri­can se Suid-a­fri­kaan­se steen­kool­myn­af­de­ling in die ses maan­de ge­ëin­dig 30 Ju­nie het met 73% tot $283 mil­joen ge­styg weens ’n toe­skryf­ba­re toe­na­me van 46% in die uit­voer­prys van ter­mie­se steen­kool.to­ta­le uit­voer- ver­koop­ba­re vo­lu­mes was in

oor­een­stem­ming met die eer­ste helf­te van die vo­ri­ge fi­nan­si­ë­le jaar. To­ta­le han­dels­pro­duk­sie was 11,4 me­trie­ke ton, ’n af­na­me van 3% weens die be­plan­de slui­ting van die E­s­kom-skag by die Khwe­ze­la­steen­kool­myn in M­pu­ma­lan­ga.

In die breë, sal Ang­lo Co­al SA die E­s­kom-ver­ko­pe heel­te­mal uit sy sa­ke ver­wy­der so­dra ’n ver­koop­s­tran­sak­sie ter waar­de van

R2,3 mil­jard aan Se­ri­ti Re­sour­ces, ’n kon­sor­ti­um in swart be­sit met Mi­ke Te­ke, San­di­le Zun­gu en An­na Mo­ko­kong aan die hoof, af­ge­han­del is – ’n tran­sak­sie wat in ’n ma­te daar­op staat maak dat E­s­kom self ook sy sa­ke in or­de kry. Die be­trok­ke ba­tes is nog­al groot: Ang­lo se E­s­kom-saak het in sy 2016 fi­nan­si­ë­le jaar 24 mil­joen me­trie­ke ton verkoop en be­staan uit die New Den­mark- en K­riel-myn (al­bei in M­pu­ma­lan­ga) en die New Vaal-myn in die Vry­staat. E­s­kom se pro­ble­me met lei­er­skap is van die bes ge­do­ku­men­teer­de kri­sis­se in he­den­daag­se Suid-a­fri­ka, maar Nd­lo­vu meen dat die be­stuur­ders wat tans waar­ne­men­de rol­le vul, soos E­s­kom se uit­voe­ren­de hoof, John­ny Dlad­la, nie ’n pro­bleem sal hê om die tran­sak­sie goed te keur nie om­dat dit net die oor­drag van ’n ver­koops­kon­trak be­hels.

“Dit gaan al­tyd ’n pro­bleem wees,” het Nd­lo­vu ge­sê. “Per slot van re­ke­ning is daar men­se in waar­ne­men­de pos­te, daar’s ’n tus­sen­tyd­se di­rek­sie; ons sal met hul­le saam­werk in die ver­on­der­stel­ling dat hul­le die no­di­ge man­daat het om in die or­ga­ni­sa­sie se bes­te be­lang op te tree.tot dus­ver was daar geen aan­dui­dings dat E­s­kom nie ’n be­sluit sal kan neem nie.”

Nd­lo­vu meen die tran­sak­sie sal sy gang gaan; uit­ein­de­lik is dit nie in Ang­lo se han­de nie. Die­self­de kan ge­sê word van die steen­kool­prys, maar hy is op­ti­mis­ties. Be­ne­wens die heer­sen­de ui­ter­se weers­om­stan­dig­he­de, wat wa­ter op die meul van steen­kool­uit­voer­ders is, om­dat hul­le munt kan slaan uit te­kor­te, is daar ook ’n skerp toe­na­me in nuwe mark­te, ver­al in Suid­oos-a­sië, on­danks die by­kans glo­ba­le af­keer van steen­kool­ge­ge­ne­reer­de e­ner­gie.

“Steen­kool is aan’t her­stel weens ’n aan­tal fak­to­re, nie net te­rug­snoei­ings in C­hi­na nie, maar ook die feit dat nuwe mark­te in Suid­oos-a­sië, Noord-a­fri­ka en die Mid­de-oos­te be­gin op­duik. En daar word nuwe krag­sen­tra­les in Suid-ko­rea en Tai­wan ge­bou; in Pa­ki­stan is daar ook nuwe krag­sen­tra­les op pad. En dit gaan al­les die prys be­gin on­der­steun.” ■ te­rug­voer@fin­week.co.za Uit­voe­ren­de hoof van Ang­lo A­me­ri­can Co­al SA Waar­ne­men­de uit­voe­ren­de hoof van E­s­kom

Ju­ly Nd­lo­vu

John­ny Dlad­la

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.