S­tein­hoff, Rem­gro

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

rem­gro, wat in die 1940’s as ’n ta­bak­ver­vaar­di­ger ge­stig is deur An­ton Ru­pert, is ’n be­leg­gings­be­heer­maat­skap­py met uit­een­lo­pen­de be­lan­ge, in­slui­ten­de Me­di­cli­nic, Fir­strand, Dis­tell en RCL Foods. Op die gra­fiek:

Hoe­wel Rem­gro be­leg­gers toe­gang bied tot ’n re­la­tief de­fen­sie­we aan­de­le­por­te­feul­je, het hy hom in Ok­to­ber 2015 ge­lei­de­lik in­ge­trek na­dat hy ’n pla­fon van 27 925c per aan­deel be­reik het, ’n reg­stel­ling van ’n oor­span­ne po­si­sie op die maan­de­lik­se gra­fiek.

By die waar­de­ring van be­leg­gings­be­heer­fir­mas is dit dik­wels ver­stan­dig om die aan­deel­prys in ver­hou­ding tot sy in­trin­sie­ke net­to ba­te­waar­de (NBW) per aan­deel te be­skou. In die jaar tot ein­de Ju­nie het Rem­gro se in­trin­sie­ke NBW per aan­deel skerp ge­daal met 17,9% tot R251,48, hoof­saak­lik weens ’n da­ling in Me­di­cli­nic se aan­deel­prys, wat ge­raak is deur die ver­ster­king van die rand teen die ster­ling. Aan die ein­de van die fi­nan­si­ë­le jaar in Ju­nie het Rem­gro ’n be­lang van 44,6% in Me­di­cli­nic ge­had.

Hoe om hom te ver­han­del:

Gaan kort: Rem­gro het deur ’n be­lang­ri­ke on­der­steu­nings­ten­dens­lyn ge­breek wat te­rug­gaan tot Fe­bru­a­rie 2013, en hy suk­kel om te her­stel. Hy ver­han­del tans in ’n sim­me­trie­se drie­hoek, en met die drie­week-rsi wat sy beerten­dens se­dert 2014 be­hou, kan Rem­gro deur die on­der­ste hel­ling van sy drie­hoek breek. ’n Ne­ga­tie­we deur­bre­king sal on­der 19 950c per aan­deel be­ves­tig word, met die kort­ter­myn- af­waart­se tei­ken teen 16 575c per aan­deel.

Gaan lank: ’n Po­si­tie­we deur­bre­king sal bo 22 765c per aan­deel be­ves­tig word. Po­si­sies sal dalk her­sien moet word so­dra Rem­gro die swart ge­stip­pel­de ten­dens­lyn toets – aan­ge­sien hy dalk nie deur daar­die ten­dens­lyn sal kan breek nie. In­dien nie, bly lank op voort­ge­set­te ko­pe, aan­ge­sien die op­waart­se tei­ken van die drie­hoek­uit­bre­king teen 26 140c per aan­deel sal wees. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Mox­i­ma Ga­ma word be­skou as een van die vyf voor­ste teg­nie­se ont­le­ders in Suid-a­fri­ka. Sy is al 10 jaar lank ’n teg­nie­se ont­le­der wat vir BJM, No­ah Fi­nan­ci­al In­no­va­ti­on en S­tan­dard Bank ge­werk het as deel van die na­vor­sing­span in die te­sou­rie-af­de­ling van CIB.

BRON: Me­tas­tock Pro (Reu­ters)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.