Fonds met groei wat in­fla­sie klop

Dié in­kom­ste­ge­rig­te fonds be­lê net in maat­skap­pye wat be­trou­ba­re en groei­en­de di­vi­den­de bied.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek -

Wat die fonds­be­stuur­der sê:

Mar­ri­ott U­nit Trust Ma­na­ge­ment Com­pa­ny be­stuur se­dert 2000 die Mar­ri­ott Di­vi­dend Gro­wth Fund. Dié fonds se pri­mê­re oog­merk is om ’n aan­vaar­ba­re di­vi­dend­op­brengs­koers, as­ook lang­ter­myn-groei in in­kom­ste en ka­pi­taal, te bied.

Die fonds soek fun­da­men­teel ge­son­de ge­no­teer­de maat­skap­pye uit wat tans di­vi­den­de uit­keer en die po­ten­si­aal het vir kon­se­kwen­te en vol­hou­ba­re di­vi­dend­groei, sê Lou­rens Coet­zee, pro­fes­si­o­ne­le be­leg­ger by Mar­ri­ott.

Coet­zee sê nu­we aan­de­le moet ’n streng sif­tings­pro­ses slaag. “Ons is een van die min ba­te­be­stuur­ders wat nie fokus op uit­pres­te­ring nie. Ons het eer­der ’n be­leg­gings­pro­ses wat maat­skap­pye van die hoog­ste ge­hal­te pro­beer i­den­ti­fi­seer en wat hul ver­dien­ste, di­vi­den­de en wins in die vol­gen­de vyf tot tien jaar vol­hou­baar kan laat groei.”

Maat­skap­pye moet ’n mark­ka­pi­ta­li­sa­sie van min­stens R5 mil­jard hê. Die fonds stel nie in aan­vangs­maat­skap­pye be­lang nie, maar in goed ge­ves­tig­de on­der­ne­mings met ’n be­we­se sa­ke­mo­del. “Ons wil nie ri­si­ko’s met be­leg­gers se geld loop nie,” sê Coet­zee. ’n Maat­skap­py moes die af­ge­lo­pe drie jaar ’n di­vi­dend kon uit­keer en toe­koms­ti­ge di­vi­dend­groei toon.

Die fonds be­paal eers of maat­skap­pye in die hui­di­ge e­ko­no­mie­se toe­stan­de goed sal vaar. Maat­skap­pye moet ook in ’n be­dryf wees wat op die duur be­trou­ba­re ver­dien­ste op­le­wer – een van die re­des waar­om die fonds nie hulp­bron­ne by sy por­te­feul­je in­sluit nie. Die fonds sluit ook die teg­no­lo­gie­sek­tor uit. Dit be­na­der teg­no­lo­gie deur aan­de­le soos 3M en Ho­ne­y­well te koop – maat­skap­pye wat deur die vier­de ny­wer­heids­om­wen­te­ling be­voor­deel sal word, maar nie reg­streeks daar­by be­trok­ke is om met skerp nu­we i­dees en teg­no­lo­gie vo­ren­dag te kom nie, sê Coet­zee.

Die fonds meen dat bloot­stel­ling aan die wê­reld se bes­te di­vi­dend­uit­keer­ders be­leg­gers in die ko­men­de ja­re die bes­te sal be­voor­deel en be­hou daar­om bloot­stel­ling van 25% aan bui­te­land­se ge­no­teer­de maat­skap­pye soos John­son & John­son, Med­tor­nic en Di­a­geo. Die fonds se bloot­stel­ling aan bui­te­land­se en rand­skans­aan­de­le is saam so­wat 40%, wat hy meen toe­pas­lik is ten op­sig­te van die ri­si­ko wat sty­gen­de A­me­ri­kaan­se ren­te­koer­se vir ont­lui­ken­de mark­te in­hou.

“Dis be­lang­rik dat al die plaas­li­ke on­der­ne­mings wat ons be­sit van die hoog­ste ge­hal­te is, met sterk han­dels­mer­ke en prys­be­pa­lings­mag – be­son­der ge­skik vir ’n om­ge­wing van lae groei,” vol­gens Mar­ri­ott.

Hoe­kom fin­week dié fonds sal oor­weeg:

Die fonds se op­brengs vir een en tien jaar was op 31 Au­gus­tus van­jaar 5.9% en 13,9%, ter­wyl die sek­tor se ge­mid­del­de vir dié tyd­per­ke 4.1% en 9,1% was.

Coet­zee sê die fonds, wat vol­gens Mar­ri­ott se in­kom­ste­ge­rig­te be­leg­gings­fi­lo­so­fie be­stuur word, sal aan be­leg­gers in­stru­men­te met die hoog­ste ge­hal­te in die mark bied. Die fonds is daar­om nie in kor­re­la­sie met die mark nie en vaar baie an­ders as die mees­te an­der al­ge­me­ne aan­deel­fond­se. Dit ver­be­ter die di­ver­si­fi­se­ring van kli­ën­te se por­te­feul­jes met min­der wis­sel­val­lig­heid en meer kon­se­kwen­te op­brengs. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.