Die re­dak­teur sê

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - ANNELI GROENEWALD

nie­mand kan vir e­wig weg­kruip nie. In ’n on­der­houd met fin­week in die uit­ga­we van 5 Ju­lie het Chris­to Wie­se, voor­ma­li­ge voor­sit­ter van S­tein­hoff, ge­beu­re be­skryf in die aan­loop tot die dag in De­sem­ber waar­op nuus oor on­re­ël­ma­tig­he­de by die maat­skap­py be­kend ge­word het. En na­tuur­lik die nuus van die voor­ma­li­ge uit­voe­ren­de hoof, Mar­kus Joos­te, se be­dan­king. Wie­se het aan fin­week se me­de­wer­ker Mar­cia K­lein ge­sê tal­le po­gings is in daar­die sta­di­um aan­ge­wend om by Joos­te te­rug­voe­ring te kry. Joos­te was die be­paal­de na­week Duits­land toe om Bru­no S­tein­hoff se ver­jaar­dag­vie­rin­ge by te woon, maar het be­lo­we hy kom kan­toor toe wan­neer hy te­rug is en sou dan “al die no­di­ge ou­dit­be­wy­se” hê om ver­war­ring uit die weg te ruim.

Op Maan­dag 4 De­sem­ber het Joos­te per SMS be­dank.

Wie­se sê sy re­ak­sie daar­op was dat die be­dan­king nie aan­vaar kon word nie, aan­ge­sien Joos­te die e­nig­ste per­soon was wat kon help om die ge­mors uit te pluis. Hy het Joos­te ge­bel en dié het ge­sê hy sal bin­ne “twee tot drie uur” daar wees.

“Hy het nooit op­ge­daag nie,” het Wie­se aan K­lein ge­sê. “Se­dert­dien het ek hom nog nie weer ge­sien of met hom ge­praat nie.”

Joos­te het as’t wa­re van die aard­bol af ver­dwyn. In die on­mid­del­li­ke na­sleep het die maat­skap­py by­na R300 mil­jard van sy mark­ka­pi­ta­li­sa­sie ver­loor. Aan­deel­hou­ers was woe­dend. Hul­le is steeds woe­dend.

Op 5 Sep­tem­ber, met dié uit­ga­we van fin­week op pad druk­kers toe, kon Joos­te nie lan­ger weg­kruip nie. Met sy ver­sky­ning voor ’n ge­sa­ment­li­ke sit­ting van par­le­men­tê­re ko­mi­tees moes Joos­te sy rol ver­dui­de­lik in die skan­daal wat dui­sen­de Suid-a­fri­kaan­se be­leg­gers ’n for­tuin ge­kos het. Joos­te, op­val­lend gry­ser, het die ge­leent­heid ge­had om, on­der eed, so­ver as wat om­stan­dig­he­de toe­laat met die waar­heid vo­ren­dag te kom.

P­leks daar­van het Joos­te hom eg­ter by die ge­le­de­re van an­der se­ni­or bestuur van S­tein­hoff ge­skaar wat hul han­de in on­skuld oor die skan­daal was. Hy be­weer hy het ab­so­luut niks ge­weet van die re­ke­ning­kun­di­ge on­ge­rymd­he­de toe hy by die maat­skap­py weg is nie (na­dat hy dae lank met Wie­se en ou­di­teu­re kat en muis ge­speel het).

In die fin­week-ar­ti­kel het Wie­se ver­wys na “uit­voe­ren­de hoof­de soos Joos­te” wat dik­wels “al­mal ’n streep ar­ro­gan­sie weg het”.

Ek ver­moed ons was al­mal pas ge­tuie van dié ar­ro­gan­sie. ■

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.