Dis­co­ve­ry, Ri­che­mont

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

Die luuk­se­goe­de­re­groep Ri­che­mont het die af­ge­lo­pe 12 maan­de her­stel en ver­han­del tans (26 Sep­tem­ber) teen R120, teen­oor ’n laag­te­punt van R80 ’n jaar ge­le­de.

Die groep het sterk re­sul­ta­te ge­toon vir die eer­ste vyf maan­de, met to­ta­le ver­ko­pe 10% ho­ër, hoof­saak­lik van­weë sterk groei in sy ju­we­liers­wa­re-af­de­ling en in die ge­bied A­sië-stil­le O­se­aan, het hy voor sy al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring in Sep­tem­ber ge­sê. Die ver­ko­pe vir A­sië-stil­le O­se­aan is 22% ho­ër, teen­oor 9% groei in die A­me­ri­kas, 6% in Ja­pan en 3% in Eu­ro­pa.

Ri­che­mont, wat luuk­se han­dels­mer­ke be­sit, in­slui­ten­de Car­tier, Van C­leef & Ar­pels, Pi­a­get en Chloé, het ook die nuwe pos van teg­nie­se hoof in sy be­stuur­span ge­skep en klein­han­dels- en di­gi­ta­le ve­te­raan Je­an-jac­ques van Oos­ten in die pos aan­ge­stel. Van Oos­ten, wat ’n PHD in mo­le­ku­lê­re ge­ne­ti­ka het en aan die Lon­don Bu­si­ness S­chool ge­stu­deer het, het voor­heen by ver­skeie maat­skap­pye, in­slui­ten­de Tes­co, Tra­vis Perkins Group en U­ni­le­ver as In­lig­tings­hoof ge­werk, het Ri­che­mont ge­sê. Sy jong­ste pos was as di­gi­ta­le groeps­hoof en uit­voe­ren­de hoof van Re­we Di­gi­tal, ’n ver­skaf­fer van aan­lyn op­los­sings.

Jo­hann Ru­pert, voor­sit­ter van Ri­che­mont, het ge­sê die skep van die pos en Van Oos­ten se aan­stel­ling “be­ves­tig Ri­che­mont se ver­bin­te­nis om aan die ei­se van van­dag se om­ge­wing te vol­doen” en dat dit “die groep se ver­moë om die hui­di­ge uit­da­gings aan te pak, aan­sien­lik sal ver­sterk en Ri­che­mont na ’n nuwe era van be­hen­dig­heid

en pres­ta­sie sal voer”.

Hoe om hom te ver­han­del: Ri­che­mont staan tans op die rand­jie van sy on­ge­ë­we­naar­de hoog­te­punt van 12 175c per aan­deel. Hy kan daar om­draai, wat dik­wels ge­beur. Maar as die on­der­steu­ning ste­wig bo 10 675c per aan­deel bly, kan hy dalk deur daar­die hoog­te­punt breek, met po­ten­si­ë­le me­di­um­ter­myn­wins­te tot 16 500c per aan­deel, en ’n nuwe bul­fa­se sal be­gin. Gaan lank of ver­hoog po­si­sies bo 12 175c per aan­deel, met ’n re­de­li­ke keer­ver­lie­s­op­drag.

An­ders sal af­waart­se po­ten­si­aal deur 10 675c per aan­deel die hui­di­ge op­waart­se nei­ging be­ëin­dig, en ver­lie­se van tot 9 570c per aan­deel kan voor­kom, en selfs tot 8 600c per aan­deel. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Jo­hann Ru­pert Voor­sit­ter van Ri­che­mont

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.