Po­si­tie­we skuif in sen­ti­ment

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Mark-Plek -

eOH voor­sien ’n reeks in­lig­ting­teg­no­lo­gie­diens­te, sag­te­wa­re, It-in­fra­struk­tuur, ny­wer­heids­teg­no­lo­gie en uit­kon­trak­te­rings­op­los­sings. Hy is be­dry­wig in meer as 50 lan­de. Toe EOH nie sy eer­ste hoog­te­punt in De­sem­ber 2016 van R180 per aan­deel kon oor­tref nie, ná ja­re van sterk groei wat met aan­de­le ge­fi­nan­sier is, het hy ge­lei­de­lik tot R23,35 te­rug­ge­sak – ’n laag­te­punt wat laas in 2012 er­vaar is.

Aan­ty­gings van staats­ten­der-on­ge­rymd­he­de, wat die maat­skap­py heel­te­mal ont­ken, as­ook die skie­li­ke be­dan­king van sy langs die­nen­de uit­voe­ren­de hoof, As­her Bo­hbot, ver­le­de jaar, het die mark ge­skok.

Die maat­skap­py het sy re­sul­ta­te vir die jaar tot 31 Ju­lie 2018 op 3 Ok­to­ber be­kend ge­maak, met ter per­se gaan van dié uit­ga­we van fin­week.

Voor­uit­sig: EOH het ste­wi­ge steun op R26,55 ge­hand­haaf en dit lyk of hy op­waarts vor­der bin­ne sy lang­ter­myn-beerten­dens; dalk aan­ge­vuur deur die maat­skap­py se op­knap­ping­stra­te­gie.

Aan­deel­hou­ers ver­wel­kom ook die aan­stel­ling van S­te­phen van Col­ler as uit­voe­ren­de hoof – hy was voor­heen groep-vi­se­pre­si­dent van MTN se di­gi­ta­le diens­te, da­ta-ont­le­ding en sa­ke-ont­wik­ke­ling.

Op die gra­fiek: Die maat­skap­py se aan­deel­prys kruip na­der aan die weer­stand­sten­dens­lyn van sy lang­ter­myn-beerten­dens.

In­dien nog ’n sty­gen­de on­der­punt bo­kant R26,55 per aan­deel vorm, kan nog op­waart­se vor­de­ring voor­kom.

Gaan lank: ’n Goeie koop­sein sal slegs ont­ke­ten word bo R55 – bo­kant dié vlak sal EOH ook ’n po­si­tie­we uit­bre­king van sy lang­ter­myn-beerten­dens be­ves­tig. Vor­de­ring tot die vol­gen­de weer­stand op R77,45 be­hoort te volg. As op­waart­se mo­men­tum ná die uit­bre­king sou voort­duur, kan EOH weer R117,50 op kort tot me­di­um­ter­myn toets.

Gaan kort: Moenie lank gaan in­dien EOH nie deur die vet blou ten­dens­lyn breek nie – die aan­deel­prys kan tot R26,55 te­rug­sak. Die beerten­dens­lyn sal deur die vlak strek, op pad na R18. ■

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.