AK­TIE­WE BE­LEG­GING

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Voorblad -

Pro­beer om die in­deks se op­brengs te oor­tref. Wis­kun­dig ge­spro­ke sal net 50% van be­leg­gings be­ter as die ge­mid­del­de vaar – en daar­om vaar 50% van ak­tie­we be­stuur­ders al­tyd swak­ker as die in­deks. Ná kos­te is die on­der­pres­ta­sie selfs gro­ter. Ak­tie­we be­leg­ging is ook duur­der

’n Etf-be­leg­ging kos in die al­ge­meen min­der as ak­tief be­stuur­de be­leg­gings, en la­er kos­te be­te­ken ho­ër op­brengs­koer­se. Wil­li­am F. S­har­pe, A­me­ri­kaan­se e­ko­noom en pro­fes­sor in fi­nan­sies aan S­tan­ford, het in ’n be­roem­de uit­spraak ge­sê: “Dis veels te mak­lik vir ’n kli­ënt om die ef­fek van gel­dee vir fi­nan­si­ë­le ad­vies op be­stee­ba­re af­tree-in­kom­ste te on­der­skat. ’n Jaar­lik­se gelde van 1% van die to­ta­le ba­tes lyk dalk klein, maar dit kan die be­stee­ba­re af­tree-in­kom­ste vir ’n leef­tyd met tot 20% ver­min­der.”

Sy sie­ning word ge­steun deur in­te­res­san­te Mor­ningstar-na­vor­sing wat toon dat die kos­te­struk­tuur plaas­lik en in­ter­na­si­o­naal die

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.