En­tre­pre­neur: Nu­we le­we vir sy­bok­haar

Fran­ces van Has­selt gee nu­we le­we aan die sy­bok­haar­te­sk­tiel­be­dryf met haar u­nie­ke hand­ge­maak­te sy­bok­haar­mat­te.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - te­rug­voer@fin­week.co.za

fran­ces van Has­selt het goot­ge­word op ’n sy­bok­haar­bok-plaas in Prins Al­bert, en het nog al­tyd ’n noue ver­want­skap met sy­bok­haar ge­had, én ’n vi­sie om een­dag uit­son­der­li­ke plaas­li­ke pro­duk­te te ont­wik­kel. Van­dag is Fran­ces V.H. Mo­hair Rugs se hand­ge­weef­de sy­bok­h­aar­ta­py­te wê­reld­wyd. Die maat­skap­py het ’n vol­le­di­ge plaas­li­ke voor­sie­nings­ket­ting en vier ook tra­di­si­o­ne­le vak­man­skap in plat­te­land­se de­le van die land.

Hoe het jy by die mo­de­be­dryf be­trok­ke ge­raak?

Na­dat ek ’n na­graad­se kwa­li­fi­ka­sie in in­ter­na­si­o­na­le be­trek­kin­ge vol­tooi het, het ek ’n paar jaar in Hong­kong ge­werk. Ty­dens dié tyd­perk is ek bloot­ge­stel aan mo­de op ’n skaal wat nog nooit van­te­vo­re ge­sien het nie. Vas­be­slo­te om ’n loop­baan in die teks­tiel­be­dryf te volg, het ek daar­in ge­slaag om ’n in­tern­skap by Li & Fung in hul­le ont­werp- en han­delspan te kry.

Na­dat ek na Suid-a­fri­ka te­rug­ge­keer het, het ek ’n kort tyd­jie in die veld van kor­po­ra­tie­we mo­de ge­werk. Ek het be­sef dat as ek ’n vak­man-, sy­bok­haar-eind­pro­duk met ’n vol­le­di­ge plaas­li­ke en vol­hou­ba­re voor­sie­nings­ket­ting wil stig, ek nie die ant­woor­de in klein­han­delstruk­tu­re gaan vind nie.

Waar­om het jy Fran­ces V.H. be­gin?

Ter­wyl ek in die mo­de­be­dryf ge­werk het, het ek toe­ne­mend be­wus ge­word van hoe spe­si­aal sy­bok­haar is. Ek het be­gin be­vraag­te­ken waar­om een van die wê­reld se oud­ste, eks­klu­sief­ste en vol­hou­baar­ste na­tuur­li­ke ve­sels re­la­tief on­be­kend was, ver­al in Suid-a­fri­ka, wat die mees­te van die wê­reld se sy­bok­haar pro­du­seer. Ek het vas­be­slo­te ge­word om met ’n plaas­li­ke pro­duk na vo­re te kom wat sy­bok­haar se u­nie­ke ei­en­skap­pe laat uit­staan, wat uit­ein­de­lik ge­lei het tot die stig­ting van Fran­ces V.H. Mo­hair Rugs ver­le­de jaar.

Waar het jy die ka­pi­taal ge­kry om die maat­skap­py te stig en be­dryfs­kos­te te dek?

Die be­sig­heid is self­ge­fi­nan­sierd. Ons het dit reg­ge­kry om be­dryfs­kos­te laag te hou om­dat al­les aan­lyn ver­koop en op be­stel­ling ge­maak word. Kli­ën­te moet ook ’n de­po­si­to be­taal vir be­stel­lings, wat ri­si­ko ver­der ver­min­der.

Fi­nan­sie­ring sal baie help om ons be­sig­heid te help groei en sy vol­le po­ten­si­aal te laat be­reik. Ons wil spe­si­fiek met par­tye saam­werk wat ons vol­hou­ba­re sa­ke­prak­ty­ke deel en die in­ge­wik­keld­he­de van ’n k­lein en u­nie­ke be­sig­heid kan aan­vul.

Waar kry jy die in­spi­ra­sie vir jou ont­wer­pe van­daan?

Van die Ka­roo; die een­vou­di­ge ver­fynd­heid van sy land­skap, plan­te­groei en ar­gi­tek­tuur lei die kleur­ske­ma en teks­tu­re van ons reeks. El­ke stap in die pro­ses word hand­ge­maak deur ’n groep hoogs vaar­di­ge vroue in die Oos-kaap. Die pro­ses duur on­ge­veer vier tot ses we­ke, af­han­gend van die groot­te van die ta­py­te en die in­ge­wik­keld­heid van die ont­werp.

Ge­bruik jy sy­bok­haar wat van die fa­mi­lie­plaas af kom?

Ons ge­bruik baie spe­si­fie­ke sy­bok­haar, wat die bes­te ge­skik is vir die maak van ta­py­te – hoof­saak­lik die grow­wer, ster­ker sy­bok­haar wat per­fek vir lang­du­rig­heid is, maar tog sag on­der die voet. My fa­mi­lie­plaas spe­si­a­li­seer in ho­ër ge­hal­te sy­bok­haar wat hoof­saak­lik vir luuk­se kle­ding­stuk­ke ge­skik is. My lang­ter­myn­plan is om die Fran­ces V.h.-han­dels­merk te di­ver­si­fi­seer, om pro­duk­te in te sluit wat van sy­bok­haar ge­maak is wat van die plaas af­koms­tig is.

Hoe be­mark jy jou pro­duk?

As ‘n be­gin­be­sig­heid moes ons kre­a­tief wees om met

’n kos­te-doel­tref­fen­de be­mar­kings­plan na vo­re te kom. So­si­a­le me­dia was ’n suk­ses­vol­le plat­form om ons ver­haal te deel, men­se op te voed oor en die pro­ses te ver­dui­de­lik en ’n bre­ër ge­hoor te be­reik. Ons is ge­luk­kig in dié op­sig dat die ver­haal en die pro­duk vir hul­le self praat, wat ge­lei het tot fan­tas­tie­se me­di­a­dek­king.

Mo­hair South A­fri­ca, ’n nie-wins­ge­wen­de be­dryfs­lig­gaam wat, te­sa­me met an­der funk­sies, sy­bok­haar­ve­sel be­mark en be­vor­der, het ons ge­wel­dig ge­steun. Hul­le het van ons ta­py­te, saam met ’n ver­sa­me­ling Sui­d­a­fri­kaan­se sy­bok­haar­pro­duk­te na ver­skeie in­ter­na­si­o­na­le han­del­skoue en uit­stal­lings toe ge­neem. Dit is be­wys as ’n uit­ste­ken­de han­dels­merk­bloot­stel­ling en won­der­li­ke ma­nier om bui­te­land­se mark­te te toets.

Ek was ook ge­luk­kig ge­noeg om met ’n paar bril­jan­te han­dels­mer­ke saam te werk wat ons e­tie­se waar­des en me­ning oor vol­hou­ba­re pro­duk­sies deel. Sa­me­wer­king met die plaas­li­ke hand­sa­k­ont­wer­pertha­lia S­tar­tes, het by­voor­beeld daar­toe ge­lei dat ons deel ge­word het van die Zeits MOCAA Gal­le­ry S­to­re.

Hoe me­de­din­gend is die mark waar­in jy jou be­vind?

Die luuk­se kant van die leef­styl- en de­kor­mark is ui­ters me­de­din­gend. Ons is ge­luk­kig in die op­sig dat ons ’n pro­duk aan­bied wat so u­niek is dat dit bo die an­der uit­staan. Daar is baie min plaas­li­ke ta­pyt­ver­vaar­di­gers in Suid-a­fri­ka, en die mark is groot ge­noeg om han­dels­mer­ke soos ons s’n wat k­lein hoe­veel­he­de spe­si­aal ge­maak­te stuk­ke ver­vaar­dig, te on­der­steun.

Wie is jul­le mark?

Van­weë die ge­aard­heid van ons be­sig­heid, werk ons net aan spe­si­aal­ge­maak­te-be­stel­lings.

Ons kli­ën­te is daar­om ’n sa­me­stel­ling van ver­sier­ders, ont­wer­pers en pri­va­te kli­ën­te wat ’n waar­de­ring vir die na­tuur­li­ke, u­niek plaas­li­ke, hand­ge­maak­te, vol­hou­ba­re pro­duk­te het. Hul­le raak in werk­lik­heid dik­wels be­trok­ke by die ont­werp­pro­ses en word deel van ons span, om­dat ons hul be­stel­lings saam weef.

Die in­ter­na­si­o­na­le vraag na ons ta­py­te groei ook, hoof­saak­lik uit A­me­ri­ka en Eu­ro­pa en ons het on­langs ons eer­ste be­stel­ling C­hi­na toe ge­stuur.

Wat was tot dus­ver een van jou groot­ste uit­da­gings?

Wan­neer dit af­ge­leë pro­duk­sie aan­be­tref is een van ons groot­ste uit­da­gings dié van lo­gis­tiek; hoof­saak­lik ver­voer en toe­gang tot ba­sie­se kon­nek­ti­wi­teit, wat kom­mu­ni­ka­sie via sel­fo­ne en e-pos­se moei­lik maak.

Hoe het die Pe­op­le for the E­thi­cal T­re­at­ment of A­ni­mals (PETA) se on­lang­se be­we­rings van die­re­mis­han­de­ling in sy­bok­haar­pro­duk­sie die plaas­li­ke be­dryf ge­raak?

Die or­ga­ni­sa­sie het in­lig­ting so ge­struk­tu­reer om die wan­prak­ty­ke van ’n paar ge­ï­so­leer­de plaas­voor­val­le te laat lyk as­of dit ’n wa­re weer­spie­ë­ling van Suid-a­fri­ka se he­le sy­bok­haar­boer­de­ry­ge­meen­skap is. Dit is nie waar nie, en ons het ’n af­sku in e­ni­ge mis­han­de­ling van die­re en stem saam dat die aan­ty­gings be­hoor­lik on­der­soek moet word. Suid-a­fri­ka ver­vaar­dig meer as die helf­te van wê­reld se sy­bok­haar en e­ni­ge boi­kot sal ’n ver­woes­ten­de uit­wer­king op die be­dryf hê; die die­re en die dui­sen­de men­se aan wie dit werk ver­skaf. Ons glo dit is tyd vir vol­le ket­ting­sig­baar­heid so­dat die ko­pers sy­bok­haar­ve­sel te­rug na in­di­vi­du­e­le pla­se toe kan spoor. Dit sal ook waar­de vir pro­du­sen­te en ver­brui­kers skep.

Wat doen die be­dryf om dié ne­te­li­ge kwes­sie te ta­kel?

Die be­dryf is be­sig om sy die­re­wel­syn­ko­de ver­der te ont­wik­kel wat deur der­de­par­tye ge­ve­ri­fi­eer sal word as ’n in­ter­na­si­o­na­le stem­pel van goeie, vol­hou­ba­re pro­duk­sie­prak­ty­ke.

Mo­hair South A­fri­ca het ’n ver­kla­ring uit­ge­reik waar­in hy sê hy is “toe­ge­wyd aan die vol­hou­baar­heid van die sy­bok­haar­be­dryf, nie net in Suid-a­fri­ka nie, maar wê­reld­wyd”. Hy is ’n lid van die Teks­tiel­beurs, ’n wê­reld­nie-wins­ge­wen­de or­ga­ni­sa­sie wat, vol­gens Mo­hair South A­fri­ca, “bes­te prak­ty­ke i­den­ti­fi­seer en deel wat be­tref boer­de­ry, ma­te­ri­aal, ver­wer­king, na­spo­ring en pro­duk­le­wens­ein­de om die teks­tiel­be­dryf se uit­wer­king op die om­ge­wing te ver­min­der”.

Die waar­heid is dat daar met sy­bok­haar­bok­ke ge­boer word vir hul­le ve­sel (sy­bok­haar). Ons vee­teelt is nie net mens­lik en e­ties nie, maar dit maak ook goeie sa­ke­sin. Dit is in ons be­lang om sy­bok­haar te sien blom;

en dit is nie moont­lik son­der ge­son­de die­re nie.

Wat is jou groei­plan­ne vir die be­sig­heid?

Ek be­plan om ’n pro­duk­sie­ge­rief in Prins Al­bert op ons fa­mi­lie­plaas op te rig. Dit sal ook dien as ’n plek waar men­se die he­le pro­ses kan sien, van die grond, die bok­ke en al die prak­ty­ke en voor­be­rei­ding wat ge­skied om ’n ta­pyt te maak.

Ons doel is om vaar­di­ge vak­kun­di­ges in die ge­bied in diens te neem en ’n op­lei­dings­ge­rief te ont­wik­kel waar ons die voort­set­ting van tra­di­si­o­ne­le vak­man­skap be­waar en ver­se­ker.

Die vi­sie is om ’n reeks sy­bok­haar­pro­duk­te te ont­wik­kel om ’n al­ge­he­le ge­ïn­te­greer­de en ver­ti­ka­le voor­sie­nings­ket­ting te skep; van die plaas af tot die pro­duk. Ek hoop dat Suid-a­fri­ka si­no­niem word met sy­bok­haar; nie net die ver­vaar­di­ging van die bes­te sy­bok­haar ter wê­reld nie, maar ook vir uit­staan­de eind­pro­duk­te.

Wat is die bes­te sa­ke-ad­vies wat jy tot dus­ver ont­vang het?

Be­stee ge­noeg tyd, doen die na­vor­sing, soek ak­tief na raad in ge­bie­de wat jy nie ver­staan nie of swak in is en be­gin dan. Ek het ge­vind dat om goed te oor­ont­leed uit vrees dat ons nie al die ant­woor­de het nie, ver­lam­mend kan word. Vir my, om te be­gin en te sien waar dit heen lei, was pre­sies die reg­te ding om op die reg­te tyd te doen.

1. Fran­cis V.H Mo­hair Rugs se pro­duk­te word hoof­saak­lik aan ver­sier­ders en bin­ne­huis­ver­sier­ders in die luuk­se mark ver­koop.2. Hoogs vaar­di­ge vroue in die Oos­kaap, soos Pu­leng Ts­hem­be­le (links) en An­ge­li­na Sal­man, word ge­kon­trak­teer om Fran­ces V.H. Mo­hair Rugs-mat­te te maak.3. Van Has­selt kry haar ont­wer­pin­spi­ra­sies uit die Ka­roo-land­skap. 2

3

1

Fran­ces van Has­selt Stig­ter van Fran­ces V.H Mo­hair Rugs

Sy­bok­haar is af­koms­tig van die ha­re van An­go­ra­bok­ke. Die bok­ke word nie seer­ge­maak ty­dens die skeer­pro­ses nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.