Self­doen: Die voor- en na­de­le van af­ge­lei­de in­stru­men­te

MTN se on­lang­se aan­deel­prys­da­ling ná meer slegte nuus uit Ni­ge­rië het erns­ti­ge ge­vol­ge vir han­de­laars in af­ge­lei­de in­stru­men­te ge­had. Dit is ’n voor­beeld van hoe ’n en­kel­aan­deel die por­te­feul­jes van hier­die han­de­laars kan raak.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud -

ein­de Au­gus­tus was daar ver­der slegte nuus vir MTN. Die sen­tra­le bank van Ni­ge­rië be­weer dat MTN di­vi­den­de on­wet­tig van Ni­ge­rië na Suid-a­fri­ka ge­stuur het en dring daar­op aan dat MTN $8,1 mil­jard moet te­rug­bring. Die land dring ook aan op ’n be­las­ting­be­ta­ling van so­wat $2 mil­jard. Hou in ge­dag­te dat MTN se Ni­ge­rie­se boe­te in 2015 so­wat $5 mil­jard was; dit is dus groot geld. MTN ont­ken e­ni­ge mis­dryf, en in teen­stel­ling met in 2015 het hul­le ten min­ste ’n Sens-aan­kon­di­ging be­tyds uit­ge­reik.

Wat ek wil be­spreek, is eg­ter nie MTN nie, maar eer­der han­de­laars wat af­ge­lei­de in­stru­men­te* (hef­boom­fi­nan­sie­ring) ge­bruik en die ri­si­ko van en­kel­aan­de­le.

Ek het die ru­briek ge­skryf die og­gend toe die Mtn-nuus aan­ge­kon­dig is, en die aan­deel het toe 22% la­er as die vo­ri­ge dag se slui­tings­prys ver­han­del. Ie­mand wat MTN ver­han­del, sou dalk die aan­deel ver­koop het en ver­wag het om ’n goeie wins te maak weens die da­ling in die prys. Maar dit sou die teen­oor­ge­stel­de ge­wees het vir die han­de­laar wat oor­nag ’n lang po­si­sie op MTN ge­hou het en ver­wag het om voor­deel te trek uit ’n prys­sty­ging. Hy sou groot ver­lie­se op sy por­te­feul­je ge­ly het.

Ve­ron­der­stel ’n han­de­laar se hef­boom­ver­hou­ding was 7 en 10 maal met be­hulp van ter­myn­kon­trak­te of ver­skil­kon­trak­te. Sy ver­lies daar­die og­gend sou so­wat 150% tot 220% ge­wees het. Daar was geen werk­li­ke ma­nier om hom­self te be­skerm nie, aan­ge­sien hier­die ont­wik­ke­ling oor­nag plaas­ge­vind het son­der ’n ge­leent­heid om voor die in­een­stor­ting te ont­trek. Dit is ’n groot ramp vir ’n ver­han­de­lings­por­te­feul­je – vir die kon­tant­ba­lans van die por­te­feul­je, maar ook vir die e­mo­si­o­ne­le wel­stand van die han­de­laar.

Dit is on­moont­lik om jou­self teen so iets te be­skerm. As baie slegte nuus breek, kan ’n han­de­laar dalk aan die kor­rek­te kant van die han­del wees en ’n goeie wins ver­dien, maar die een of an­der tyd sal hy aan die ver­keer­de kant wees en dan moet aan­skou hoe sy por­te­feul­je ver­nie­tig word.

Dit is ook be­lang­rik om te be­sef dat dit met e­ni­ge aan­deel kan ge­beur dat slegte nuus breek wat ’n ver­han­de­laar se por­te­feul­je sal ver­nie­tig, net soos die por­te­feul­je se waar­de die hoog­te kan in­skiet weens ’n oor­na­me-aan­kon­di­ging – wat han­de­laars sal seer­maak wat kort po­si­sies op die aan­deel hou.

Een moont­li­ke op­los­sing is baie klei­ner han­dels­po­si­sies bin­ne ’n han­delspor­te­feul­je, maar dit word baie moei­lik om te bestuur. In my dae van aan­de­le­ver­han­de­ling kon ek nooit meer as vier oop po­si­sies bestuur nie, dus was die ri­si­ko van ’n en­ke­le ge­beur­te­nis steeds be­dui­dend.

Vir my was die op­los­sing vir die ri­si­ko van ’n en­kel­aan­deel een­vou­dig om heel­te­mal op te hou met aan­deel­ver­han­de­ling. Ek ver­han­del nou net han­dels­in­dek­se en bui­te­land­se va­lu­ta (FX). ’n In­deks kan na­tuur­lik ook in­een­stort, maar dit is ’n baie seld­sa­me ge­beur­te­nis. Selfs in die sleg­ste dae van die 2008-’09-kri­sis was daar nooit ’n ver­skil van meer as 5% tus­sen ’n slui­tings- en ’n o­pe­nings­prys nie, en daar­die vlak van ri­si­ko kan ek da­rem han­teer.

Ek wil ook twee be­lang­ri­ke pun­te ra­ken­de Fx-han­del be­klem­toon. Eer­stens, moe­nie met Fx-han­del be­gin nie. Dit is waar die in­ter­na­si­o­na­le be­roeps­han­de­laars uit­hang, en hul­le sal met jou geld ver­dwyn voor­dat jy jou oë kan uit­vee. Kry on­der­vin­ding van (wins­ge­wen­de) han­del van ’n in­deks (ALMI is uit­ste­kend teen R1 per punt) voor­dat jy FX ge­lei­de­lik be­tree. T­wee­dens, ver­han­del slegs die groot Fx-een­he­de; die jen, A­me­ri­kaan­se dol­lar, pond ster­ling en eu­ro.

Nog ’n laas­te punt: Ek skryf hier oor han­de­laars.

Be­leg­gers se vin­gers is na­tuur­lik ook ver­brand deur hier­die nuus, maar aan­ge­sien hul­le nie hef­boom­fi­nan­sie­ring het nie, is hul ver­lies da­rem net die 22% – dit is nie ver­me­nig­vul­dig met die hef­boom­ver­hou­ding wat han­de­laars in af­ge­lei­de in­stru­men­te ge­bruik nie. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

*’n Af­ge­lei­de in­stru­ment stel ’n han­de­laar in staat om ’n po­si­sie van sê maar R100 000 te ver­han­del met slegs R10 000 tot R15 000 kon­tant, maar om wins of ver­lies op die vol­le R100 000 te neem. ■

’n Mtn-voor­af­be­taal­de Sim-kaart-pak­ket by ‘n pad­stal­le­tjie in La­gos, Ni­ge­rië.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.