Aan­trek­lik op dié vlak­ke

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek Woekerwys -

li­fe He­alt­hca­re het die af­ge­lo­pe ja­re weg van sy Suid-a­fri­kaan­se hos­pi­ta­le ge­di­ver­si­fi­seer deur in hos­pi­ta­le in In­dië en Eu­ro­pa en di­ag­nos­tie­se diens­te in B­rit­tan­je te in­ves­teer. Die groep, wat sy jaar­re­sul­ta­te na ver­wag­ting op 21 No­vem­ber be­kend­maak, het in Sep­tem­ber in ’n han­dels­ver­kla­ring ge­sê hy ver­wag in­kom­ste­groei van tus­sen 22% en 26% vir die jaar tot ein­de Sep­tem­ber, met groei groot­liks aan­ge­dryf deur sy ver­kry­ging van Al­li­an­ce Me­di­cal Group (AMG) in B­rit­tan­je.

Wat die gra­fie­ke sê:

Li­fe He­alt­hca­re het in 2014 ’n boon­ste draai­punt be­gin be­reik (be­leg­gers­ver­troue het se­dert­dien geleidelik af­ge­neem) met die aan­deel­prys wat van die al­ler­hoog­ste punt op 4 450c per aan­deel tot die hui­di­ge vlak­ke rond­om 2 600c ge­tui­mel het. Met die aan­deel­prys by­na 50% la­er, ’n prys-ver­dien­ste-ver­hou­ding (p/v) van 20,4 en di­vi­dend­op­brengs van 4,96% – lui­dens IRESS-DA­TA die hoog­ste in die ge­no­teer­de ge­sond­heid­sek­tor – lyk Li­fe He­alt­hca­re aan­trek­lik op hui­di­ge vlak­ke.

Ver­han­del hom só:

Gaan lank: ’n Slui­ting bo­kant

2 745c per aan­deel sal ’n po­si­tie­we uit­bre­king uit die stei­ler af­waart­se ten­dens be­ves­tig – gaan lank. ’n Her­stel bin­ne die gro­ter af­waart­se ten­dens kan mee­bring dat die aan­deel­prys tot op 3 295c styg. Hier moet lang po­si­sies moont­lik her­sien word, aan­ge­sien Li­fe He­alt­hca­re al ’n paar keer nie daar­in kon slaag om deur die be­lang­ri­ke weer­stand­sten­dens­lyn van sy lang­ter­myn- af­waart­se ten­dens te breek nie. Duur die ko­pery voort, moet be­leg­gers hul po­si­sies bo­kant 3 295c ver­groot, aan­ge­sien die aan­deel dan ver­der kan styg tot op 3 770c per aan­deel. Gaan kort: ’n Om­me­swaai tot on­der 2 315c per aan­deel be­te­ken ’n te­rug­slag. Die hui­di­ge af­waart­se ten­dens sal dan voort­duur tot by 1 810c per aan­deel. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Mox­i­ma Ga­ma word be­skou as een van die vyf voor­ste teg­nie­se ont­le­ders in Suid-a­fri­ka. Sy is al 10 jaar lank ’n teg­nie­se ont­le­der wat vir BJM, No­ah Fi­nan­ci­al In­no­va­ti­on en S­tan­dard Bank ge­werk het as deel van die na­vor­sing­span in die te­sou­rie-af­de­ling van CIB.

BRON: Me­tas­tock Pro (Reu­ters)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.