Uit­bre­kers en uit­sak­kers

Op die JSE pres­teer Dis-chem on­der die top-100 groot­ste aan­de­le.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

kom­mo­di­teits­aan­de­le bly steeds die voor­lo­pers op die JSE met Kum­ba, tot die ver­ba­sing van som­mi­ge, bo­aan die lys van sterkste aan­de­le soos ge­meet aan die ver­skil tu­sen die mark­prys en die aan­de­le se eie 200-daag­se eks­po­nen­si­ë­le be­we­gen­de ge­mid­del­de (EBG). South32, As­so­re en Ang­lo is kort op sy hak­ke, maar ter­self­der­tyd is die heel swak­ste aan­deel die goud-en pla­ti­num­groep, Si­ba­nye-stil­l­wa­ter. Die groep het pas ’n om­skep­ba­re uit­gif­te van skuld­brie­we ter waar­de van $450 mil­joen ge­loods om die fi­nan­sie­ring van sy oor­na­me van Stil­l­wa­ter Mi­ning in A­me­ri­ka fi­naal af te han­del. Hy word in die laas­te tyd erg deur die mark ge­straf en ver­al sy goud­ba­tes vaar swak (“Mark looi Si­ba­nye oor Stil­l­wa­ter”, 10 Au­gus­tus 2017-uit­ga­we).

Nog ’n aan­deel wat steeds kwaai deur­loop on­der ver­koop­druk, is die eens ge­wil­de Brait. Hy het tot dus­ver al met by­kans 70% ge­val se­dert die be­gin van ver­le­de jaar toe hy bo­kant R170 ver­han­del het. Dit is blyk­baar steeds die pro­bleem wat hy met die B­rit­se vrou­e­kle­re­groep, New Look, on­der­vind waar­van die mark niks hou nie. Sy af­waart­se be­we­ging word on­der­steun deur sy prys/vo­lu­me­ten­dens (PVT), wat steeds suid­waarts duik. PVT word ver­kry deur vo­lu­me met die per­sen­ta­sie­ver­an­de­ring in die prys te ver­me­nig­vul­dig en die re­sul­taat gra­fies uit te druk. Dit loop dik­wels ’n ten­dens­ver­an­de­ring voor­uit, waar­van daar geen te­ken by Brait of Si­ba­nye is nie.

’n In­te­res­san­te groei­aan­deel wat dees­dae on­der die top-100 groot­ste aan­de­le op die beurs ver­skyn, is Dis-chem, wat in No­vem­ber ver­le­de jaar ge­no­teer is. In wat­ter ma­te hy ’n mark­guns­te­ling is, blyk daar­uit dat hy ’n prys­ver­dien­ste­veel­voud van by­kans 40 het met ’n di­vi­dend­op­brengs van 0,2%. Hy brei baie vin­nig uit en is be­sig om 18 nuwe tak­ke vir die hui­di­ge boek­jaar tot Fe­bru­a­rie te o­pen. Ein­de Fa­bru­a­rie van­jaar was daar 108 tak­ke.

Sy mark­ka­pi­ta­li­sa­sie is reeds meer as R25 mil­jard, wat be­te­ken dat die stig­ter van die groep, die Saltz­man-fa­mi­lie (hy be­sit 53,1% van die uit­ge­reik­te aan­de­le deur mid­del van ‘n trust) nou met ’n waar­de van R13,3 mil­jard een van die ryk­ste fa­mi­lies in SA is. I­van Saltz­man en sy vrou, Ly­net­te, al­bei is ap­te­kers, het in 1978 met ka­pi­taal van R10 000 die on­der­ne­ming be­gin met een ap­teek in Mon­de­or, Jo­han­nes­burg. Die groep is be­dry­wig op een van die min ter­rei­ne in SA wat steeds be­vre­di­gend groei. Die voor­sit­ter, Lar­ry Ne­stadt, wys daar­op dat ap­te­kers­wa­re en ver­wan­te pro­duk­te en diens­te ge­son­der is as die al­ge­me­ne klein­han­del wat on­der druk is weens SA se lae e­ko­no­mie­se groei.

’n An­der voor­ma­li­ge guns­te­ling, R­ho­des Foods, het on­ge­luk­kig baie te­leur­ge­stel. Hy het be­leg­gers aan­vank­lik goed be­han­del se­dert sy no­te­ring in Ok­to­ber 2014 deur ’n groei in sy beurs­prys van by­kans 190% te gee tot ’n hoog­te­punt van 3 100c in Ok­to­ber ver­le­de jaar. Se­dert­dien is dit net af-draan­de en hy het tot dus­ver met so­wat 44% ge­daal. Daar is geen te­ken dat die ver-swak­king ge­stuit word nie.

Die lei­er­mark­te in A­me­ri­ka soos ge­meet aan die Dow Jo­nes, die S&P 500 en die Nas­daq het pas al drie nuwe hoogtepunte be­reik. Wat op­merk­lik was, was dat die sty­gings oor ’n breë front plaas­ge­vind het met ver­al ba­sie­se kom­mo­di­tei­te, ny­wer­he­de en fi­nan­si­ë­le aan­de­le wat uit­blink. Die al­ge­me­ne ge­voel is dat die sty­gen­de nei­ging gaan voort­duur ge­ge­we die goeie nuus in die A­me­ri­kaan­se e­ko­no­mie. Daar word voor­spel dat ver­al aan­de­le wat voor­deel gaan trek uit die Trump-ad­mi­nis­tra­sie se ver­hoog­de ver­de­di­gings­be­ste­ding dop­ge­hou moet word. Wet­ge­wing om ‘n be­gro­ting van $700 mil­jard te aan­vaar, is pas deur die se­naat goed­ge­keur.

On­der die aan­de­le wat deur­ge­breek het, lyk Old Mu­tu­al met sy PVT wat ’n sterk koop­sein ge­gee het, die in­te­res­san­ste. ■

te­rug­voer@fin­week.co.za

Lu­cas de Lan­ge is ’n voor­ma­li­ge re­dak­teur van fin­week en skry­wer van twee boe­ke oor belegging.

**fin­week is 'n Me­dia24-pu­bli­ka­sie in die Nas­pers­stal.

STERKSTE AAN­DE­LE*

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.