Vas­te ta­rie­we gee Na­ked ’n voor­deel

’n Nu­we be­na­de­ring wat poog om die ne­ga­tie­we re­pu­ta­sie van die ver­se­ke­rings­be­dryf reg te stel.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Tendens -

toe­ne­men­de be­wust­heid van die ma­nier waar­op di­gi­ta­le teg­no­lo­gie die toe­koms vorm, het daar­toe ge­lei dat drie ak­tu­a­ris­se – A­lex T­hom­son, Er­nest North en Su­ma­rie G­rey­be – Na­ked In­su­ran­ce in No­vem­ber 2016 be­gin het. “Ons het aan­vank­lik daar­aan ge­dink om die be­dryf van bin­ne af te ver­an­der. Maar ons het met­ter­tyd be­sef dat die he­le stel­sel reg­ge­ruk moet word – wat mak­li­ker is met ’n nu­we maat­skap­py as met een wat al ja­re lank din­ge op ’n spe­si­fie­ke ma­nier doen,” sê T­hom­son.

Na­ked is op die voor­punt van die teg­no­lo­gie-re­vo­lu­sie. Dit ge­bruik ou­to­ma­ti­se­ring, kuns­ma­ti­ge in­tel­li­gen­sie en klets­bot­te om kos­te te be­snoei en be­dryfs­doel­tref­fend­heid te ver­be­ter. Kuns­ma­ti­ge in­tel­li­gen­sie vir be­drog­be­stry­ding maak dit vir voor­ne­men­de kli­ën­te moont­lik om bin­ne mi­nu­te aan te sluit, kwo­ta­sies te ont­vang, en dek­king te kry. Ei­se word deur die maat­skap­py se toe­pas­sing in­ge­dien deur bloot met die klets­bot te werk.

’n Vi­deo waar­in die oor­saak van die ska­de ver­dui­de­lik word saam met ’n fo­to van die ska­de word op­ge­laai. Ei­sers weet ge­woon­lik bin­ne ’n uur of twee of ’n eis uit­be­taal sal word of nie.

Met die toe­pas­sing se Co­ver­pau­se-op­sie kan kli­ën­te on­ge­luks­dek­king on­der­breek en ak­ti­veer as hul mo­tor ’n dag of lan­ger nie ge­bruik word nie, wat on­mid­del­lik ’n ge­deel­te­li­ke pre­mie­te­rug­be­ta­ling tot ge­volg het.

’n Nu­we be­na­de­ring

T­hom­son sê die du­a­lis­tie­se aard van tra­di­si­o­ne­le ver­se­ke­raars lei tot ’n bot­sing van be­lan­ge. Hy sê dis hoe­kom die be­dryf ’n slegte re­pu­ta­sie het: “Maat­skap­pye moet hul kli­ën­te se be­lan­ge be­vor­der, maar ter­self­der­tyd moet hul­le maat­skap­py­wins ver­groot – wat toe­neem wan­neer hul­le nie uit­be­ta­lings hoef te doen nie.”

Om dit te oor­kom, hef Na­ked ’n vas­te 20% van pre­mie-in­kom­ste om be­dryfs­kos­te te dek, wat die wins­ge­wend­heid heel­te­mal on­af­hank­lik van die uit­be­ta­ling van ei­se maak. Die res gaan na ’n poel om ei­se te dek, en aan die ein­de van el­ke jaar gaan die geld wat oor­bly na lief­da­dig­heids­or­ga­ni­sa­sies wat die kli­ën­te aan­wys.

T­hom­son sê hul­le wou nie die re­ser­wes ge­bruik om ’n be­lo­nings­pro­gram te be­gin nie, want sul­ke pro­gram­me ver­eis dat die pre­mie vir die voor­deel ver­hoog word. Dit kan ook die be­sluit om te eis vir kli­ën­te moei­lik maak – pre­sies die re­de hoe­kom hul­le die pro­duk ge­koop het.

Na­ked se lief­da­dig­heids­uit­be­ta­ling is on­af­hank­lik van of ’n in­di­vi­du ge­ëis het of nie. Ke­a­betswe P­ho­ke­la, Le­bo­gang Ma­ba­la,

Baie moei­te word ge­doen om aan­dag te gee aan die be­dryf se ne­ga­tie­we re­pu­ta­sie, wat ont­wik­kel het weens kli­ën­te se te­leur­stel­ling wan­neer ei­se nie uit­be­taal word nie.

“Ons be­stu­deer re­des waar­om uit­be­ta­lings nie ge­doen is nie baie deeg­lik, en pas ons stel­sel so­ver moont­lik aan om kli­ën­te­be­vre­di­ging te ver­se­ker. Ons sa­ke­mo­del is een stap in die reg­te rig­ting, want dit plaas ons ou­to­ma­ties aan die ei­ser se kant,” sê hy.

Die mees­te be­mar­king ge­skied deur ge­brui­kers in so­si­a­le me­dia en deur mon­de­lin­ge oor­drag.

“Ons wil nie vir men­se sê hul­le kan baie geld spaar deur ver­se­ke­ring by Na­ked te koop nie. Ons wil hê ons pro­duk moet van­self spreek – wat dank­sy ge­luk­ki­ge kli­ën­te sal ge­beur. Ons wil ook re­kla­me ver­my wat pre­mie­kos­te sal ver­hoog,” sê T­hom­son.

Hul lang­ter­myn-vi­sie is om die ver­se­ke­raar te word wat die bes­te pry­se bied.

Dank­sy die ge­bruik van di­gi­ta­le teg­no­lo­gie het hul­le aan­sien­lik min­der werk­ne­mers – wat kos­te ver­laag. Hul kuns­ma­ti­ge-in­tel­li­gen­sie­pro­gram maak dit ook vir hul­le moont­lik om veel min­der ge­beur­lik­heids­gel­de vir be­drog by pre­mies in te bou, teen­oor die tra­di­si­o­ne­le 30%.

Die groot stap

T­hom­son sê die moei­lik­ste deel om hul eie maat­skap­py te be­gin, was om hul ge­mak­li­ke en vei­li­ge se­ni­or pos­te by ’n pro­fes­si­o­ne­le diens­te­fir­ma te los. Die di­gi­ta­le re­vo­lu­sie gaan waar­skyn­lik groot loop­baan­ont­wrig­ting ver­oor­saak. Daar­om meen hy dat hul­le be­ter daar­aan toe is deur te help met die her­ont­werp van die he­le be­dryf, eer­der as om te wag en kyk hoe hul loop­baan ge­raak sal word.

Vol­gens hom is die moei­lik­ste deel vir die mees­te be­gin­ner­ver­se­ke­raars om on­der­skry­wings­ver­moë te kry, aan re­ge­rings­re­gu­le­ring te vol­doen, en om fi­nan­sie­ring te kry. Dit was vir Na­ked taam­lik mak­lik dank­sy ja­re se er­va­ring, waar­de­vol­le net­wer­ke en die in­druk­wek­ken­de re­pu­ta­sie wat die stig­ters oor ja­re op­ge­bou het.

Hol­lard on­der­skryf Na­ked – wat be­te­ken dat ei­se steeds be­taal sal word selfs as Na­ked om die een of an­der re­de sy deur moet sluit. Hol­lard en Yel­low­woods het R20 mil­joen in die aan­vangs­on­der­ne­ming be­lê.

Die maat­skap­py het met se­we werk­ne­mers, in­slui­tend die drie stig­ters­le­de. Hul­le stel tans men­se aan en be­oog om uit­ein­de­lik vyf­tien men­se in diens te hê.

T­hom­son wil nog nie sy­fers noem nie om­dat die aan­lyn-ver­se­ke­rings­aan­bie­ding eers in A­pril van­jaar be­kend ge­stel is. “Die groei oor­tref ons ver­wag­tin­ge. Ons be­leg­gers is so te­vre­de met die groei dat ons toe­stem­ming ge­kry het om na die res van die kort­ter­myn-ver­se­ke­rings­mark te di­ver­si­fi­seer, wat ons be­plan om bin­ne die vol­gen­de jaar en ’n half te doen. Ons be­plan ook om met­ter­tyd na an­der lan­de uit te brei,” sê T­hom­son. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Die Na­ked-span, van links: Er­nest North (me­de­stig­ter), Nic­ky F­re­de­ricks, Chris C­her­ry, A­lex T­hom­son (me­de­stig­ter), Su­ma­rie G­rey­be (me­de­stig­ter), P­hi­lip Rum­pelt, Mag­da­leen S­teyn en Ja­de Ven­ter.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.