Op­waart­se po­ten­si­aal

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Mark-Plek -

richemont is een van die wê­reld se voor­ste luuk­se­goe­de­re-groe­pe en huis­ves na­me soos Car­tier, Van C­leef & Ar­pels, Pi­a­get, Va­cheron Con­stan­tin, Ja­e­ger-le­coul­t­re, IWC en Mont­blanc.

Die maat­skap­py her­oor­weeg tans sy aan­de­le­be­sit in on­der­pres­te­ren­de han­dels­mer­ke en het by­voor­beeld die C­hi­ne­se luuk­se­han­dels­merk, S­hanghai Tang, ver­koop wat hy vir by­kans 20 jaar be­sit het.

Voor­uit­sig: Die aan­deel ver­han­del in ’n be­sten­di­ge op­waart­se ten­dens. ’n Be­lang­ri­ke ont­wik­ke­ling, ’n be­stuurs­her­sie­ning, het daar­toe ge­lei dat Richemont ’n nu­we hoog­te­punt op R135 per aan­deel in Sep­tem­ber van­jaar ge­toets het. Hy het eg­ter ’n groot te­rug­sak­king in No­vem­ber 2015 er­vaar wat agt maan­de lank ge­duur het. Op die gra­fiek: Die aan­deel wan­kel tans op die on­der­ste hel­ling van ’n klei­ner bul­ka­naal wat in sy pri­mê­re lang­ter­myn-bul­ka­naal ge­vorm het, dus kan ’n her­stel wel op pad wees tot R120,15. Richemont is ’n goeie belegging – hy be­sit goeie han­dels­mer­ke in sy portefeulje met ’n sterk kon­tant­vloei en ba­lans­staat.

Gaan lank: ’n Koop­sein sal bo­kant R120,15 per aan­deel ont­ke­ten word, met moont­li­ke wins­te tot óf die R135,00 ab­so­lu­te hoog­te­punt óf die boon­ste hel­ling van die gro­ter ka­naal (grys, vet hel­ling).

’n Po­si­tie­we uit­bre­king van ’n om­ge­keer­de kop-en-skou­ers­pa­troon sal be­ves­tig word met op­waart­se be­we­ging deur daar­die grys hel­ling – met die tei­ken op R189,00 per aan­deel.

Gaan kort: ’n Af­waart­se be­we­ging deur R109,50 kan daar­toe lei dat Richemont weer die on­der­ste hel­ling van sy gro­ter bul­ka­naal toets, wat be­ne­de R85,50 sal uit­breek. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Mox­i­ma Ga­ma word be­skou as een van die vyf voor­ste teg­nie­se ont­le­ders in Suid-a­fri­ka. Sy is al 10 jaar lank ’n teg­nie­se ont­le­der wat vir BJM, No­ah Fi­nan­ci­al In­no­va­ti­on en S­tan­dard Bank ge­werk het as deel van die na­vor­sing­span in die te­sou­rie-af­de­ling van CIB.

BRON: S­ha­re­net

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.