’n Ge­o­loog, ’n ban­kier en die geel me­taal

Rand­gold Re­sour­ces en Bar­rick Gold hoop om met hul reu­se-sa­me­smel­ting uit me­kaar se sterk pun­te munt te slaan.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kortliks -

mark B­ristow, stig­ter en uit­voe­ren­de hoof van Rand­gold Re­sour­ces, sê hy en John T­horn­ton, uit­voe­ren­de voor­sit­ter van Bar­rick Gold, stem oor­een wat sa­ke­be­gin­sels be­tref, wat sal help om die ver­skil­le tus­sen hul­le te oor­brug. Bar­rick Gold, die Ka­na­de­se goud­myn­maat­skap­py van $13 mil­jard, het op 24 Sep­tem­ber ont­hul dat hy met Rand­gold saam­smelt.

B­ristow en T­horn­ton, wat deur die Fi­nan­ci­al Ti­mes as “the odd cou­ple” be­skryf word, het elk sy eie aan­slag. T­horn­ton, ’n voor­ma­li­ge voor­sit­ter van die Gold­man Sa­chs-groep, hou nie van kom­mer­si­ë­le vlug­te nie en vlieg eer­der in Bar­rick se Gulf­stre­am V-stra­ler om af­spra­ke na te kom, be­rig die Wall S­treet Jour­nal .

In ’n dui­de­li­ke po­ging om ’n saad­jie in die mark te plant, het T­horn­ton tien dae voor­dat die tran­sak­sie aan­ge­kon­dig is met laas­ge­noem­de koe­rant ’n on­der­houd ge­voer. Die aan­kon­di­ging is by die Den­ver Gold Forum ge­doen, wat in die ui­ters eks­klu­sie­we Pas­ley-ty­ler-klub op Ber­ke­ley-plein in die def­ti­ge Lon­den­se voor­stad May­fair plaas­ge­vind het.

Ty­dens fin­week se on­der­houd met B­ristow – ’n be­stuurs­hoof wat be­weer hy het nie ’n kan­toor nie – was hy op pad te­rug na sy New York­se ho­tel­ka­mer, waar hy sy an­der sel­foon ge­los het. ’n Mens kon hom dof­weg met die ho­tel­per­so­neel hoor praat: “Ka­mer­nom­mer…?” Stil­te. “Ek sal jou moet te­rug­bel,” sê hy toe.

Die twee se styl ver­skil heel­te­mal. B­ristow is op die man af en be­dink hom sel­de ty­dens ’n on­der­houd. T­horn­ton is sku vir die me­dia. Waar T­horn­ton uit ’n ous­kool­se bank­ag­ter­grond kom, is B­ristow ’n ge­o­loog wat van veld­werk aan­me­kaar­ge­sit is. Rand­gold is groot­liks son­der fie­ter­ja­sies, ter­wyl Bar­rick lank­al son­der die gees van on­der­ne­mer­skap is wat sy ont­sla­pe stig­ter, die Hon­gaars-ka­na­de­se Pe­ter Munk, ge­had het. Dit is eg­ter ’n e­tos wat T­horn­ton hoop hy by die maat­skap­py kan te­rug­bring, van­daar die voor­ge­stel­de sa­me­smel­ting met Rand­gold – wat hy as ’n “te­rug na die toe­koms”-oom­blik vir Bar­rick be­skryf.

Die ar­gu­ment vir die voor­ge­no­me sa­me­smel­ting – waar­oor B­ristow sê ’n groot­liks on­der­steu­nen­de groep aan­deel­hou­ers die na­week voor die aan­kon­di­ging kort­liks in­ge­lig is – is die kun­dig­heid wat Rand­gold sal by­dra om­dat hy reeds ’n on­der­ne­ming is wat fyn op kon­tant­vloei in­ge­stel is.

In ruil daar­voor is Bar­rick se by­drae drie van die vyf oor­hoof­se “vlak een”-ba­tes wat die saam­ge­smel­te maat­skap­py sal be­vat.

Bar­rick bring ook ’n ver­hou­ding met die C­hi­ne­se maat­skap­pye Zi­jin en S­handong mee, be­leg­gers wat be­lang­stel om ka­pi­taal te voor­sien – wat T­horn­ton meen die ge­sa­ment­li­ke on­der­ne­ming se ri­si­ko sal ver­min­der, ver­al ge­ge­we sy bloot­stel­ling aan A­fri­ka.

Rand­gold se my­ne is uit­sluit­lik in A­fri­ka (al­mal is deur B­ristow en sy span on­der­soek en in­tern ont­wik­kel). Bar­rick dra sy 64% van A­ca­cia Mi­ning by, ’n on­der­ne­ming wat in Lon­den ge­no­teer is.

“Een van die din­ge waar­op ek Rand­gold aan­vank­lik ge­vorm het, was die vroeë Bar­rick,” sê B­ristow. “Daar­die Bar­rick was vin­nig, het bin­ne ’n raam­werk van ei­e­naar­on­der­ne­mer ge­funk­si­o­neer en was op wins­ge­wend­heid toe­ge­spits.”

Ná ’n reeks ge­sprek­ke met T­horn­ton, se­dert be­gin van­jaar ál drin­gen­der na­ma­te die sa­me­smel­ting vorm ge­kry het, het B­ristow van die A­me­ri­ka­ner se “skok” ver­neem oor hoe swak Bar­rick be­dryf is.

T­horn­ton se baan­bre­kers­werk om Bar­rick te her­vorm en dat hy hei­li­ge koeie nie som­mer spaar nie, is soos B­ristow se eie be­na­de­ring. Die twee is deur ’n ge­meen­skap­li­ke vriend aan me­kaar voor­ge­stel. “Hy het my ge­bel en ge­sê daar is ie­mand wat ek moet ont­moet,” sê B­ristow.

B­ristow be­land toe in New York. “Al­mal het des­tyds ge­sweet,” sê hy, ’n ver­wy­sing na die goud­prys wat toe net meer as $1 000 per ons was. In dié tyd het B­ristow be­gin dink aan ’n tran­sak­sie met ’n groot maat­skap­py, maar nie­mand het be­lang

Die sa­me­smel­ting met Rand­gold is ’n po­ging om ’n nu­we soort be­leg­ging­saak uit te maak deur die skaal van die twee on­der­ne­mings saam te voeg, met ’n fo­kus op vrye kon­tant­vloei.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.