Her­stel be­ves­tig

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek Simon Sê -

El­lies het uit­ein­de­lik weer ’n wins be­gin toon met sy han­dels­ver­kla­ring waar­vol­gens sy WVPA tus­sen 2c en 4c vir die ses maan­de ge­ëin­dig Ok­to­ber gaan wees. As ons na die mid­del van die strek, naam­lik 3c, kyk en dit vir die vol­le jaar ver­dub­bel, kry ons WVPA van 6c vir die 2018 fi­nan­si­ë­le jaar, en met die aan­deel­prys van on­ge­veer 42c is dit ’n ver­wag­te p/v van on­ge­veer 7 keer. Vir die­ge­ne wat van ’n bie­tjie ri­si­ko in hul be­leg­gings hou, kan dit voor­waar ’n goeie klein her­stel­sto­rie be­te­ken. Tal­le be­leg­gers het la­er in­ge­spring teen on­ge­veer 30c, maar soos al­tyd, sou ek be­ves­ti­ging wil sien al­vo­rens ek my be­ge­we. Dié han­dels­ver­kla­ring is juis be­ves­ti­ging. Per slot van re­ke­ning, hou ek baie van ’n klomp di­rek­teu­re wat hul maat­skap­py am­per ten gron­de laat gaan het, want dit maak hul­le slim­mer en plaas hul­le op hul hoe­de. El­lies het die JSE vol oor­dre­we gees­drif be­tree wat hom des­tyds goed te pas ge­kom het, maar dit het die maat­skap­py la­ter by­na ban­krot ge­maak. Meer om­sig­tig­heid in die toe­koms sal die maat­skap­py en sy aan­deel­hou­ers goed pas.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.