Die re­dak­teur sê

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Inhoud - ANNELI GROENEWALD

e­nig­een wat net ’n dag op T­wit­ter deur­bring, sal weet dit is nie ’n ver­al­ge­me­ning om te sê dat al­mal in die land ge­du­rig vir als kwaad nie. Dit is hoe­kom ek ’n spe­si­fie­ke stel­ling uit Ian Sin­ton se ge­tui­e­nis voor die Zon­do-kom­mis­sie oor staat­skaping so ver­fris­send vind. Sin­ton se ge­tui­e­nis het Suid-a­fri­ka­ners (ook) die har­nas in­ge­jaag – met reg. Sin­ton, voor­heen vol­doe­nings­hoof by S­tan­dard Bank, het ge­tuig hoe Mo­se­ben­zi Z­wa­ne, des­tyd­se mi­nis­ter van mi­ne­ra­le­bron­ne, die bank ge­ta­kel het oor sy be­sluit om die Gup­ta-fa­mi­lie se re­ke­nin­ge te sluit. Z­wa­ne het na be­we­ring ge­dreig hy sal die land se bank­wet­te ver­an­der om dit vir ban­ke on­wet­tig te maak om re­ke­nin­ge te sluit. Hy het ook daar­na ver­wys dat die re­ge­ring bank-li­sen­sies toe­ken – wat as ’n be­dek­te drei­ge­ment be­skou is dat die bank sy li­sen­sie kan ver­loor as hy nie saam­speel nie.

Oor nog ’n ver­ga­de­ring wat na be­we­ring plaas­ge­vind het en op die ANC se be­trok­ken­heid dui om die Gup­ta-fa­mi­lie te pro­beer be­skerm, is baie be­rig in die dae ná Sin­ton se ge­tui­e­nis. Dié ver­ga­de­ring het na be­we­ring in Lut­hu­li-huis plaas­ge­vind, die Anc-hoof­kwar­tier, waar nie­mand an­ders nie as die hui­di­ge voor­sit­ter van die ANC, G­we­de Man­tas­he, as­ook die Nuk-lid E­noch Go­dong­wa­na en die ad­junk­se­kre­ta­ris-ge­ne­raal Jes­sie Du­ar­te teen­woor­dig was, vol­gens Sin­ton.

Op dié ver­ga­de­ring is S­tan­dard Bank vol­gens Sin­ton ge­vra of die bank deel van wit­mo­no­po­lie­ka­pi­taal is wat swart­men­se on­der­druk, en of die bank op­drag­te uit S­tel­len­bosch ont­vang.

Bu­si­ness Day haal vir Sin­ton aan: “Dit was die eer­ste keer wat ek my baas reg­tig kwaad ge­sien het.” Dié baas is na­tuur­lik Sim Ts­ha­ba­la­la, uit­voe­ren­de hoof van S­tan­dard Bank.

As uit­voe­ren­de hoof van een van die groot vier ban­ke is ek sekerts­ha­ba­la­la het daag­liks meer as ge­noeg frus­tra­sies om kwaad word te reg­ver­dig. Maar as sy vol­doe­nings­hoof hom nog nooit “reg­tig kwaad” ge­sien het nie, laat hy dui­de­lik nie toe dat sy frus­tra­sies die oor­hand kry nie.

Mis­kien kan al­le Suid-a­fri­ka­ners sy voor­beeld na­volg. Mis­kien moet ons slim­mer kies by wat­ter ge­veg­te ons be­trok­ke wil raak – en ons­self net toe­laat om reg­tig kwaad te word wan­neer dit reg­tig saak maak.

Feit soos ’n koei:

In fin­week se uit­ga­we van 13 Sep­tem­ber het ons ge­skryf: “In ’n ge­sprek met fin­week vroe­ër van­jaar het [uit­voe­ren­de hoof van South32, Gra­ham] Kerr ge­sê al het die maat­skap­py uit Suid-a­fri­ka ont­trek, het hy nie heel­te­mal daar­van af­ge­sien om nu­we be­leg­gings­moont­lik­he­de in die land op te volg nie...” South32 het eg­ter nie aan­ge­dui dat hy uit Suid-a­fri­ka, waar hy ’n be­lang­ri­ke ver­vaar­di­ger van steen­kool, a­lu­mi­ni­um, man­gaan­erts en -al­looie is, gaan ont­trek nie. Ons is jam­mer oor die fout. ■

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.