Woe­ker­wys: Pick n Pay S­to­res, PSG Group

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

lang­ter­myn­be­leg­gers in PSG het die af­ge­lo­pe twee de­ka­des fe­no­me­na­le suk­ses be­haal dank­sy PSG se suk­ses­vol­le vroeë be­leg­gings in maat­skap­pye soos Capitec en Cur­ro. Gra­fie­ke

Hoe­wel PSG steeds in sy lang­ter­myn­bul­ten­dens ver­han­del, het hy in No­vem­ber 2015 ’n hoog­te­punt van 28 500c per aan­deel be­reik en twee keer van­jaar ’n groot weer­stand op 27 770c per aan­deel er­vaar. Hy is tans ’n paar pun­te weg van die on­der­steu­nen­de ten­dens van sy ver­naam­ste op­waart­se nei­ging.

Hoe om hom te ver­han­del

Gaan kort: PSG het so lank ge­le­de as Fe­bru­a­rie 2016 ’n paar keer van sy hoof­on­der­steu­nings­ten­dens­lyn te­rug­ge­spring. Hy kan wel bo­kant daar­die ten­dens­lyn weer om­keer en her­stel. Die drie­maand-rsi sal eg­ter op­ti­mis­ties moet word om hier­die op­waart­se po­ten­si­aal te be­ves­tig.

As die RSI pes­si­mis­ties bly (on­der die rooi stip­pel­ten­dens­lyn ver­han­del), kan ’n po­ten­si­ë­le dub­bel­bo­punt­pa­troon op

27 770c per aan­deel vorm en on­der 21 925c per aan­deel be­ves­tig word (die be­lang­rik­ste ten­dens­lyn sal on­der die vlak deur­breek word). In hier­die ge­val, gaan kort deur die steun­vlak van 21 925c per aan­deel. Die af­waart­se tei­ken sal teen 16 080c per aan­deel wees.

Ver­hoog kort po­si­sies on­der 18 500c per aan­deel en her­sien po­si­sies op die sleu­tel­steun­vlak van 16 460c per aan­deel.

Gaan lank: ’n Her­stel bo 25 450c per aan­deel sal be­te­ken dat PSG weer op sy ver­na­me ten­dens­lyn te­rug­ge­spring het.

PSG sal prak­ties bo 28 500c per aan­deel moet ver­han­del om die hui­di­ge kon­so­li­da­sie te laat vaar en ’n nu­we bul­fa­se met ’n kort­ter­myn­tei­ken van 33 615c per aan­deel te be­gin. Die drie­maand-rsi sal eg­ter die­self­de moet doen deur uit sy beerten­dens te ont­snap. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Mox­i­ma Ga­ma word be­skou as een van die vyf voor­ste teg­nie­se ont­le­ders in Suid-a­fri­ka. Sy is al 10 jaar lank ’n teg­nie­se ont­le­der wat vir BJM, No­ah Fi­nan­ci­al In­no­va­ti­on en S­tan­dard Bank ge­werk het as deel van die na­vor­sing­span in die te­sou­rie-af­de­ling van CIB.

BRON: Me­tas­tock Pro (Reu­ters)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.