PASSIEWE BE­LEG­GING

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Voorblad -

Volg ’n in­deks. Pro­beer die “al­ge­he­le op­brengs” (ka­pi­taal­groei plus al­le di­vi­den­de of ren­te) van die in­deks so doel­tref­fend moont­lik ver­skaf. Dit word ge­doen deur ’n in­deks pre­sies weer te gee deur die in­deks se sa­me­stel­len­de mand­jie pre­sies te hou vol­gens die ge­wig wat die sa­me­stel­lers van die in­deks be­paal het. Dit word teen die laags moont­li­ke kos­te ge­doen.

“Fak­tor­ge­gron­de ETF’S pro­beer aan dié kwes­sies aan­dag gee deur die di­ver­si­fi­se­ring in ’n in­deks te ver­be­ter. Om met e­le­men­te in ‘n in­deks te speel be­gin jy die di­ver­si­fi­se­ring te ver­be­ter en vang jy fak­to­re vas wat be­wys het dat dit oor tyd lo­nend is,” sê S­to­bie.

Ge­wo­ne be­leg­gers loop die ri­si­ko met hul tyds­be­re­ke­ning, met vol­doen­de be­wy­se dat wan­neer daar by­voor­beeld goeie mo­men­tum is baie men­se op die bo­punt koop. Ge­wo­ne be­leg­gers is ge­neig om fak­to­re op grond van pres­ta­sie pleks van be­leg­gings­waar­de te kies.

“Ons be­na­de­ring tot fak­tor­be­leg­ging is om al­le fak­to­re in een stra­te­gie te kom­bi­neer, en nie om ’n fak­tor se tyd te pro­beer be­paal of om ’n fak­tor­wen­ner te pro­beer kies nie, mar om se­ker te maak jy is deeg­lik bloot­ge­stel aan fak­to­re oor tyd,” sê S­to­bie.

Daar is ook ETF’S met ’n mul­ti­fak­tor­fo­kus, en dit is wê­reld­wyd ’n sterk groei­ter­rein. Trou­ens, mul­ti­fak­tor-etf’s is aan die voor­punt van slim Etf-be­ta­vloei.

Em­pe­do­cles sê al­le be­leg­gers be­hoort fak­tor­ge­gron­de en sek­tor­ge­gron­de ETF’S te oor­weeg, maar hul­le ver­eis heel­wat na­vor­sing na­mens die be­leg­ger.

Ge­pas­te om­sig­tig­heids­on­der­soe­ke oor ’n in­di­vi­du se be­paal­de be­leg­gings­doel­wit­te moet ge­doen word om te be­paal of ’n fak­tor­ge­gron­de of sek­tor­ge­gron­de ETF ge­skik is. Dié ETF’S is nie nood­wen­dig be­ter be­leg­gings nie om­dat al­les in si­klus­se werk, maar hul­le kan op ’n be­paal­de tyd­stip meer ge­skik wees, en hul­le meer ge­skik wees om in be­paal­de be­hoef­tes van be­leg­gers te voor­sien.

Hoe­kom kos­te saak maak

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.