Dié sa­ke­mo­del is be­sig om te ont­wik­kel

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek -

Capitec* se fi­nan­si­ë­le re­sul­ta­te vir die ses maan­de tot Au­gus­tus het be­ïn­druk met we­sens­ver­dien­ste per aan­deel (WVPA) en di­vi­den­de wat 20% ho­ër is. Hy het tans 10,5 mil­joen kli­ën­te.tran­sak­sie­gel­de is nou ver­ant­woor­de­lik vir by­na die helf­te van al­le in­kom­ste, wat die vol­was­sen­heid van die sa­ke­mo­del toon: Die bank is nie net ’n on­ge­se­ku­reer­de uit­le­ner nie. Kos­te-tot-in­kom­ste staan nou op 38% (on­der in­ter­na­si­o­na­le fi­nan­si­ë­le­ver­slag­doe­ning­stan­daar­de 9). Soos ek voor­heen ge­sê het, dit is te ver­wag­te en sal waar­skyn­lik rond­om die mid­del-40’s ge­ves­tig raak, ’n vol­le 10% la­er as die an­der groot plaaslike ban­ke. Een pro­bleem waar­oor daar ge­praat word, is dat die le­nings­tyd­perk aan­hou­dend bly styg. Dit is ’n pro­bleem waar­oor Vi­ce­roy Re­se­arch be­kom­merd was toe hul­le hul ver­slag in Ja­nu­a­rie vry­ge­stel het. Ek is eg­ter te­vre­de met my be­lang, maar teen meer as R1 000 bly die aan­deel duur.

Si­mon Bro­wn is die stig­ter en di­rek­teur van die be­leg­gings­web­werf Justo­ne­lap.com en ’n ken­ner van die aan­deel­mark­te. In dié ru­briek deel hy sy in­sig­te in van die on­lang­se groot ge­beu­re op die mark­te.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.