Waar­om be­leg­gers nie meer voor goud se glin­ster swig nie

Goud word tra­di­si­o­neel be­skou as ’n vei­li­ge be­leg­ging bin­ne ’n por­te­feul­je. Maar daar is ’n be­ter ma­nier om teen da­len­de mark­te te ver­skans.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek -

twee on­lang­se ver­wik­ke­lin­ge het my weer laat dink oor ’n ba­te­klas wat ek nog nooit van ge­hou het of in be­lê het nie – goud. Die te­o­rie is dat wan­neer die wê­reld tot ’n ein­de kom, goud die e­nig­ste ba­te van waarde sal wees, maar ek het al­tyd aan­ge­voer dat wa­ter en pam­poen­saad nut­ti­ger sal wees in ’n post-a­po­ka­lip­tie­se wê­reld.

Boon­op, toe die wê­reld­wye fi­nan­si­ë­le kri­sis van 2008-’09 ons ge­tref het, het goud ge­val van net meer as $1 000 per ons tot min­der as $700, want men­se het een­vou­dig al­les ver­koop. Die punt is dat wan­neer mark­te daal en kre­diet ver­dwyn, men­se ba­tes in kon­tant moet om­skep.

Hul­le kan na­tuur­lik hul aan­de­le ver­koop, wat hul­le wel ge­doen het, maar hul­le het ook hul “vei­li­ge be­leg­gings” ver­koop.

Ty­dens die kri­sis was daar nê­rens om weg te kruip nie. Wel, daar was een plek – maar ons kom net­nou daar­by.

Die eer­ste stuk­kie in­lig­ting wat my oor dié si­tu­a­sie laat dink het, was die mark­ka­pi­ta­li­sa­sie van die Ne­w­gold-beurs­ver­han­del­de fonds (ETF), wat van by­na R19 mil­jard in 2016 ge­daal het tot min­der as R12 mil­jard tans. Oor dié tyd­perk was Ne­w­gold se prys plat; die da­ling in mark­ka­pi­ta­li­sa­sie is dus as ge­volg van be­leg­gers wat hul ETF’S aan die uit­rei­ker te­rug­ver­koop het.

In­te­res­sant ge­noeg was goud en die rand oor dié tyd­perk ook plat.

Die an­der ver­wik­ke­ling was ’n twiet van C­har­lie Bi­lel­lo, ’n na­vor­sings­di­rek­teur by Pen­si­on Part­ners, in A­me­ri­ka. Hy het sy­fers van Au­gus­tus 2011 ge­had wat toon dat die groot­ste ETF in die wê­reld des­tyds ’n A­me­ri­kaans ge­no­teer­de goud-etf was met ’n mark­ka­pi­ta­li­sa­sie van $77,5 mil­jard, ter­wyl die mark­ka­pi­ta­li­sa­sie van die S&P500 se ETF $1 mil­jard min­der was.

Maar ver­le­de maand was die goud-etf se mark­ka­pi­ta­li­sa­sie on­der $30 mil­jard en die S&P500 se ETF $275 mil­jard. Met an­der woor­de, be­leg­gers het goud ver­koop en eer­der aan­de­le aan­ge­skaf.

Dit maak in ’n ma­te sin, want goud was oor dié tyd­perk plat, en die S&P500 was oor die­self­de tyd­perk meer as 130% ho­ër.

Nie­mand is ver­baas dat be­leg­gers hul geld skuif na na waar hul­le wins kan maak.

Dit is ook só dat die se­we jaar wat deur die twiet ge­dek is re­de­lik een­vou­dig vir be­leg­gers was – ons het nie weer ’n in­ter­na­si­o­na­le kri­sis er­vaar soos in 2008-’09 nie.

Mis­kien geld goud se rol as ’n ver­skan­sing in ’n por­te­feul­je nie meer nie. Ek weet goud­lief­heb­bers sal hier­oor die joos in wees, maar die sy­fers spreek vir hul­self. Be­leg­gers raak een­vou­dig ont­slae van die eens e­del me­taal.

Maar wat an­ders as goud? Die te­o­rie van goud in ’n por­te­feul­je is ’n on­ge­kor­re­leer­de ver­skan­sing teen ’n mar­ki­neen­stor­ting. Soos ek vroe­ër ge­sê het, is dit iets wat in 2008-’09 nie ge­werk het nie. Om eer­lik te wees, ons as Suid-a­fri­ka­ners moet goud in rand be­skou – en dit bring my by die an­der plek waar­na ek ver­wys het.

’n Be­ter ver­skan­sing in ’n por­te­feul­je is ’n har­de geld­een­heid. Wan­neer daar ’n plaas­li­ke of in­ter­na­si­o­na­le fi­nan­si­ë­le kri­sis is, ver­swak die rand teen­oor die ver­naam­ste geld­een­he­de. Har­de geld as kon­tant (in ’n bank) of selfs een van die Ab­sa ETF’S wat in A­me­ri­kaan­se dol­lars, eu­ro of ster­ling uit­ge­reik is, sal dus uit­ste­kend werk – dit ver­hoog na­ma­te die mark­te daal.

Som­mi­ge men­se sal nie va­lu­ta hier wil ge­bruik nie, maar eer­der bit­coin ver­kies.

Maar ’n paar per­sen­ta­sie­pun­te van ’n por­te­feul­je in

NEWUSD (Ab­sa se dol­lar-etf) of bui­te­lands in ’n

A­me­ri­kaan­se bank sal sorg dat ten min­ste

’n deel van ons por­te­feul­je styg as al die res val. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

$1 000

Mis­kien geld goud se rol as ’n ver­skan­sing

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.